VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Thành viên nào của E-Bơi sắp lên xe hoa???
"E-Bơi cơ bản - Thực hành 1"
Bạn biết gì về chó đá?
"Ngửa mặt trông Trăng" & "Nhô lên hụp xuống"
Về Cần Thơ - Ninh Kiều
Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo
Số lượt truy cập
4446346
Số người đang xem
50


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Translation Exercises >


Exercise 60 - Eating Fast Until Full Triples Overweight Risk
 

Reuters – A man eats lunch in a file photo.
 (Will Burgess/Reuters)

1 - WEDNESDAY, Oct. 22 (HealthDay News) -- People who eat quickly and until they're full are three times more likely to be overweight than others, a Japanese study says.

2 - For the research, 1,122 men and 2,165 women, ages 30 to 69, filled out a diet history questionnaire about their eating habits, which revealed that 50.9 percent of men and 58.4 percent of women said they ate until they were full, while 45.6 percent of men and 36 percent of women said they ate quickly.

3 - Those who said they ate quickly and until they were full had a higher body mass index (BMI) and total energy intake, and were three times more likely to be overweight than those who didn't eat until they were full and didn't eat quickly.

4 - The study, published online Oct. 22 in the British Medical Journal, shows that eating quickly and until full has "a supra-additive effect on overweight," concluded Professor Hiroyasu Iso, of Osaka University, and colleagues.

5 - Until recently, most adults didn't have the opportunity to consume enough energy to enable the body to store fat, according to background information in the study. But eating behaviors have changed due to increased availability of inexpensive food in larger portions, fast food, fewer families eating together, and eating while distracted (such as watching TV).

6 - The study findings illustrate how current eating patterns in many nations may play a role in the epidemic of obesity, Elizabeth Denney-Wilson, of the University of New South Wales, and Karen Campbell, of Deakin University, both in Australia, wrote in an accompanying editorial.

7 - They said doctors need to work with parents to encourage healthy eating habits in children, such as eating slowly, serving appropriate portion sizes, and eating as a family in a non-distracting environment.

Source: News.yahoo.com
 


LUẬT CHƠI

  • Bất kỳ ai muốn dịch đều có thể tham gia;
  • Có thể dịch cả bài, một phần, hoặc một vài câu trong phần nào đó, cũng có thể chỉ bình luận văn phong, ngữ pháp, cách dùng từ ... của các bài dịch khác;
  • Để tiện theo dõi, hãy sử dụng hệ thống đánh số cho sẵn trong phần tiếng Anh: Part A, B, C ...; các số thứ tự 1, 2, 3, ...;
  • Để post bài, hãy sử dụng phần "Bình luận" dưới mỗi đoạn văn đã cho. Nếu phần dịch dài, hãy post làm hai lần để phòng mất dữ liệu;
  • Sau khi post, bài sẽ được Pi C&E xuất bản, nếu nội dung nằm trong phạm vi cần dịch;
  • Sau 7-10 ngày, Pi C&E sẽ có bài dịch của mình để mọi người tham khảo.
  • Mọi người có thể chọn gửi  cho Pi C&E các bài báo tiếng Anh làm bài tập dịch theo địa chỉ pi.company@gmail.com. Các bài báo không nên quá dài và quá chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó.       


NÀO BẮT ĐẦU THÔI

   
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
Ăn nhanh cho đến khi no tăng gấp 3 lần nguy cơ béo phì
Any More, Ha Noi, 31/10/2008 16:23:38
1- Thứ tư, ngày 22 tháng 10 (Tin tức sức khỏe) – Người ăn nhanh và đến cho đến khi họ no có nhiều hơn 3 khả năng gây nên béo phì so với những người khác, một nghiên cứu ở Nhật Bản đã chứng minh.
2- Trong nghiên cứu, 1.122 nam và 2.165 nữ, tuổi từ 30 đến 69, đã điền vào bản câu hỏi quá trình ăn kiêng về những thói quen trong ăn uống của họ, nó đã cho thấy 50.9% nam và 58.4% nữ nói rằng họ đã ăn cho đến khi họ thấy no, trong khi 45.6% nam và 36% nữ họ đã ăn nhanh.
3- Họ, những người nói rằng họ đã ăn nhanh và đến khi họ no có một chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) và tổng năng lượng lấy vào cao hơn, và dễ béo phì gấp 3 lần so với những người không ăn đến no hoặc không ăn nhanh.
4- Nghiên cứu này, đã công bố trên mạng ngày 22 tháng 10 trên tờ báo y khoa của Anh, chỉ ra rằng ăn nhanh và ăn no “một tác động của việc trên đây là béo phì”, kết luận của giáo sư Hiroyasu Iso, trường đại học Osaka, và các đồng nghiệp.
5-Cho đến gần đây, hầu hết người lớn không có cơ hội tiêu thụ năng lượng đủ để có thể làm cơ thể lưu trữ chất béo, theo như thông tin sau cuộc nghiên cứu. Nhưng cách ăn uống đã thay đổi do đã tăng tính ích lợi của thực phẩm rẻ trong các khẩu phần ăn lớn, đồ ăn nhanh, ít hơn những gia đình ăn cùng nhau, và ăn một cách không ý thức (như trong lúc xem TV.)
6- Nghiên cứu này đã tìm ra minh họa các mẫu ăn uống hiện nay ở nhiều quốc gia có thể đóng một vai trò của dịch bệnh béo phì, Elizabeth Denney – Wilson, của trường đại học của New South Wales, và Karen Campbell, của trường đại học Deakin, đều của Australia, đã viết trong một bài xã luận đi kèm.
7- Họ nói rằng các bác sỹ cần làm việc với các đối tác để khuyến khích thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe ở trẻ em, như ăn chậm, các mẫu khẩu phần thức uống thích hợp, và một gia đình trong một không khí không có sự rối bời.
Bài 60: Ăn nhanh tới no căng làm tăng nguy cơ béo phì lên ba lần
Vũ Vũ, Sài Gòn, 30/10/2008 11:44:32
1 – Thứ 4 ngày 22 tháng 10 (Tin tức ngày sức khỏe) – Những người ăn vừa nhanh vừa no căng thì dễ bị béo phì gấp ba lần so với những người khác, một học giả Nhật phát biểu.
2 – Để nghiên cứu, 1.122 phụ nam và 2.165 phụ nữ trong độ tuổi từ 30 tới 69 được cho thực hiện một bảng câu hỏi thăm dò thói quen ăn uống của họ. Nghiên cứu cho thấy 50,9% phụ nam và 58,4% phụ nữ nói rằng họ ăn tới no, trong khi chỉ có 45,6% phụ nam và 36% phụ nữ cho biết họ ăn uống nhanh.
3 – Những người nói họ ăn vừa nhanh vừa no đều có chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) và tổng năng lượng thu vào cao hơn, đều dễ béo phì gấp ba lần so với những người không ăn tới no hoặc ăn không nhanh.
4 – Nghiên cứu này, được xuất bản tực tuyến ngày 22 tháng 10, chỉ ra rằng ăn uống nhanh tới khi no tạo “một hệ quả gây béo phì rất cao”, kết luận của giáo sư Hiroyasu Iso, đại học Osaka, và cộng sự.
5 – Theo thông tin cơ bản của nghiên cứu, cho tới gần đây, hầu hết người lớn đều không có cơ hội sử dụng đủ năng lượng khiến cơ thể dự trữ lượng chất béo. Nhưng thói quen ăn uống đã thay đổi vì tính tiện lợi của thức ăn rẻ trong các suất ăn nói chung gia tăng lên, do bởi đồ ăn nhanh, bởi chỉ còn một vài gia đình ăn cùng nhau, và bởi việc ăn uống trong khi đang chú ý việc khác (chẳng hạn như vừa ăn vừa xem TV).
6 – Những kết quả nghiên cứu minh họa thói quen ăn uống hiện nay ở nhiều quốc gia có thể đóng vai trò trong việc lan truyền căn bệnh béo phì, Elizabeth Denney-Wilson, đại học New South Wales, và Karen Campbell, đại học Deakin, cả hai đều ở Australia, viết trong một bài xã luận liên quan.
7 – Họ cho biết các bác sỹ cần phải làm việc với các bậc phụ huynh để khuyến khích thói quen ăn uống khỏe mạnh ở trẻ em, chẳng hạn như ăn từ tốn, dùng khẩu phần ăn hợp lý, và ăn uống trong một không khí gia đình không có sự phân tâm khác Nguồn:
Tin tức chấm dà hú chấm cơm
Bài 60. Ăn nhanh đến khi thấy no sẽ dẫn đến nguy cơ quá cân nhiều gấp ba lần.
Thuynguyen, paic, 29/10/2008 10:19:22
Bài 60. Ăn nhanh đến khi thấy no sẽ dẫn đến nguy cơ quá cân nhiều gấp ba lần.
1. Thứ tư ngày 22/10 ( Thời báo sức khỏe hàng ngày) – Những người ăn nhanh đến mức no nê sẽ bị tăng quá cân nhiều gấp 3 lần người bình thường, nhóm nghiên cứu người Nhật Bản cho hay như vậy.
2. Theo nghiên cứu ở 1.122 đàn ông và 2.165 phụ nữ độ tuổi từ 30 đến 69, điền vào bảng câu hỏi lịch sử của việc ăn kiêng để biết thói quen ăn uống của họ. Câu trả lời cho biết có 50,9 % nam giới và 58,4 % nữ giới nói rằng họ đã ăn nhanh đến lúc no; trong khi chỉ có 45,6% nam giới và 36 % nữ giới nói rằng họ ăn nhanh.
3. Những người mà nói rằng họ ăn nhanh cho đến khi no thì có chỉ số trọng lượng cơ thể (BMI) cao hơn, tổng số năng lượng hấp thu và việc tăng quá cân nhiều hơn gấp 3 lần so với những người không ăn nhanh đến khi no và không ăn nhanh.
4. Theo nghiên cứu công bố trên mạng ngày 22/10 của Tạp chí sưc khỏe Anh quốc thì việc ăn nhanh cho đến khi no có những ảnh hưởng làm gia tăng việc quá cân; đó là kết luận của Giáo sư Hiroyasu Iso của đại học Osaka cùng cộng sự.
5. Cho tới gần đây, hầu hết người trưởng thành đều không có cơ hội ăn uống đủ năng lượng để cho cơ thể tích mỡ, đó là theo thông tin cơ bản trong đề tài nghiên cứu.. Thế nhưng thói quen ăn uống đã thay đổi do việc ngày càng có sẵn những thực phẩm không đắt đỏ trong nhiều khẩu phần, trong thức ăn nhanh, hoặc vì các gia đình ít có dịp ăn cùng nhau và ăn uống khi phân tán tư tưởng ví dụ như vừa ăn vừa xem TV.
6. Nghiên cứu đưa ra các dạng ăn uống hiện nay như thế nào ở các quốc gia khác nhau và là nguyên nhân gây ra căn bệnh béo phì; Elizabeth Denney –Wilsson ở trường Đại học New South Wales và Karen Campbell ở Đại học Deakin cả hai người đều ở Úc cùng viết trong một bài xã luận như vậy.
7. Họ nói rằng các bác sỹ cần nghiên cứu các dạng ăn uống để khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh ở trẻ em như là việc ăn chậm rãi, việc cung cấp các khẩu phần ăn phù hợp và ăn uống ở gia đình trong không khí tập trung, không phân tán tư tưởng.
Theo nguồn tin: News.yahoo.com.
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait