VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Ballade Pour Hoangsa - Khúc hát vì Hòang Sa
The 12 years old girl that...
On a diet
Bạn biết gì về mô hình phân tích SWOT? - Phần 1
Hỏi đáp về Môi trường (10)
Eva và Người rừng Kontum
Số lượt truy cập
4355202
Số người đang xem
42


MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT > Vì Một Môi trường Xanh > Giải pháp Xanh >


Nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng sản phẩm sinh thái
 
 
 
 
 
NỘI DUNG CHÍNH

1. Chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng sản phẩm sinh thái ở Việt Nam
2. Thói quen tiêu dùng - thách thức đối với tiêu thụ sản phẩm sinh thái ở Việt Nam
3. Các giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng sản phẩm sinh thái
 Thực hiện chương trình cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện môi trường
 Ban hành và áp dụng nguyên tắc “mua sắm xanh” trong các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Nhà nước
 Tham gia các chương trình toàn cầu và khu vực
 

Mối liên hệ giữa phát triển bền vững và sản phẩm sinh thái

• Phát triển bền vững bao gồm 2 nội dung: sản xuất bền vững và tiêu dùng bền vững
• Tiêu thụ bền vững tạo cho người tiêu dùng cơ hội để tiêu thụ sản phẩm hiệu quả, sử dụng ít tài nguyên hơn và giảm thiểu hậu quả về môi trường, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của thế hệ hôm nay và mai sau
• Để thực hiện tiêu dùng bền vững trước tiên cần phải sử dụng các “sản phẩm sinh thái”
• Sử dụng sản phẩm sinh thái giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến sử dụng hóa chất, ô nhiễm môi trường và mất cân bằng sinh thái

Chính sách khuyến khích sản xuất và sử dụng sản phẩm sinh thái ở Việt Nam

• Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020:
 Áp dụng dán nhãn môi trường
 Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch
• Quyết định số 153/2004/QQĐ-TTg ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững (Chương trình Nghị sự 21) ở Việt Nam:
 Phát triển sản xuất và lối sống thân thiện với môi trường
 Thay đổi mô hình và công nghệ sản xuất, mô hình tiêu dùng theo hướng sạch hơn và thân thiện với môi trường
• Luật Bảo vệ môi trường 2005:
 Điều 33: “Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và sản phẩm thân thiện với môi trường”
 Điều 34: “Xây dựng thói quen tiêu dùng thân thiện với môi trường”
• Bộ Tài nguyên và Môi trường
 Nghị định về ưu đãi hỗ trợ các hoạt động môi trường:
 khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào dự án có công nghệ và sản phẩm thân thiện môi trường
 hỗ trợ quảng bá các sản phẩm thân thiện môi trường
 Chương trình quốc gia về cấp nhãn môi trường cho các sản phẩm thân thiện môi trường
 Luật Đa dạng sinh học: quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
• Bộ Công thương
 Chiến lược phát triển bền vững công nghiệp
 Nghị định về sản xuất và tiêu dùng bền vững:
 tiêu dùng sản xuất bền vững
 tiêu dùng sản phẩm công nghiệp bền vững
 Chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học

Thói quen tiêu dùng - thách thức đối với tiêu thụ sản phẩm sinh thái ở Việt Nam

• Thói quen tiêu dùng bị chi phối bởi phong tục, tập quán và khả năng kinh tế
• Thói quen tiêu dùng là nguyên nhân quan trọng khiến cho các nguồn tài nguyên bị khai thác quá mức và môi trường bị ô nhiễm
• Thói quen tiêu dùng xuất phát từ tâm lý tiểu nông, ưa thích các loại sản phẩm tiện lợi, giá rẻ, có hình thức bên ngoài phù hợp mà ít chú ý đến hậu quả của việc sử dụng
• Phát triển kinh tế làm nảy sinh một loạt thói quen tiêu dùng xa hoa

Một số thói quen tiêu dùng không bền vững

• Dùng túi nilon đựng hàng hóa và thực phẩm
• Dùng các sản phẩm chứa hóa chất độc hại hoặc được sản xuất từ công nghệ sử dụng nhiều hóa chất
• Dùng các sản phẩm từ động vật hoang dã
• Lãng phí tài nguyên không tái tạo (nước, năng lượng)

Sử dụng các sản phẩm sinh thái - xu hướng tất yếu của tương lai

• Sức khoẻ của người tiêu dùng được bảo đảm, nguy cơ mắc những bệnh liên quan đến tiêu dùng sản phẩm được loại bỏ
• Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
• Góp phần quan trọng định hướng kế hoạch sản xuất, chất lượng sản phẩm và nâng cao nhận thức của nhà sản xuất về các vấn đề môi trường
• Đảm bảo sự phát triển bền vững cho Trái Đất

Đặc điểm của sản phẩm sinh thái

• Tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
• Được sản xuất từ nguyên vật liệu có thể tái tạo hoặc được sản xuất từ nguyên liệu tái chế
• Có tính năng sử dụng hữu ích lâu dài
• Không hoặc ít phát sinh chất thải và rò rỉ các chất ô nhiễm khi sản xuất
• Không hoặc ít phát sinh chất thải và rò rỉ các chất ô nhiễm khi sử dụng
• Không hoặc ít phát sinh chất thải và rò rỉ các chất ô nhiễm khi thải bỏ (thu gom, vận chuyển và xử lý)

Các giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng sản phẩm sinh thái

• Tuyên truyền, giáo dục để hình thành lối sống lành mạnh và phương thức tiêu dùng hợp lý; xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên
• Phát động phong trào tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí
• Áp dụng một số công cụ kinh tế, như thuế tiêu dùng để điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không hợp lý
• Thực hiện những chính sách hỗ trợ đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống đối với những vùng đặc biệt khó khăn 

 
 
 
 
 
 Nhãn sinh thái là gì?

• Nhãn sinh thái là loại nhãn mác thông báo cho người tiêu dùng về tác động môi trường của sản phẩm/dịch vụ
• Nhãn sinh thái cho phép người tiêu dùng phân biệt các sản phẩm có hại đối với môi trường và các sản phẩm đáp ứng các mục tiêu môi trường
• Nhãn sinh thái thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm thiểu chất thải và quản lý vòng đời sản phẩm
• Nhãn sinh thái hỗ trợ nhà sản xuất áp dụng phương pháp sản xuất thân thiện môi trường

Chương trình cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện môi trường

• Cấp nhãn sinh thái là phương pháp tự nguyện thông tin về tính chất thân thiện môi trường của sản phẩm/dịch vụ theo các tiêu chí đặc biệt dựa trên sự xem xét vòng đời của sản phẩm/dịch vụ đó
• Cấp nhãn sinh thái được thực hiện bởi một cơ quan độc lập có thẩm quyền đánh giá và cho phép dán trên sản phẩm chủng loại nhất định
• Chương trình cấp nhãn sinh thái là một trong các công cụ kinh tế nhằm cải thiện môi trường, được sử dụng để tạo ra sở thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường

Lợi ích của việc thực hiện Chương trình cấp nhãn sinh thái
 

 
 
 
 
 Áp dụng nguyên tắc “mua sắm xanh"

• “Mua sắm xanh” – “green purchasing/procurement” là thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường
• Phát triển “mua sắm xanh” sẽ kích thích tăng số lượng và chất lượng các sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường
• “Mua sắm xanh” sẽ thúc đẩy quá trình tái chế các chất thải, từ việc thu gom, phân loại cho tới sản xuất và phát triển thị trường sử dụng các sản phẩm tái chế
• “Mua sắm xanh” làm đối tượng tiêu dùng tiết kiệm được tiền bạc và góp phần bảo vệ môi trường sạch, an toàn hơn
• “Mua sắm xanh” trước tiên nhằm vào Chính phủ và các tổ chức trực thuộc do họ là đối tượng mua sắm lớn nhất và vì vậy có ảnh hưởng lớn đến môi trường và kinh tế
• Cần thiết xây dựng và ban hành chính sách, cơ chế về “mua sắm xanh” và thử nghiệm triển khai trước hết đối với các hoạt động mua sắm công

Mục tiêu của Chương trình “Mua sắm xanh”

• Thúc đẩy cách ra quyết định – có tính đến môi trường – trong Chính phủ, đặc biệt trong mua sắm và sử dụng các sản phẩm khác nhau
• Đưa các tiêu chí môi trường vào đấu thầu nhà nước
• Xác lập các tiêu chí và yêu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ thân thiện môi trường
• Phát triển các chương trình khuyến khích các nhà cung ứng cung cấp sản phẩm và dịch vụ thân thiện môi trường
• Thông qua các quyết định mua sắm công có thể phát triển và tạo ra thị trường cho các sản phẩm sinh thái

Tham gia các chương trình toàn cầu và khu vực giáo dục nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững

• “Tiến trình Marrakech” xây dựng chương trình 10 năm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ bền vững trên toàn cầu với một trong các hành động ưu tiên là xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về mô hình sản xuất và tiêu thụ bền vững
• “Mạng lưới mua sắm xanh quốc tế” hỗ trợ các cơ quan/tổ chức áp dụng nguyên tắc mua sắm xanh
• Dự án "Tiêu thụ bền vững ở châu Á“ hỗ trợ người tiêu dùng thực hiện tiêu dùng bền vững và không gây tác hại tới môi trường
• Các hoạt động của APEC lồng ghép mua sắm xanh vào các nguyên tắc mua sắm công

Vai trò của các tổ chức phi Chính phủ trong nâng cao nhận thức về tiêu dùng bền vững

• Truyền thông
• Phản biện xã hội
• Vận động hành lang
• Đánh giá và giám sát

Vài hình ảnh về dự án truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng sản phẩm sinh thái


 


Hướng dẫn học sinh tìm hiểu và sử dụng Pin Mặt trời 


Tái chế giấy 
 

 
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
THÁM TỬ CÒ TRẮNG
Vì Một Môi trường Xanh
Tin môi trường
Vấn đề ô nhiễm
Hỏi đáp về Môi trường
Giải pháp Xanh
Dự án Môi trường
Công nghiệp Dầu khí
Hóa Môi trường Biển
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait