VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tớ có phải người xấu?
APEC 2006 - Động lực thúc đẩy vòng đàm phán Doha
Bạn biết gì về mô hình phân tích SWOT? - Phần 1
As long as you love me
Dự án & Dịch vụ năm 2007
Tòa án phải độc lập xét xử
Số lượt truy cập
4426407
Số người đang xem
19


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 46 - Mikheil Saakashvili
1 - Mikheil Saakashvili was elected president of Georgia after a bloodless revolution in 2003. A graduate of Columbia Law School in New York, fluent in four languages and in the values of free-market democracies, he was deemed a savior for the post-Soviet landscape, as if he had been conjured by a committee of Washington think tanks and European human rights groups.

2 - Mr. Saakashvili has been a staunch ally of the United States in the volatile Caucasus region, dispatching troops to Iraq to show his support. He vowed to crack down on corruption, and introduced reforms that brought foreign investment and growth to one of the region's poorest countries.

3 - He also pledged to restore federal rule to three regions that had been essentially independent since the fighting that followed the collapse of the Soviet Union -- Ajaria, Abkhazia and South Ossetia. He found quick success in Ajaria, a Black Sea region on the border with Turkey. After initial saber-rattling that alarmed many around the region, Mr. Saakashvili in 2005 tried a softer approaching, offering a package of autonomy and incentives to South Ossetia. His overtures were rejected.

4 - By 2007, discontent was rising among the opposition, who pointed to what they called renewed corruption and to the economic inequality that accompanied the country's new growth. The unhappiness boiled over into six days of street protests in November, which were brought to a close by a violent police crackdown as Mr. Saakashvili declared a state of emergency. As critics wondered whether he was showing a new dictatorial side, he turned around and ordered snap elections, and won a new five-year term in January 2008 with 52 percent of the vote.

Source: The New York Time
 LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI


Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Mikheil Saakashvili
HA, HN, 23/09/2008 09:18:13
1. Mikheil Saakashvili được bầu là tổng thống của Georgia sau một cuộc cách mạng không đổ máu vào năm 2003. Một người tốt nghiệp Trường Luật Columbia ở NewYork, lưu loát 4 ngoại ngữ và trong những đánh giá của chế độ dân chủ thị trường tự do, ông được đánh giá là một vị cứu tinh cho phong cảnh hậu Xô Viết, như thể ông đã được phù phép bởi một uỷ ban của Washington và những nhóm nhân quyền châu Âu.
2. Ông Saaiashvili là đồng minh trung thành của Mỹ trong vùng Caucasus không ổn định, đang gửi quân đội tới Irắc để cho thấy sự ủng hộ của ông ta. Ông ta nguyện trừng trị thẳng tay nạn tham nhũng và đưa những cải cách mang sự đầu tư và phát triển của nước ngoài tới một trong những nước nghèo nhất khu vực.
3. Ông cũng cam kết khôi phục lại luật lệ liên bang tới 3 vùng thực chất đã độc lập nhờ đấu tranh theo sau sự sụp đổ của liên bang Xô Viết: Ajaria, Abkhazia và nam Ossetia. Ông ta nhanh chóng tìm được thành công ở Ajaria, một vùng biển Đen trên biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau những đe doạ binh đao ban đầu mà đã được báo động khắp khu vực, vào năm 2005, ông Saakashvili đã thử một phương cách mềm dẻo, đưa ra lời đề nghị chấp thuận một loạt đề mục của việc tự trị và những khuyến khích cho nam Ossetia. Những đàm phán của ông ta đã bị bác bỏ.
Bài 46 Mikheil Saakashvili
LêTê, Le.Anh.Tuan.Mr@gmail.com, 22/09/2008 22:54:12
Bài 46 Mikheil Saakashvili
1. Mikheil Saakashvili đắc cử tổng thống Georgia sau cuộc cải cách ôn hòa năm 2003. Tốt nghiệp trường Luật Columbia tại NewYork, thông thạo bốn thứ tiếng và theo khuynh hướng dân chủ thị trường tự do, ông được xem như vị cứu tinh trong bối cảnh hậu Xô viết, như một nhân vật được hậu thuẫn bởi các nhà chuyên gia tư vấn Washington và các nhóm nhân quyền châu Âu.
2. Ông Saakashvili đã từng là một đồng minh nhiệt thành của Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng Cáp-ca, đã gửi quân của mình tới Iraq để bày tỏ sự ủng hộ đồng minh. Ông đã từng tuyên chiến với tham nhũng, tiến hành cải cách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đem lại sự thịnh vượng cho một trong những quốc gia nghèo nhât khu vực này.
3. Ông cam kết phục hồi quy chế liên bang cho ba vùng Ajaria, Abkhazia và Nam Ossetia, những vùng trên thực tế đã độc lập kể từ cuộc chiến sau sự đổ vỡ của Liên Xô. Ông đã thành công rất nhanh chóng ở Ajaria, vùng đất bên bờ Biển Đen giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Năm 2005, sau tín hiệu đe dọa quân sự từ xung quanh, ông Saakashvili đã tìm kiếm một giải pháp mềm dẻo hơn, đó là yêu cầu cơ chế tự trị và rộng mở cho Nam Ossetia. Lời đề nghị của ông đã bị từ chối.
Theo The New York Time
Tổng thống Saakasshvili
Thuynguyen, paic, 22/09/2008 11:06:14
Bài 46 mikheil Saakasshvili
1. Mikheil Saakash đã được bầu làm tổng thống Georgia sau cuộc cách mạng đẫm máu năm 2003. Ông đã tốt nghiệp Trường Luật Comlumbia ở Niuyork, nói thông thạo bốn ngoại ngữ, theo khuynh hướng dân chủ hóa xã hội thị trường tự do. Người ta cho rằng ông là vị cứu tinh cho thời kỳ hậu Sô viêt cứ như thể là Ủy ban của Wasington yêu cầu ông là những cỗ xe tăng và cái gọi là nhóm nhân quyền Châu Âu.
2. Ông Saakash là thành viên trung thành của Mỹ trong việc xóa bỏ vùng Caucasus, và gửi quân đến Iragg thể hiện để sự ủng hộ của ông ấy với quân đồng minh. Ông ấy long trọng tuyên bố phá bỏ tham nhũng, tiến hành cải cách bằng việc đưa đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế vào một trong những vùng nghèo nhất của lãnh thổ.
3. Ông cũng hứa sẽ khôi phục điều luật liên bang với 3 vùng đã độc lập về cơ bản kể từ khi chiến tranh nổ ra kéo theo sự sụp đổ của Liên bang Sô Viết là Ajia, Abkhazia và Nam Osetia.Ông đã nhanh chóng nhận được sự thỏa hiệp thành công với Ajia, bờ biển Đen trên địa phận biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sau những trừng phạt ban đầu với nhiều vùng đất, năm 2005 ông Saakash cố gắng tiếp cận một cách nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn, đề nghị trao quyền tự trị và gửi lời khuyến khích động viên đến vùng Nam Ossetie.Nhưng mọi sự thương lượng của ông đều thất bại.
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait