VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Trời ơi, các em giỏi quá!
Vài bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh
Exercise 5 - Savvy Design, Off-the-Shelf Tech Yield Efficiency Gains
Bài 107 - Giúp trẻ em vượt qua nỗi sợ bơi
Thư E-Bơi gửi PTTg Nguyễn Thiện Nhân
Mẹo làm giàu: "Để tiền tự chảy vào túi"
Số lượt truy cập
4427187
Số người đang xem
13


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 42 - Concentrating Solar Power
1 - The U.S. Department of Energy (DOE) researches and develops a clean, large-scale solar thermal technology known as concentrating solar power (CSP). This research and development (R&D) focuses on three types of concentrating solar technologies: trough systems, dish/engine systems, and power towers. These solar technologies are used in CSP plants that use different kinds of mirror configurations to convert the sun's energy into high-temperature heat. The heat energy is then used to generate electricity in a steam generator.

2 - Concentrating solar power's relatively low cost and ability to deliver power during periods of peak demand—when and where we need it—mean that it can be a major contributor to the nation's future needs for distributed sources of energy. DOE's Solar Energy Technologies Program pursues concentrating solar power R&D to provide clean, reliable, affordable solar thermal electricity for the nation. The National Renewable Energy Laboratory (NREL) and Sandia National Laboratories work together as SunLab, a partnership developed by DOE to support R&D within the Concentrating Solar Program.

3 - The program's goal is to ensure that solar thermal technologies such as concentrating solar power make an important contribution to the world's growing need for energy. Visit these sites for more information:


LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI

 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Any More, Ha Noi, 23/09/2008 16:44:51
Hội tụ năng lượng mặt trời
1- Bộ năng lượng Mỹ (DOE) nghiên cứu là phát triển một loại năng lượng sạch, công nghệ nhiệt của hệ mặt trời được biết bởi sự hội tụ năng lượng mặt trời (CSP). Sự nghiên cứu và phát triển (R&D) này tập trung vào 3 kiểu của công nghệ hội tụ năng lượng: hệ thống vùng áp suất thấp, hệ thống đĩa/động cơ, những tháp năng lượng. Những công nghệ năng lượng mặt trời này sử dụng trong các xí nghiệp CSP đã sử dụng những cách không giống cách dung kính thiên văn để biến đổi năng lượng mặt trời trong nhiệt độ nóng cao. Nhiệt năng sau đó được sử dụng để sinh ra điện lực trong máy phát điện bằng hơi nước.
2- Hội tụ năng lượng mặt trời tương đối chi phí thấp và có khả năng phân phối điện trong suốt thời gian với nhu cầu cao nhất và nơi mà chúng ta cần nó – có nghĩa là nó có thể là một máy phát điện chủ yếu cho quốc gia trong tương laic ho các nguồn cung cấp năng lượng. Chương trình công nghệ năng lượng mặt trời của DOE theo đuổi sự nghiên cứu và phát triển hội tụ năng lượng mặt trời để cung cấp năng lượng sạch, đáng tin cậy, là điều kiện thuận lợi cho điện năng lượng mặt trời cho quốc gia. Phòng thí nghiệm phục hồi năng lượng quốc gia (NREL) và  Các phòng thí nghiệm Sandia National làm việc cùng nhau như SunLab, cộng tác viên phát triển của DOE để ủng hộ cho sự nghiên cứu và phát triển trong suốt thời gian chương trình hội tụ năng lượng diễn ra.
3- Mục tiêu của chương trình là để đảm bảo cho năng lượng nhiệt như sự hội tụ năng lượng mặt trời tạo ra một sự đóng góp quan trọng cho sự phát triển cần thiết về năng lượng của thế giới.
Truy cập website này để biết thêm thông tin:
Hội tụ Thái dương năng
Phúc, dothaiphuc@gmail.com, 20/09/2008 13:28:37
Hội tụ Thái dương năng
1 – Bộ năng lượng Mỹ (DOE) nghiên cứu và phát triển một công nghệ nhiệt mặt trời sạch và có quy mô lớn được biết tới với cái tên Hội tụ Thái dương năng (CSP). Công trình nghiên cứu và phát triển (R&D) này tập trung vào 3 kiểu công nghệ tập trung năng lượng mặt trời: hệ thống máng lõm, hệ thống đĩa/động cơ và hệ thống các tháp năng lượng. Các công nghệ này được dùng trong các nhà máy CSP (Hội tụ Thái dương năng) dùng các gương có thể loại cấu hình khác nhau để chuyển đổi năng lượng của mặt trời thành hơi nóng có nhiệt độ cao. Nhiệt năng sau đó được dùng để phát điện trong các máy phát điện dùng hơi nước.
2 – Công nghệ Hội tụ Thái dương năng có chi phí tương đối thấp và có khả năng cung cấp năng lượng suốt những kỳ có nhu cầu đỉnh điểm – khi và nơi chúng ra cần nó – nghĩa là nó có thể là một nhân tố góp phần quan trọng vào nhu cầu cơ bản trong tương lai của quốc gia cho các nguồn phân phối năng lượng. Chương trình Công nghệ Thái dương năng của DOE theo đuổi các nghiên cứu và phát triển hội tụ thái dương năng nhằm cung cấp điện năng nhiệt mặt trời sạch, đáng tin cậy và giàu tiềm năng cho quốc gia. Phòng thí nghiệm Năng lượng khả hồi quốc gia (NREL) và Các phòng thí nghiệm  Sandia National làm việc cùng nhau như SunLab, một hiệp hôi phát triển bởi DOE nhằm giúp đỡ các nghiên cứu và phát triển trong phạm vi Chương trình Hội tụ Thái dương năng.
3 – Mục tiêu của chương trình là đảm bảo rằng các công nghệ nhiệt mặt trời như Hội tụ dương năng tạo nên một sự đóng góp quan trọng cho sự gia tăng nhu cầu năng lượng của thế giới. Ghé thăm các trang web này để biết thêm thông tin:
• NREL Concentrating Solar Power Research
• NREL TroughNet: Parabolic Trough Solar Power Network Source: U.S. Department of Energy
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait