VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Phân loại rác: Thay đổi một thói quen cũ
Những đường dây buôn lậu rác trên thế giới
Người đàn bà hoá đá - Bức tường
Diễn văn của John McCain
Signs
"E-Bơi cơ bản - Thực hành 1"
Số lượt truy cập
4361247
Số người đang xem
26


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 52 - Japanese refiner considering new facility
Eric Watkins
Oil Diplomacy Editor

1 - LOS ANGELES, Sept. 30 -- Taiyo Oil Co., Japan's smallest refiner by capacity, is considering building an additional refinery, according to a senior company executive.

"I think it is an issue whether we can promise stable, safe operations with the single (current) refinery," said Taiyo Pres. Yutaka Oka, referring to the company's existing 120,000 b/d facility on Shikoku Island.

2 - Japan's domestic oil demand has been falling since 2005 due to the adoption of energy-efficient technologies and energy diversification—a trend that is continuing.

According to the Ministry of Economy, Trade, and Industry, Japan's refiners and trading companies in August imported 1.2% less crude oil than a year earlier, with imports falling to 20.36 million kl or 4.13 million b/d.

3 - In the same month, according to METI figures, Japan's overall oil product output fell 2.8% from a year ago to 18.60 million kl. End-month stocks of overall oil products increased 1.9% from last year to 14.44 million kl in the month, METI said.

Despite those figures, Oka said there is room for the company to increase its 2% market share. At the same time, however, Taiyo—like other Japanese refiners—has been stepping up production to meet overseas demand, especially in China.

4 - Japan's gasoil exports nearly tripled to 1.3 million kl during January-November 2007 versus the same period a year earlier, according to METI figures issued late last year.

In January of this year, Taiyo said it expected to export 600,000 kl of oil products the fiscal year ending in March, twice as much as it exported the previous fiscal year.

5 - Earlier, in August 2007, Taiyo said it would start to ship diesel fuel directly to China, aiming to export 80,000 kl of light oil in fiscal 2007 and about 150,000 kl/year from fiscal 2008.

As a result of the change, it was expected that Taiyo Oil's fuel exports, including light oil, would likely rise from around 220,000 kl in fiscal 2006 to 300,000 kl in fiscal 2007, roughly 10-20% of the light oil produced by the firm.

Contact Eric Watkins at hippalus@yahoo.com.
 
LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI

 
 
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
HaDong-Lion, 10/10/2008 15:52:30
Nhà máy tinh chế của Nhật bản xem xét cơ chế mới
1. LOS ANGELES, 30/9 – Công ty TNHH Dầu khí Taiyo, Nhật bản là một nhà máy tinh chế với công suất nhỏ, họ đang xem xét để xây dựng thêm một nhà máy tinh chế, theo một nhà quản lý cao cấp của công ty. “Tôi nghĩ đây là một vấn đề chúng ta có thể hứa chắc chắn, quá trình hoạt động an toàn với nhà máy tinh chế đơn lẻ” ông Taiyo Pres nói. Yutaka Oka, công ty thương nghiệp hiện có 120.000 thùng/ngày ở đảo Shikoku.
2. Nhu cầu về dầu nội địa Nhật bản đã giảm xuống từ năm 2005 do việc áp dụng hiệu quả năng lượng – công nghệ và đa dạng hóa năng lượng - xu hứng này đang được tiếp tục. Theo Bộ Năng lượng, thương mại và công nghiệp, việc tinh chế và kinh doanh của các nhà máy tinh chế của Nhật bản trong tháng 8 đã nhập khẩu 1.2% dầu thô ít hơn năm ngoái, với việc nhập khẩu giảm 20.36 triệu kl hay 4.13 triệu thùng/ngày.
3. Cũng trong tháng này, theo số liệu của METI, toàn bộ sản phẩm từ dầu của Nhật Bản đạt sản lượng sụt giảm 2.8% từ năm ngoái xuống còn 18.60 triệu kl. Đến cuối tháng toàn bộ kho chứa sản phẩm dầu tăng thêm 1.9% trong năm qua đạt 14.44 triệu kl trong tháng, MATI nói. Mặc dù có những con số đó, Oka nói trong nội bộ công ty phấn đấu tăng thêm 2% thị phần. Cũng trong thời gian này, tuy nhiên, Taiyo – như những nhà máy tinh chế khác của Nhật bản – đã bước lên một nấc thang sản xuất ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc.
4. Việc xuất khẩu sản phẩm dầu khí của Nhật Bản tăng lên gấp 3 lần đạt 1.3 triệu kl trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2007 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của METI phát hành cuối năm ngoái. Trong tháng 1 năm nay, Taiyo nói rằng họ dự kiến xuất khẩu 600.000 kl sản phẩm dầu mỏ năm hành chính sẽ kết thúc vào tháng 3, họ dự kiến xuất khẩu hai lần nhưng với khối lượng lớn trước khi kết thúc năm tài chính.
5. Trước đấy, tháng 8 năm 2007, Taiyo cho biết họ có thể khởi động con tàu chất đốt diesel thẳng tới Trung Quốc, nhắm tới mục tiêu xuất khẩu 80.000 kl dầu thắp sáng trong năm tài chính 2007 và khoảng 150.000kl/năm vào năm tài chính 2008 Như một kết quả của sự thay đổi, nó đã được dự báo trước đợt xuất khẩu dầu đốt của Taiyo gồm có dầu thắp sáng, có thể tăng lên trong khoảng 220.000kl trong năm tài chính 2006 đến 300.000 kl trong năm tài chính 2007, xấp xit 10-20% lượng dầu thắp sáng sản xuất bời các hãng khác.
Any More, Ha Noi, 08/10/2008 16:57:00
Nhà máy tinh chế Nhật tính đến cơ sở mới
1 - Los Angeles, 30/9 – tin từ Công ty Dầu Taiyo, sức chứa từ các nhà máy tinh chế nhỏ nhất của Nhật, là tính đến việc xây dựng một nhà máy tinh chế, theo như một nhà quản lý có kinh nghiệm của công ty cho biết: “Tôi nghĩ nó là một vấn đề dù chúng ta có thể hứa chắc chắn, quá trình hoạt động an toàn với nhà máy tinh luyện đơn độc”, chủ tịch Taiyo nói vậy. Yutaka Oka, quy cho công ty hiện nay 120.000 thùng/ngày ở Shikoku Island.
2 - Nhu cầu dầu mỏ trong nước đã giảm xuống từ năm 2005 tới sự thông quả về những công nghệ có tính hiệu quả về năng lượng và sự đa dạng hóa về năng lượng – một xu hướng đang tiếp tục. Theo như Bộ Năng lượng, Bộ Công thương và Bộ Xây dựng, các nhà máy tinh chế của Nhật và các công ty kinh doanh trong tháng 8 nhập khẩu dầu thô đã giảm 1.2% so với năm ngoái, với nhập khẩ giảm xuống tới 20.36 triệu kl hoặc 4.13 triệu thùng/ngày.
3 - Cùng trong tháng, theo những con số từ METI, toàn bộ lượng dầu sản xuất ra đã giảm 2.8% từ 1 năm trước đến 18.60 triệu kl. Cuối năm toàn bộ sản lượng dầu trong các kho dự trữ tăng them 1.9% từ năm ngoái là 14.44 triệu kl trong tháng này, METI đã đưa. Bất chấp những con số đó, Oka nói rằng: không có phòng cho các công ty của nó để tăng 2% thị phần. Đồng thời, tuy nhiên, Taiyo-như các nhà máy tinh chế Nhật đã được bước lên sản xuất ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc.
4 - Dầu khí của Nhật đã xuất khẩu gần gấp ba lần từ 1.3 triệu kl trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2007 so với cùng kỳ năm ngoái, theo như những con số mà METI đã đưa ra cuối năm ngoái Trong tháng 1 năm nay, Taiyo đã mong đợi xuất khẩu 600.000 kl sản phẩm dầu năm tài chính kết thúc vào tháng 3, nhiều hơn gấp đôi so với xuất khẩu ưu tiên năm tài chính.
5 - Sớm hơn, trong tháng 8 năm 2007, Taiyo đưa ra việc xuất khẩu sẽ bắt đầu từ chất đốt trong động cơ diezen tàu thủy tới Trung Quốc, nhằm để xuất khẩu 80.000 kl dầu thắp sáng trong năm tài chính 2007 và khoảng 150.000 kl/năm từ năm tài chính 2008. Như kết quả của sự thay đổi, nó đợi xuất khẩu nhiên liệu của Taiyo, bao gồm dầu thắp sáng, sẽ tăng lên khoảng từ 220.000 kl trong năm tài chính 2006 đến 300.000 kl trong năm tài chính 2007, khoảng 10-20% của dầu thắp sáng sản suất bời công ty.
Thứ bảy, ngày 24/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait