VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 117 - If You Are Afraid to Swim...
Sasol thu xếp lập Nghiên cứu khả thi dự án hoá lỏng than đá tại Trung Quốc
Sự tích Bánh chưng, bánh dày
The rain comes falling down
Nhật ký về Făng Făng và ...
Crying in the rain
Số lượt truy cập
4426358
Số người đang xem
29


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 25 - 'Complexity' of Neanderthal tools
Neanderthal tools were just as efficient
as those made by our ancestors


PART A

1 - Early stone tools developed by our species Homo sapiens were no more sophisticated than those used by our extinct relatives the Neanderthals.

2 - That is the conclusion of researchers who recreated and compared tools used by these ancient human groups.

3 - The findings cast doubt on suggestions that more advanced stone technologies gave modern humans a competitive edge over the Neanderthals.

4 - The work by a US-British team appears in the Journal of Human Evolution.

5 - The researchers recreated wide stone tools called "flakes", which were used by both Neanderthals and early modern humans.

PART B

6 - They also reconstructed "blades" - a narrower stone tool later adopted by Homo sapiens.

7 - Some archaeologists often use the development of stone blades and their assumed efficiency as evidence for the superior intellect of our species.

8 - The team analysed the data to compare the number of tools produced, how much cutting edge was created, the efficiency in consuming raw material and how long tools lasted.

9 - They found no statistical difference in the efficiency of the two stone technologies.

10 - In some respects, the flakes favoured by Neanderthals were even more efficient than the blades adopted by modern humans.
 
Note: The full article "'Complexity' of Neanderthal tools" can be found with the link below:  

Source: BBC
 

 

LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
vannam_nguyen7, vannam_nguyen7@yahoo.com, 05/09/2008 11:36:00
Exercise 25 - Tính phức tạp của các công cụ của ngườiNeanderthal
PART A
1 - Những công cụ đồ đá sớm được những người tiền sử thông minh của chúng ta phát minh ra không phức tạp hơn so với những công cụ mà người họ hàng Neanderthal đã tuyệt chúng của chúng ta sử dụng.
2 - Đó là kết luật của các nhà nghiên cứu đã tái tạo và so sánh các công cụ được các nhóm người cổ đại này sử dụng.
3 - Các phát hiện này cho thấy sự nghi ngờ về giả thuyết công nghệ chế tạo đồ đá hiện đại hơn đã tạo cho con người hiện đại sự cạnh tranh đối với người.
4 - Công trình của một nhóm các nhà nghiên cứu Anh - Mỹ được đăng trên tờ Journal of Human Evolution.
5 - Các nhà nghiên cứu đã tái tạo các công cụ bằng đá có bản rộng hơn được gọi là "dao" mà cả người Neanderthals và người tiền hiện đại đều sử dụng.
PART B
6 - Họ cũng tái tạo các "lưỡi dao" là công cụ bằng đá có bản hẹp hơn mà người tiền sử thông minh đã chế tạo ra sau này.
7 - Một số nhà khảo cổ học thường coi việc chế tạo ra các lưỡi đá và hiệu suất của chúng như là một bằng chắng về trí tuệ siêu việt hơn của loài người chúng ta.
8 - Nhóm nghiên cứu đã phân tích các thông số để so sánh số lượng các công cụ được chế tạo, có bao nhiêu lưỡi cắt được làm, hiệu quả trong việc sử dụng nguyên liệu thô và tuổi thọ của công cụ kéo dài bao lâu.
9 - Họ thấy không có sự khác nhau về hiệu suất nào được thống kê giữa hai công nghệ nghệ chế tạo đồ đá.
10 - Ở khía cạnh nào đó thì các lưỡi dao mà người Neandertal ưa chuộng thậm chí lại hiệu quả hơn so với các lưỡi dao mà người hiện đại chế tạo ra.
"Rắc rối" của những công cụ của người Neanderthal(Nêanđéctan-một giống người cổ đại đã tuyệt chủng)
Phúc, HN, 04/09/2008 18:46:03
PART A
1 - Những công cụ tiền đồ đá đã được khai triển bởi loài Người Khôn ngoan của chúng ta không tinh vi hơn những công cụ được dùng bởi người anh em đã tuyệt chủng của chúng ta, những người Neanderthal.
2 - Đó là kết luận của các nhà nghiên cứu đã tái tạo và so sánh những công cụ được dùng bởi những nhóm người cổ đại này.
3 - Những phát hiện loại bỏ sự lưỡng lự trên những ý kiến cho rằng: những công nghệ đá tiến bộ hơn đã đưa đến cho Người Hiện đại một độ sắc mang tính cạnh tranh vượt lên những người Neaderthal.
4 - Công việc thực hiện bởi một nhóm liên kết các nhà nghiên cứu Mỹ-Anh đưa ra trên tờ Nhật báo Sự tiến hóa con người.
5 - Các nhà nghiên cứu đã tái tạo một dụng cụ đá rộng gọi là “những chiếc mảnh”, thứ cùng được dùng bởi những người Neanderthal và những người tiền hiện đại.
PART B
6 - Họ cũng dựng lại “những chiếc lưỡi” – dụng cụ đá hẹp hơn sau đó được kế thừa bởi những Người Khôn ngoan.
7 - Một số nhà khảo cổ học thường dùng sự phát triển của những lưỡi đá và hiệu năng được khoác lên chúng như bằng chứng cho trí tuệ vượt bậc của loài chúng ta.
8 - Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu để so sánh số lượng công cụ đã được chế tác, số lưỡi cắt đã được tạo ra, hiệu năng trong sự chi phối của vật liệu thô và tuổi thọ của công cụ.
9 - Họ đã không tìm được sự khác biệt thống kê trong hiệu năng của hai công nghệ đá.
10 - Trong một số khía cạnh, những chiếc “mảnh” được những người Neanderthal ưa thích thậm chí còn hiệu quả hơn những chiếc “lưỡi” được kế thừa bởi những Người Hiện đại.
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait