VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 113 - Definition of fear of water
Từ bài văn tả cây hồng
Nguyên nhân của sự kích nổ trong động cơ đốt trong
Bạn có muốn khi chết trở thành nhà báo?
Present Simple
Từ "hiện tượng Obama" đến những chuyển biến mang tính thời đại
Số lượt truy cập
4427189
Số người đang xem
15


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 40 - Norway joins fight to save Amazon


 

The rainforest Amazon
 • Largest continuous tropical forest
 • Shared by nine countries
 • 65% Brazilian territory
 • Covers 6.6m sq km in total
 • Pop: 30m - 23.5m are in Brazil

 • 1 - Norway has pledged $1bn (£500m) to a new international fund to help Brazil protect the Amazon rainforest.

  2 - The donation is the first to the fund which Brazil hopes will raise $21bn to protect Amazon nature reserves. Norway's prime minister said the project was important in the fight to reduce global warming. Brazil is one of the world's biggest greenhouse gas emitters, with three-quarters of its total coming from the burning of trees in the Amazon.

  3 - The money will be released over seven years to promote alternatives to forest-clearing for people living in the Amazon, and support conservation and sustainable development. Norwegian prime minister Jens Stoltenberg said: "Efforts against deforestation may give us the largest, quickest and cheapest reductions in greenhouse gas emissions. "Brazilian efforts against deforestation are therefore of vital importance if we shall succeed in our campaign against global warming," he added.

  4 - The Brazilian government wants to raise $21bn through foreign donors by 2021, although President Luis Inacio Lula da Silva has insisted that the Amazon's preservation is Brazil's responsibility. He welcomed Norway's pledge, saying: "The day that every developed country has the same attitude as Norway, we'll certainly begin to trust that global warming can be diminished."

  5 - Japan, Sweden, Germany, South Korea and Switzerland are said to be considering donating to the fund, which was launched last month.

  Source: BBC 
  LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


  NÀO BẮT ĐẦU THÔI

   
  Bình luận
  Ý kiến bạn đọc:
  Nauy tham gia đấu tranh nhầm cứu rừng Amazon
  Tùng, HCM, 14/05/2010 22:15:08
  Nauy cam kết chi 1 tỉ đôla (500 triệu bảng) cho một quỹ Quốc Tế mới nhằm giúp đỡ Brazil bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Amazon. Brazil hy vọng số tiền quyên góp đầu tiên vào quỹ sẽ tăng lên 21 tỉ dola nhằm bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Amazon.Thủ tướng Nauy cho biết đây là dự án quan trọng nhằm giảm sự ấm lên toàn cầu. Brazil là một trong số những nơi thải khí thải nhà kính lớn nhất trên thế giới, chiếm 3/4 khí thải là do cháy rừng ở Amazon. Số tiền này sẽ được cấp trong hơn 7 năm nhằm đề xướng những cách thức để làm sạch khu rừng cho những người đang sống trong rừng Amazon, những hội thảo giúp đỡ và sự phát triển bền vững. Thủ tướng Nauy,Jens Stoltenberg cho biết "Những nỗ lực ngăn chặn phá rừng có thể giúp chúng tôi giảm khí thải nhà kính rẻ nhất, nhanh nhất và rộng nhất.Ông cho biết thêm"Những nỗ lực của người dân Brazil trong việc chống lại sự phá rừng rất là quan trọng nếu chúng ta thành công trong chiến dịch chống lại sự nóng lên toàn cầu. Chính phủ Brazil muốn thu 21 tỉ USD của những nhà quyên góp nước ngoài đến năm 2021. Mặc dù thủ tướng Brazil Luis Inacio Lula da Silva nhấn mạnh bảo tồn rừng Amazon là trách nhiệm của người dân Brazil .Ông hoan nghênh những đóng góp của Nauy và cho biết" Đây là ngày mà mỗi nước phát triển nên có thái độ giống Nauy. Chúng tôi bắt đầu tin chắc sự ấm lên toàn cầu có thể được giảm dần. Nhật, Thụy Điển,Đức, Hàn Quốc, Thụy Sĩ đang xem xét việc quyên góp vào quỹ vào tháng trước.
  Nauy tham gia cuộc chiến cứu Amazon
  HA, HN, 19/09/2008 06:11:32
  1. Nauy đã cam kết trao 1 tỷ đô la (500 triệu bảng) tới một quỹ quốc tế mới để giúp đỡ Brazil bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon.
  2. Đây là sự quyên góp đầu tiên tới quỹ mà Brazil hi vọng sẽ nâng lên đến 21 tỷ USD để bảo vệ những khu bảo tồn thiên nhiên Amazon. Thủ tướng Nauy cho biết, dự án là quan trọng trong cuộc chiến giảm bớt sự ấm dần lên của toàn cầu. Brazil là một trong những nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cao nhất thế giới, với ¾ là do các cây cối bị cháy ở Amazon đem tới.
  3. Số tiền này sẽ được giải ngân trong 7 năm để đẩy mạnh những giải pháp làm trong sạch khu rừng cho những người đang sống ở Amazon, và khuyến khích việc bảo tồn và phát triển bền vững. Thủ tướng Nauy Jens Stoltenberg cho biết: “Những nỗ lực chống lại sự phá rừng có thể đem lại cho chúng ta những biến đổi trong việc thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính rộng nhất, nhanh nhất và tiết kiệm nhất”. Người Brazil nỗ lực chống lại sự phá rừng là vì sự quan trọng sống còn nếu như chúng ta thành công trong chiến dịch chống lại việc toàn cầu đang ấm dần lên của mình”, ông nói thêm.
  4. Chính phủ Brazil muốn nâng lên 21 tỷ đô la đến năm 2021 thông qua những nhà tài trợ nước ngoài, mặc dù tổng thống Luis Inacio Lula da Silva đã nhấn mạnh rằng việc bảo tồn Amazon là trách nhiệm của người Brazil. Ông đã hoan nghênh lời cam kết của Nauy: “Chúng ta bắt đầu tin rằng nhất định việc toàn cầu đang ấm dần lên có thể được giảm bớt vào cái ngày mà mỗi quốc gia phát triển có cùng thái độ như Nauy”.
  5. Nhật Bản, Thuỵ Điển, Đức, Nam Hàn và Switzerland đã nói đang xem xét việc quyên góp cho cái quỹ mà đã được khai trương từ tháng trước.
  Na-uy tham gia cuộc chiến cứu Amazon
  Phúc, dothaiphuc@gmail.com, 19/09/2008 00:01:40
  • Tiếp tục là rừng nhiệt đới lớn nhất
  • Chia sẻ bởi 9 quốc gia
  • Chiếm 65% diện tích Brazil
  • Che phủ tổng cộng 6,6 triệu km vuông
  • Dân số: 30 triệu người- 23,5 triệu trong Brazil
  1 - Na-uy vừa cam kết ủng hộ 1 tỉ USD (500 triệu Bảng) cho quỹ dự trữ quốc tế nhằm giúp Brazil bảo vệ rừng mưa nhiệt đới Amazon.
  2 - Đây là khoản ủng hộ đầu tiên đến với quỹ mà Brazil kỳ vọng sẽ tăng lên 21 tỉ USD để bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên Amazon. Thủ tướng Na-uy đã phát biểu rằng dự án rất quan trọng trong cuộc đấu tranh nhằm hạn chế sự ấm lên của địa cầu. Brazil là một tron những nước thải khí nhà kính nhiều nhất, với ¾ trong tổng lượng khí nhà kính nước này thải ra đến từ cháy rừng trong vùng Amazon.
  3- Khoản tiền sẽ được giải ngân trong 7 năm để xúc tiến giải pháp thay thế nạn phá rừng cho người dân đang sống trong rừng Amazon, và giúp sự bảo tồn và phát triển bền vững. Thủ tướng Na-uy Jens Stoltenberg đã nói: “Những nỗ lực chống lại sự phá rừng có thể đưa đến cho chúng ta sự giảm thải khí nhà kính một cách rộng rãi nhất, nhanh nhất và rẻ nhất.” “Những nỗ lực của Brazil chống lại sự phá rừng và do đó thuộc tầm quan trọng sống còn nếu chúng ta có thể thành công trong chiến dịch chống sự ấm lên của địa cầu.” ông nói thêm.
  4- Chính phủ của Brazil muốn phát triển quỹ này lên 21 tỉ USD thông qua những nhà hảo tâm nước ngoài vào năm 2021, mặc dù tổng thống Luis Inacio Lula da Silva vừa khăng khăng rằng việc bảo tồn rừng Amazon là trách nhiệm của Brazil. Mừng đón lời cam kết ủng hộ của Na-uy, ông nói: “ Ngày mà tất cả các quốc gia phát triển có cùng quan điểm như Na-uy, chúng ta nhất định sẽ bắt đầu tin rằng sự ấm lên của trái đất có thể được thuyên giảm”.
  5- Nhật Bản, Thụy Điển, Đức, Nam Triều Tiên và Thụy Sĩ được tuyên bố là đang xem xét ủng hộ cho quỹ mới được khai trương tháng trước này.
  Chủ nhật, ngày 27/5/2018
  Smart Way to English
  Introduction
  Words given by God
  Jokes & Humors
  Music & Songs
  Videos for Learning
  Smart Tips
  Useful Websites
  Translation Exercises
  Pi C&E's Translations
  E - BƠI
  QUỸ HỌC BỔNG Pi
  Tao Pro - Tao Chủ
  Kỹ năng thoát hiểm
  Bánh nóng
  Models - Mẫu
  Food Photography
  Brownies
  Photoshop
  Photo Collection
  Technics - Tips
  Lifestreet
  Landscape
  Portrait