VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Diễn văn của John McCain
Tuyên ngôn của thời ngớ ngẩn
Bộ Xương 1
Tell me why
Về công nghệ rượu "lậu" và "không lậu"
Làm thuê cho "Tây" qua mạng
Số lượt truy cập
4446364
Số người đang xem
55


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 33 - MRI (Magnetic resonance imaging)
1 - Magnetic resonance imaging (MRI) is a non-invasive way to take pictures of the body.

2 - Unlike x-rays and computed tomographic (CT) scans, which use radiation, MRI uses powerful magnets and radio waves. The MRI scanner contains the magnet. The magnetic field produced by an MRI is about 10 thousand times greater than the earth's.

3 - The magnetic field forces hydrogen atoms in the body to line up in a certain way (similar to how the needle on a compass moves when you hold it near a magnet). When radio waves are sent toward the lined-up hydrogen atoms, they bounce back, and a computer records the signal.

4 - Different types of tissues send back different signals. For example, healthy tissue sends back a slightly different signal than cancerous tissue.
Single MRI images are called slices. The images can be stored on a computer or printed on film.

5 - MRI can easily be performed through clothing. However, because the magnet is very, very strong, certain types of metal can cause significant errors, called artifacts, in the images.
 
 

LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI


 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Any More, Ha Noi, 16/09/2008 16:35:31
Phim cộng hưởng từ
1- Cộng hưởng từ (MRI) là phương pháp không tác động để chụp ảnh của con người
2- Không giống như tia X và có sự trợ giúp của máy tính, đó là phương pháp sử dụng sự bức xạ, MRI sử dụng nam châm có sức hút lớn và những bước sóng radio. Máy quét MRI chứa đựng nam châm. Tính từ được tạo ra bởi MRI là hơn khoảng 10.000 lần tính từ của trái đất.
3- Từ trường là lực của các nguyên tử hydro trong cơ thể theo hàng theo một cách xác định (giống như cách làm kim la bàn trên bản đồ di chuyển khi bạn đưa chúng đến gần một thỏi nam châm). Khi những sóng radio được chuyển theo định hướng sắp xếp của nguyên tử hydro, chúng bật lại, và máy tính sẽ ghi lại những dấu hiệu đó.
4- Các kiểu khác nhau của các chuỗi đưa ra các dấu hiệu khác nhau. Ví dụ, chuỗi sức khỏe đưa lại dấu hiệu khác với chuỗi ung thư. Những hình ảnh đơn MRI được gọi là từng lớp nhỏ. Những hình ảnh có thể được lưu trữ trong máy tính và được in ra thành phim.
5- MRI có thể dễ dàng thực hiện qua quần áo. Tuy nhiên, bởi vì nam châm rất mạnh, một thứ gì đó bằng kim loại có thể là nguyên nhân gây ra những lỗi nghiêm trọng, được gọi là những lỗi nhân tạo trên các hình ảnh.
Phương pháp chụp cộng hưởng từ
Phúc, dothaiphuc@gmail.com, 12/09/2008 02:36:07
1 - Phương pháp chụp cộng hưởng từ là một phương pháp không-xuyên-thấu để chụp ảnh của cơ thể.
2 - Không như tia X và phương pháp quét X-quang có sự trợ giúp của máy tính, hai phương pháp dùng các tia phóng xạ, MRI dùng các nam châm mạnh và sóng radio. Máy chụp MRI chứa nam châm. Từ trường tạo ra bởi máy MRI mạnh hơn từ trường trái đất khoảng 10 ngìn lần.
3 - Từ trường bắt các nguyên tử Hydro trong cơ thể sắp xếp thành hàng theo một cách nhất định (giống với cách làm kim la bàn quay khi bạn đưa nó đến gần một nam châm). Khi sóng radio được truyền tới các nguyên tử Hydro đã được sắp hàng, chúng phản xạ lại, và một máy tính ghi lại tín hiệu.
4 - Các mô khác kiểu nhau sẽ phản xạ các tín hiệu khác nhau. Ví dụ mô khỏe mạnh sẽ phản xạ cho một tín hiệu yếu hơn so với mô bị ung thư. Những ảnh đơn MRI được lưu ra thành từng phần. Các ảnh sẽ được lưu trữ trong một máy tính hoặc in trên phim.
5 - MRI có thể dễ dàng chụp xuyên qua quần áo. Tuy nhiên, vì nam châm rất, rất mạnh, một số vật liệu kim loại nhất định có thể gây ra các sai sót đáng kể, gọi là vết nhân tạo, trên các hình ảnh.
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait