VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 108 - Overcoming fear of water and swimming
Bài 134 - Nuôi nấng Cecily (1)
"Quất con iphone"
Con đường chấm dứt tại đây
Congratulation!
Exercise 131 - Remarks by the President in State of the Union Address (3)
Số lượt truy cập
4446324
Số người đang xem
41


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 105 - Lloyds Chairman to Step Down
By BLOOMBERG NEWS
Published: May 17, 2009

1 - The Lloyds Banking Group said its chairman, Victor Blank, planned to step down by June 2010.

Alexander Leitch, 61, was named the bank’s deputy chairman, Lloyds said.

2 - Lloyds agreed to buy HBOS for about £7.7 billion ($11.7 billion) in September as the government sought to prevent HBOS from collapsing after credit markets froze. HBOS posted a 2008 net loss of £7.5 billion, greater than Lloyds had originally expected. The British government owns 43 percent of Lloyds and its stake may rise to up to 75 percent.

3 - “I believe it is the right time for the group to appoint a new chairman,” Mr. Blank said Sunday. “I will continue working until my successor is appointed to ensure the successful integration.”

4 - Mr. Blank was a director of the Royal Bank of Scotland Group from 1985 to 1993 and has also served as chairman of Trinity Mirror, publisher of the British tabloid Daily Mirror, GUS and Charterhouse. He became Lloyds’ chairman in 2006, succeeding Maarten van den Bergh.

Source: New York TimesLUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn đều có thể tham gia trò chơi này; 
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Câu 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI  

 
  
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
chủ tịch tập đoàn Lloyds từ chức
noname, hn, 28/11/2010 15:43:07
1- tập đoàn ngân hàng Lloyds cho biết chủ tịch của họ, ông Victor Blank, đã lên kế hoạch nghỉ hưu vào tháng 6 năm 2010. tập đoàn này cho biết ông Alexander Leitch, 61 tuổi, đã được bầu làm phó chủ tịch ngân hàng. 2- tập đoàn Loyds đã đồng ý mua HBOS với giá 7.7 tỉ bảng ( 11.7 tỉ đô la) vào tháng 9 khi chính phủ cố gắng cứu HBOS khỏi bị phá sản sau khi thị trường tín dụng đóng băng. HBOSddax thông báo mức lỗ ròng năm 2008 là 7.5 tỉ bảng lớn hơn mong đợi của Lloyds rất nhiều. chính phủ anh sở hữu 43% vốn góp của Lloyds và số vốn góp của nó sẽ tăng lên 75% 3- hôm chủ chật ông Blank phát biểu " đây là thời điểm thích hợp để bầu một chủ tịch mới. tôi sẽ yieeps tục làm việc cho tới khi người kế nhiệm tôi được bầu để đảm bảo việc sát nhập thành công" 4- ông Blank là một giám đốc của ngân hàng Royal của tập đoàn scotlandtuwf năm 1985 đén năm 1993 và cũng từng là chủ tịch của trinity miror,tổng biên tập của tờ báo anh, daily miror, GUS và chaterhouse. ông trở thành chủ tịch của Lloyds vào năm 2006 và thành công với Maarten van den Bergh
Chủ tịch Lloyds từ chức
HA, 25/05/2009 19:33:26
1 - Tập đoàn Ngân hàng Lloyds cho biết, Ngài chủ tịch của họ, Victor Blank, đã lên kế hoạch từ chức vào tháng 6 năm 2010. Alexander Leitch, 61 tuổi, đã được mang tên Phó chủ tịch ngân hàng,
2 - Lloyds cho biết. Lloyds đã đồng ý mua HBOS khoảng 7.7 tỷ bảng (11.7 tỷ đô la) vào tháng 9 như chính phủ tìm cách ngăn ngừa HBOS khỏi sụp đổ sau khi thị trường tín dụng đóng băng. HBOS đã thông cáo năm 2008 thực mất 7.5 tỷ đô la, lớn hơn dự kiến ban đầu mà Lloyds có. Chính phủ Anh sở hữu 43% của Lloyds và phạm vi hoạt động của nó có thể tăng lên tới 75%.
3 - “Tôi tin tưởng rằng đây đúng là thời điểm để các tập đoàn chỉ định một chủ tịch mới” Mr. Black phát biểu vào hôm Chủ nhật. “Tôi sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi người kế nhiệm tôi được chỉ định để bảo đảm sáp nhập thành công”.
4- Ông Blank đã là Giám đốc của Tập đoàn Ngân hàng hoàng gia Scotland từ năm 1985 đến 1993 và cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch của Trinity Mirror, Chủ báo của tờ tin nhanh Daily Mirror của Anh, GUS và Charterhouse. Ông trở thành Chủ tịch của Lloyds vào năm 2006, kế nhiệm Maarten van den Bergh.
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait