VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tôi học được rằng ...
Bạn suy nghĩ về bơi là bạn biết bơi?
Bài 77 - Diễn văn nhậm chức của Barack Obama (3)
Tranh và tượng ở Bảo tàng Orsay
I hate myself for loving you
Nên bắt đầu học bơi thế nào? (2 phút)
Số lượt truy cập
4446157
Số người đang xem
35


VĂN HOÁ > TaLaWho? - Ta là Tao! > Lẩm & Lẩn >


Bộ Xương 1
TRIẾT LÝ DẠY CHẶT THỊT

- THỊT: Thịt bò, lợn, gà, chó ... Có thể là thịt mà có thể không phải là thịt. Thịt hay kô phải thịt chỉ là quy ước. 

- CHẶT THỊT: Chặt chứ không phải thái. Thịt nào chặt thịt nào thái là một vấn đề. Thịt quỷ, thịt khủng long thì thái hay chặt? Và nếu thịt không là thịt thì có chặt, có thái không?

- DẠY CHẶT THỊT: Đã dạy phải là thầy, tức là phải là THỢ chặt thịt siêu hạng. Không biết chặt thịt không thể dạy chặt thịt. Nhưng chưa chắc chặt thịt giỏi đã dạy được chặt thịt. Đời nay nhiều người không biết gì vẫn say sưa dạy.  

- TRIẾT LÝ DẠY CHẶT THỊT: Nói đến Triết lý tức là nói đến Đạo, nói đến cái thần, cái tinh túy. Triết lý dạy chặt thịt không phải là dạy phân biệt thịt hay không phải thịt, chặt hay thái, cũng không phải là dạy chặt ra sao, mà là truyền cho người ta cái lòng say mê chặt thịt, để cứ trông thấy thịt là chặt, hoặc không có thịt thì đi tìm thịt về mà chặt, tưởng tượng ra thịt mà chặt, hoặc coi tât cả là thịt mà chặt.

HẾT BỘ XƯƠNG THỨ NHẤT 
 
September 17, 2008 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Qua tao' do?, 23/12/2008 11:39:33
Đúng để có thể làm mọi việc thì phải có tình yêu với nó keke
Thứ hai, ngày 18/6/2018
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Lẩm & Lẩn
Góc Bạn bè
Đãi chữ - Đãi sách
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait