VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
My Oh My
Bài 49 - McCain và Obama đấu khẩu trong cuộc tranh luận đầu tiên
Một mệnh lệnh tai quái
Exercise 60 - Eating Fast Until Full Triples Overweight Risk
Exercise 32 - Aging: Lack of B12 Linked to Brain Shrinkage
The bum ...
Số lượt truy cập
4449321
Số người đang xem
71


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 22 - Basic Information About Spending Money in Beijing
PART A

1 - For many overseas visitors, the Beijing Olympic Games offers a good opportunity not only to watch exciting games, but also to enjoy a shopping spree, as the country is well known for its low-price, good-quality Made-in-China products.

2 - Yet prior to splashing out in Beijing, it is useful to know some basics about the Chinese currency yuan (or renminbi), how to change your money into yuan, related Chinese foreign exchange policies and so on.

RENMINBI, YUAN

3 - The renminbi (literally "people's currency") is the legal tender in the mainland of the People's Republic of China. It is issued by the People's Bank of China (PBOC, central bank). The official abbreviation is CNY, although also commonly abbreviated as "RMB".

4 - Chinese paper money usually comes in 1 fen (rare), 2 fen (rare), 5 fen (very rare), 1 jiao, 2 jiao, 5 jiao, 1 yuan, 2 yuan, 5 yuan, 10 yuan, 20 yuan, 50 yuan and 100 yuan. One yuan is divided into 10 jiao. One jiao is divided into 10 fen, pennies in English. The largest denomination of the renminbi is the 100 yuan note. The smallest is the 1 fen coin or note.

5 - RMB is issued both in notes and coins. The paper denominations include 100, 50, 20, 10, 5, 2 and 1 yuan; 5, 2 and 1 jiao; and 5, 2 and 1 fen. The denominations of coins are 1 yuan; 5, 2 and 1 jiao; and 5, 2 and 1 fen.

PART B

6 - In spoken Chinese, "yuan" is often called as "kuai" and the "jiao" as "mao". Fen-denomination RMB is rarely used, except at supermarkets. The following are descriptions of major features of the above 1-yuan banknotes. It is easy to tell various denominations of RMB since there are corresponding Arabic numerals printed on every paper note or coin.

7 - The 1-yuan banknote has two types, the red one debuted in 1996 while the green one in 1999. The obverse of the 1996-type 1-yuan note is a portrait of two women from two minorities, and the reverse is the Great Wall. The obverse of the 1999-type 1-yuan note is a portrait of former Chinese leader Mao Zedong, while the reverse is the Xihu Lake in the southeastern Chinese city Hangzhou.

8 - The 2-yuan banknote is in green. Its obverse is also a portrait of two women from another two minorities, and the reverse is the South China Sea.

9 - The 5-yuan banknote also has two types, the brown one designed and issued in 1980 while the purple one in 1999. The obverse of the 1980-type is a portrait of two minority people -- a Tibetan woman and a Muslim man, while the reverse is a scenic picture of the Yangtze River, the country's longest one. The obverse of the 1999-type is a portrait of Mao Zedong and the reverse is Taishan Maintain, a mountain in east China's Shandong province listed by the UNESCO as a world natural and cultural heritage.

10 - The 10-yuan banknote also has two types -- the ordinary one debuted in 1999 while the special note was issued on July 8 by the central bank to mark the Beijing Olympic Games. The obverse of the ordinary one is a portrait of Mao Zedong while its reverse is the drawing of the scenic Three Gorges. The special banknote issued on July 8 has a picture of the National Stadium, or the Bird's Nest, on its obverse, while its reverse features the famous ancient Greek marble statue of a discus-thrower, Discobolus.
 
Note: The full article "Basic Information About Spending Money in Beijing" can be found with the link below:  

Source: Chinaculture
 
 

LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       
     


NÀO BẮT ĐẦU THÔI

 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
bai 22 (tiep)
yeu_conlam, yeu_conlam@yahoo.com, 08/09/2008 14:08:38
Phần B
6- Theo cách nói của người Trung Quốc, "tệ" thường được nói giống như "kuai" và "hào" nói giống như "mao". Tiền có giá trị xu thì rất hiếm khi dùng trừ khi ở siêu thị. Tiếp theo là chi tiết của các đặc điểm chính trên tờ 1 tệ. Rất dễ dàng để biết các giá trị khác nhau trên RMB vì các chữ số đã in trên mọi đồng tiền giấy hay đồng.
7- Tiền có giá trị 1 tệ thì có 2 kiểu, 1loại màu đỏ thì phát hành vào năm 1996 còn tờ màu xanh thì được phát hành vào năm 1999. Nhìn trên tờ 1 tệ năm 1996 sẽ thấy chân dung của hai người phụ nữ ở hai dân tộc, và mặt ngược lại là hình vạn lý trường thành. Còn nhìn trên tờ 1 tệ năm 1999 là chân dung của vị chủ tịch trước đây của Trung quốc là ông Mao Trạch Đông, và mặt ngược lại hồ Xihu ở phía đông nam Trung quốc thành phố Hàng Châu.
8- Tờ 2 tệ có màu xanh. Cũng nhìn thấy trên đó là chân dung 2 người phụ nữ từ 2 dân tộc khác nhau, và mặt ngược lại là biển phía nam Trung quốc.
9- Tờ 5 tệ cũng có hai kiểu, một loại màu nâu được phát hành vào năm 1980 và một loại thì có màu tím được phát hành vào năm 1999. Nhìn trên tờ năm 1980 là chân dung của 2 người dân tộc trong đó một là người phụ nữ vùng tây tạng và một người đàn ông hồi giáo, mặt ngược lại là hình ảnh cảnh vật của Yangtzze River, là một con sông lớn nhất nước. Nhìn trên tờ in năm 1999 là chân dung của chủ tịch Mao Trạch Đông và mặt ngược lại là dãy núi Taishan, một ngọn núi nằm ở phía đông Trung quốc ở tỉnh Shandong được nằm trong danh sách bảo tồn văn hóa và tự nhiên của UNESCO.
10- Tờ 10 tệ cũng có hai kiểu -- kiểu đầu tiên được phát hành vào năm 1999 trong khi đó tờ đặc biệt đã được ngân hàng trung tâm phát hành vào ngày 8/7 để ghi dấu cho đại hội thể thao Olympic Bắc kinh. Nhìn ở tờ tiền được phát hành đầu tiên là chân dung của chủ tịch Mao Trạch Đông, mặt ngược lại vẽ hình tượng 3 ngọn núi. Tờ tiền được phát hành trong dịp đặc biệt ngày 7/8 là hình ảnh sân vận động quốc gia, hay còn được gọi là tổ chim yến, còn trên mặt ngược lại nhìn trên đó là tượng đá người Ai cập cổ nổi tiếng đang ném đĩa, tượng lực sỹ ném đĩa.
Bai 22
yeu_conlam, yeu_conlam@yahoo.com, 08/09/2008 14:07:04
Bài 22 Thông tin cơ bản về đồng tiền đang lưu hành ở Bắc kinh
Phần A
1- Đối với nhiều khách nước ngoài thì đại hội thể thao olympic Bắc kinh mang đến nhiều cơ hội tốt không chỉ theo dõi các cuộc đua tranh đang diễn ra mà còn là nơi mua sắm lý tưởng khi mà đất nước này được biết đến vì các sản phẩm mang nhãn Trung quốc có giá rẻ mà chất lượng cao.
2- Giờ đã đến lúc lao vào Bắc kinh, rất ích lợi nếu biết một vài điều cơ bản về đồng nhân dân tệ (hay còn gọi là RMB), làm thể nào để đổi tiền của bạn thành đồng nhân dân tệ, những thay đổi về chính sách đối ngoại liên quan của Trung quốc, v.v.. Ren minbi,Đồng nhân dân tệ
3- Renminbi ( đúng nghĩa gọi là Đồng nhân dân tệ là tiền tệ) là cách gọi trịnh trọng ở đại lục của nước cộng hòa nhân dân Trung hoa. Do ngân hàng nhân dân Trung quốc phát hành (viết tắt là PBOC). Chữ viết tắt chính thức là CNY, tuy vậy cũng có kiểu viết tắt thông thường là "RMB".
4- Tiền giấy Trung quốc thông thường là 1xu, 2 xu, 5 xu nhưng rất hiếm thấy, 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1tệ, 2 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ, 50 tệ. Một tệ bằng 10 hào, tương đương với tiền xu ở Anh. Loại đồng nhân dân tệ có giá trị lớn nhất là tờ 100 tệ. Nhỏ nhất là tiền bằng đồng hoặc giấy có giá trị là 1 xu.
5- RMB được phát hành bằng cả giấy và đồng. Giá trị trên tiền bằng giấy là 100,50,20,10,5,2 và 1 tệ; 5,2 và 1 hào; 2 và 1 xu. Giá trị trên tiền bằng đồng là 1tệ; 5,2 và 1 hào; 5,2 và 1 xu.
HaDong-Lion, 05/09/2008 11:08:10
Những thông tin cơ bản về tiêu tiền ở Bắc Kinh
Part A
1: Đối với một số du khách nước ngoài,Thế vận hội Bắc Kinh là một cơ hội tốt không chỉ để xem những cuộc thi đấu sôi nổi mà còn thích thú với việc mua sắm, là một đất nước mà giá cả các mặt hàng sản xuất tại Trung Quốc thấp, chất lượng tốt.
2: Những thông tin cơ bản về đồng nhân dân tệ của trung quốc (hoặc )sẽ rất hữu ích, làm thế nào để đổi tiền của bạn ra nhân dân tệ, mối quan hệ ngoại giao của TQ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ giá …
3: Đồng nhân dân tệ (theo nghĩa đen là đồng tiền của nhân dân) được phép tender trong đại lục của nược công hòa nhân dân Trung Quốc. Nó được phát hành bởi Ngân hàng nhà nước Trung Quốc. Thông thường viết tắt là CNY, tuy nhiên thường thường được viết tắt là RMB.
4: Tiền giấy của Trung Quốc thường từ 1 hào (hiếm), 2 hào (hiếm), 5 hào (rất hiếm), 1 xu, 2 xu, 5 xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng và 100 đồng. Một đồng bằng 10 xu. Một xu bằng 10 hào, chỉ số đồng tiền giống như ở Anh. Loại tiền có mệnh giá lớn nhất là 100 đồng. Đồng nhỏ nhất là 1 hào kim loại hoặc giấy.
5: Đồng nhân dân tệ được phát hành cả tiền giấy và tiền xu kim loại. Loại tiền giấy bao gồm 100, 50, 20, 10, 5, 2 và 1 đồng; 5 , 2 và 1 xu; và 5, 2 và 1 hào. Loại tiền xu có 1 đồngl 5, 2 và 1 xu; và 5,2 và 1 hào.
Part B
6: Trong tiếng Trung Quốc, “Yuan” thường được gọi là “kuai” và “jiao” gọi là “mao”. Loại tiền xu it khi được sử dụng, nó được loại ra từ siêu thị. Trong những nhóm tiền trên thì tờ giấy bạc 1 đồng là chủ yêu của . Nó dễ đếm hơn so với các loại nhân dân tệ khác khi nó tương đồng với hệ số đếm của Ả rập được in trên mỗi đồng tiền giấy hoặc tiền xu kim loại.
7: Tờ giấy bạc 1 nhân dân tệ có 2 loại, tờ mầu đỏ được ban hành lần đầu tiên vào năm 1996 trong khi tờ thứ 2 màu xanh được ban hành vào năm 1999. Mặt chính của tờ 1 nhân dân tệ phát hành năm 1996 là chân dung của hai người phụ nữ dân tộc thiểu số, và mặt sau là vạn lý trường thành. Mặt chính của tờ 1 nhân dân tệ phát hành năm 1999 là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông, mặt sau là hồ Xihu ở thành phố Hàng Châu - phía nam Trung Quốc.
8: Tờ 2 nhân dân tệ mầu xanh. Mặt chính của nó là chân dung hai người phụ nữ đến từ hai dân tộc thiểu số khác nhau, và mặt sau là biển nam Trung Quốc.
9: Tờ giấy bạc 5 nhân dân tệ cũng có hai loại, 1 tờ mầu nâu được thiết kế và phát hành vào năm 1980 trong khi tờ màu tía được phát hành vào năm 1990. Mặt chính của tờ phát hành năm 1980 là chân dung hai người dân tộc thiểu số - người phụ nữ Tây Tạng và người đàn ông Hồi giáo, mặt sau là bức tranh phong cảnh trên sông Dương Tử, con sông dài nhất TQ. Mặt chính của loại phát hành năm 1999 là chân dung của Mao Trạch Đông và mặt sau là núi Taishan Maintain – một ngọn núi phía đông tỉnh Quảng Đông Trung Quốc – đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.
10: Đồng bạc 10 nhân dân tệ cũng có hai loại – loại bình thường phát hành lần đầu tiên năm 1999 trong khi loại tiền giấy đặc biệt được phát hành vào ngày 8/7 bởi ngân hàng trung ương nhằm đánh dấu sự kiện thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Mặt chính của loại bình thường là chân dung Mao Trạch Đông còn mặt sau là bức vẽ 3 ngọn đồi. Tờ tiền giấy loại đặc biệt phát hành ngày 8/7 có hình sân vận động quốc gia hay còn gọi là Tổ Chim, ở mặt chính, còn mặt sau là những nét đặc trưng và nổi tiếng của những bức tượng lực sĩ Hy Lạp cổ xưa trong cuộc thi ném đĩa. Chú giải: Bạn có thể tìm thông tin đầy đủ về “Những thông tin cơ bản về tiêu tiền ở Bắc Kinh” với đường dẫn sau”

Nguồn: Văn hóa trung quốc
Thong tin co ban ve viec tieu tien o Bac Kinh
P3_ChjP, o0leaf_tree_wind0o@yahoo.com, 04/09/2008 18:24:55
Part A
1 - Cho tat ca khach tham quan. The van hoi Bac Kinh khong chi la mot co hoi tot de chiem nguong cac tran dau tuyet voi, ma con la nhung cuoc vui choi mua sam vo tan. Bac Kinh duoc biet den la mot noi hang hoa san xuat tai Trung Quoc co gia ca thap, chat luong tot.
2 - Theo thong tin ve Bac Kinh, se co ich khi biet ve tien te co ban cua nguoi TQ la yaun (hay la renminbi), lam cach nao de doi tien cua ban sang yaun. Viec trao doi buon ban voi nguoi TQ rat lich su va cuc on ...
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait