VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tiramisu - Bánh của tình yêu
The bum ...
Nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng sản phẩm sinh thái
Part 1 - The Memoirs of Sherlock Holmes by
Exercise 42 - Concentrating Solar Power
Lịch sử về trẻ sơ sinh biết bơi
Số lượt truy cập
4446234
Số người đang xem
49


VĂN HOÁ > Thời đại @ > Quản lý @ >


Vì sao đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài yếu?
Đầu tư ra nước ngoài - Lợi ích và tình hình triển khai của Việt Nam

Đầu tư ra nước ngoài đồng nghĩa với mở rộng thị trường, mở rộng nguồn nhân vật lực, tiếp cận máy móc, thiết bị, công nghệ - kỹ thuật mới, tiếp cận các phương pháp quản lý tiên tiến, hiện đại, hưởng các chính sách ưu tiên ưu đãi, tăng nguồn ngoại tệ cho đất nước từ những khoản lợi nhuận chuyển về đồng thời làm tăng cơ hội đầu tư vào trong nước thông qua sự quảng bá hình ảnh đất nước, con người của một quốc gia trên trường quốc tế.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2004 cả nước có 17 dự án được cấp phép với tổng vốn đầu tư đăng ký 11 triệu USD; Trong 9 tháng đầu 2005, có 25 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký 84,7 triệu USD. Tính đến nay, Việt Nam đã có 138 dự án đầu tư tại 30 nước trên thế giới với tổng vốn đăng ký 315,5 triệu USD trong đó 42% số dự án và 66% vốn là đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thăm dò và khai thác dầu khí; 18% số dự án và 25% vốn đầu tư vào lĩnh vực nông - lâm- thủy sản, còn lại là vào các lĩnh vực dịch vụ.

Đầu tư ra nước ngoài mạo hiểm hơn đầu tư trong nước?

Trong kinh doanh, ai cũng biết lợi nhuận lớn thường đi kèm rủi ro cao, vì thế nếu đầu tư ra nước ngoài mang có lợi như vậy, chắc chắn cũng có nhiều rủi ro hơn đầu tư trong nước. Một doanh nghiệp khi quyết định đầu tư ra nước ngoài phải xem xét, nghiên cứu không chỉ các vấn đề liên quan tới vốn, tình hình cung - cầu và giá cả thị trường, mà còn phải chú ý tới những vấn đề “lạ nước, lạ cái” có ảnh hưởng quyết định đến sự sống còn của dự án tại nước ngoài như: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế - văn hoá – xã hội, sự khác biệt về văn hoá quản lý, các hàng rào kỹ thuật – công nghệ, khó khăn về ngôn ngữ ... Không phải doanh nghiệp Việt Nam nào cũng đủ sức vượt qua những khó khăn, trở ngại này.

Bên cạnh những khó khăn nội tại, các doanh nghiệp Việt Nam còn gặp phải những hạn chế và bất cập trong quản lý Nhà nước, cụ thể là:

- Hạn chế trong nhận thức: Việt Nam cũng như các nước mới hội nhập thường chú trọng thu hút đầu tư nước ngoài hơn là đầu tư ra nước ngoài. Hiện còn nhiều ý kiến cho rằng khi trong nước còn thiếu vốn thì đầu tư ra nước ngoài sẽ làm giảm sút vốn đầu tư trong nước, từ đó Nhà nước chưa có chính sách, biện pháp cụ thể khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài;

- Thủ tục hành chính phức tạp,không rõ ràng: Doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam đầu tư được cố gắng cấp phép trong vòng 30-45 ngày, còn doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư ra nước ngoài thường gặp các thủ tục rườm rà, kéo dài đôi khi làm lỡ cơ hội đầu tư;

- Bất hợp lý trong việc quy định mức vốn đầu tư: Nghị định 22/CP quy định doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp chỉ được phép đầu tư ra nước ngoài dưới 1 triệu USD bao gồm cả máy móc, nhà xưởng, thiết bị công nghệ, còn DNNN nếu đầu tư ra nước ngoài từ trên 1 triệu USD phải được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ là không hợp lý, vì thực tế năng lực tài chính, công nghệ  ... của một số doanh nghiệp Việt Nam đã lớn hơn thế rất nhiều. Hiện có nhiều nước nghèo hơn Việt Nam đang cần vốn, cần công nghệ của các nước giàu và có những chính sách ưu tiên, ưu đãi rất hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài nhưng các nước giàu lại không chú ý đến họ.

Tại sao doanh nghiệp Việt Nam lại bỏ qua những cơ hội này? 

Một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu cho biết, một dự án đầu tư sang Lào của họ vẫn chờ được thẩm định vì phải chứng minh có đủ tiền mặt để đầu tư, mặc dù họ đã có 6 - 7 nhà máy tại Việt Nam, với hàng ngàn công nhân và trị giá xuất khẩu hàng năm khoảng 20 triệu USD. Cần phải nắm lấy cơ hội vì đầu tư sang Lào, công ty sẽ được hưởng các điều kiện ưu đãi rất tốt trong sản xuất và khai thác nguyên liệu bổ sung cho nguyên liệu còn thiếu trong nước. 

Khó khăn về vay vốn, chuyển tiền, chuyển lợi nhuận: Hiện rất hiếm ngân hàng thương mại chấp nhận cho các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài vay vốn, vì thứ nhất, họ không có cơ chế quản lý nguồn tiền vay khi không có văn phòng đại diện ở quốc gia mà doanh nghiệp đầu tư; thứ hai, cơ chế quản lý ngoại hối của ngân hàng Nhà nước hiện chưa quy định về quản lý đồng tiền đầu tư ra nước ngoài. Theo quy định, các doanh nghiệp khi đầu tư ra nước ngoài chỉ được huy động vốn tự có để đầu tư, chỉ được sử dụng vốn vay đầu tư ra nước ngoài nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Như vậy, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam rất khó đầu tư ở Campuchia rồi xuất khẩu sang Mỹ để tránh bị áp đặt hạn ngạch. Các thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển lợi nhuận từ nước ngoài về hiện cũng là những vấn đề bức xúc của nhiều doanh nghiệp.

Chính vì những lý do trên mà các doanh nghiệp Việt Nam chưa thật hào hứng tìm kiếm và triển khai các dự án đầu tư ra nước ngoài. Việt Nam hiện có hơn 130 dự án đầu tư tại nước ngoài với tổng vốn đăng ký 315,5 triệu USD nhưng vốn giải ngân hiện chỉ chiếm khoảng 10% số này.

Làm thế nào để cải thiện tình hình?

Đầu tư ra nước ngoài tức là ra biển, là hội nhập với dòng chảy kinh tế thế giới, là phải thay đổi cung cách làm ăn nhỏ, manh mún, tuỳ tiện, chộp giật.... để có thể tồn tại và cạnh tranh hiệu quả trên thương trường quốc tế. Việc này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam phải quyết tâm đổi mới tư duy quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, phải có lộ trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trước mắt cũng như lâu dài để vượt qua những trở ngại nội tại đã nêu. Các doanh nghiệp phải chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, tìm kiếm thị trường, tận dụng các cơ hội liên danh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Nếu không đổi mới, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thua ngay trên sân nhà khi Việt Nam ra nhập WTO bởi phải cạnh tranh với dòng hàng hoá nước ngoài đổ vào không cần đợi đến khi đầu tư ra nước ngoài.

Về mặt quản lý vĩ mô, Nhà nước cũng cần:

- Coi đầu tư ra nước ngoài là một phần trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đất nước từ đó hoàn thiện chính sách tạo lập một môi trường pháp lý ổn định cho việc đầu tư ra  nước ngoài;

- Có chính sách hỗ trợ, ưu tiên ưu đãi thích hợp trong vay vốn, quản lý ngoại hối. Tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại Việt Nam mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài để trực tiếp cung cấp các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền và bảo lãnh; Cải cách hành chính đẩy nhanh tiến độ thẩm định cấp phép, chuyển đổi hình thức đầu tư, tái đầu tư ...;

-Giao các sứ quán, lãnh sự quán và thương vụ của Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu kỹ các vấn đề kinh tế - thương mại của nước sở tại để hỗ trợ khi cần thiết; Khuyến khích thành lập các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; Chủ động tham gia các tổ chức hiệp hội ngành hàng khu vực và quốc tế; Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa Chính phủ với các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, các sứ quán, lãnh sự quán của Việt Nam và nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam để nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh;

- Phát triển các dịch vụ hỗ trợ như: Cung cấp thông tin về thị trường, đối tác, môi trường đầu tư, các dịch vụ xúc tiến thương mại ...; Cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn (đăng ký, xử lý tranh chấp thương hiệu, thuế, thủ tục XNK ...); Cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng (thanh toán, chuyển tiền, bảo hiểm, ...);

- Để đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài, chúng ta phải tìm cách học hỏi kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc. Vì là nước nhỏ và nghèo nguyên liệu, Nhật Bản đã làm tất cả cho đầu tư ra nước ngoài với phương châm hàng hoá của Nhật ở đâu thì đó là biên giới nước Nhật. Còn đối với Trung Quốc, không biết bí quyết nào đã làm cho hàng hoá và các cơ sở sản xuất kinh doanh của họ nhanh chóng tràn khắp các hang cùng ngõ hẻm của thế giới.

Pi C&E (18 October 2005) 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
Bản chất @
Quản lý @
Kỹ năng @
Ý tưởng @
Sức mạnh @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait