VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Chỉ tiêu chất lượng nhiên liệu Diesel - DO (TCVN 5689:2005)
Nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng sản phẩm sinh thái
Thở trên cạn và thở khi bơi
Người trẻ phải tự chủ
Red Rabbit...
Bài dịch 9 - Điên hết chỗ nói (Điên ơi là điên)
Số lượt truy cập
4260756
Số người đang xem
83


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 112 - Physical Properties of Water
1 - Specific Gravity and Density

Specific gravity is defined as the ratio of the density of a substance to the density of water.

Water has a specific gravity of 1.0

2 - Any object with a specific gravity less than1.0 will float in water and anything greater than 1.0 will sink.

The human body has a density slightly less than that of water and averages a specific gravity of 0.974. Therefore, we float.

3 - Lean body mass has a typical density near 1.1 and fat mass has a density of about 0.9. Therefore, an individual who has a high percentage of lean body mass will require floatation devices. In contrast, an obese individual will have a specific gravity considerably less than 1.0 and will float more easily.

4 - Buoyancy

Buoyancy is defined as the upward thrust acting in the opposite direction to the force of gravity. This property can be used in rehabilitation to assist in movement, as resistance to movement, and as support of movement on the water’s surface. 

As a person is more immersed in water, he or she weighs less. For instance, when a person is submerged up to hip height in water, he or she weighs 50% of weight on land. See the picture below. 
 
Percentage of body weight off-loaded with increasing immersion depth.
 Taken from Becker BE, Cole AJ. Comprehensive Aquatic Therapy.
Boston. Butterworth-Heinemann, 1997, pp. 41. 

 Source: physicaltherapi.com


5 - Center of Buoyancy vs. Center of Gravity

Center of buoyancy is defined as the center of all buoyancy force movements. The human center of buoyancy is in the mid-chest. The center of gravity is a point at which all force movements are in equilibrium. The human center of gravity is located slightly posterior to the midsagittal plane and at the level of the second sacral vertebrae.
 

Source of Text: physicaltherapi.comLUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn đều có thể tham gia trò chơi này; 
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Câu 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI  

 
 
 
   
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
nothing
nhungphan, quangbinh, 14/09/2010 22:41:53
tinh chat vat ly cua nuoc
Thứ sáu, ngày 15/12/2017
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait