VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Lão Tao Thượng đế
Tell me why
Песня о тревожной молодости
Nhà máy sản xuất LAB, LAS và tác động môi trường
Nằm ngửa đạp chân ếch trên cạn
Lương Châu Từ - khúc bi ca thời chiến
Số lượt truy cập
4450128
Số người đang xem
52


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 114 - Not One More Child Should Drown
1 - Infant Swimming Resource: Proven Self-Rescue Swimming Program Comes to Naples, FL
 
Sometimes, everything we do is not enough to keep a child from drowning. Even with alarms, door locks, pool fences, and supervision, children can escape from protective care and find themselves in trouble, whether it is in a pool, pond, lake, or canal.  This is where Infant Swimming Resource, the ONLY provider of the safest and most effective aquatic survival skills training, steps in and gives children the skills to survive.

2 - At ISR, the most comprehensive self-rescue swimming program in the U.S., we integrate skills that are developmentally appropriate for young children, teaching them to save their own lives while building the confidence that can lead to a lifetime of fun in and around the water.  With a forty year history of successfully providing self-rescue skills training to over 160,000 infants and young children, ISR seeks to maintain its perfect safety record and reach out to more communities to provide skills training to more children and water safety education to more parent to prevent future tragedies.

3 - The ISR Lesson Experience is a comprehensive six-week program.  Five days per week (Monday- Friday), for a maximum of 10 minutes per day, a child works one-on-one with a certified ISR instructor to master the aquatic survival techniques. No child is ever thrown into the water; instead, they are safely guided through the learning process.  Beginning at 6 months old, infants learn to hold their breath under water, roll onto their backs and float unassisted. Children over one year old learn the following sequence: how to hold their breath underwater, swim with their head down and eyes open, roll onto their back to float, rest, and breathe, and roll back over to resume swimming until the reach the side of the pool and can crawl out. Once skilled, children practice these techniques fully clothed.

4 - ISR is now being offered in Naples .Visit www.infantswim.com for more information about our one-of-a-kind, self-rescue swimming program and for specific instructor contact information and locations near you.
 
Source: Prlog.org LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn đều có thể tham gia trò chơi này; 
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Câu 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI   
 
 
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait