VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Từ chuyện bánh mì kẹp... linh tinh
Một chiều bia ... phiêu
Nghiệp và Luân hồi
Exercise 114 - Not One More Child Should Drown
Đạp nước (5) - Treading water (5)
F. Schubert - Serenade
Số lượt truy cập
4450124
Số người đang xem
51


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 114 - Để trẻ em không còn bị chết đuối
Not One More Child Should Drown

1 - Infant Swimming Resource: Proven Self-Rescue Swimming Program Comes to Naples, FL

Niềm vui bơi lội trẻ thơ: Chương trình bơi lội tự cứu được kiểm nghiệm đã tới Naples, FL
 
Sometimes, everything we do is not enough to keep a child from drowning. Even with alarms, door locks, pool fences, and supervision, children can escape from protective care and find themselves in trouble, whether it is in a pool, pond, lake, or canal.  This is where Infant Swimming Resource, the ONLY provider of the safest and most effective aquatic survival skills training, steps in and gives children the skills to survive.

Nhiều khi, mọi thứ ta làm  là không đủ để giữ cho trẻ nhỏ khỏi chết đuối. Ngay cả với các cảnh báo, khoá khoánh nhà cửa, làm hàng rào cho các bể bơi và giám sát, trẻ con có thể biến ra ngoài sự canh giữ và rơi vào nguy hiểm, dù đó là trong bể bơi, đầm, hồ hoặc kênh mương. Đó là nơi Niềm vui bơi lội trẻ thơ (Infant Swimming Resource – ISR) , người cung cấp các khoá huấn luyện kỹ năng sống sót trong môi trường nước hiệu quả nhất và an toàn nhất, có mặt và cung cấp cho trẻ nhỏ kỹ năng sống sót.

2 - At ISR, the most comprehensive self-rescue swimming program in the U.S., we integrate skills that are developmentally appropriate for young children, teaching them to save their own lives while building the confidence that can lead to a lifetime of fun in and around the water.  With a forty year history of successfully providing self-rescue skills training to over 160,000 infants and young children, ISR seeks to maintain its perfect safety record and reach out to more communities to provide skills training to more children and water safety education to more parent to prevent future tragedies.

Tại ISR, chương trình bơi lội tự cứu toàn diện của nước Mỹ, chúng tôi tích hợp các kỹ năng được phát triển thích hợp cho trẻ nhỏ, dạy chúng tự cứu trong khi tạo nên lòng tự tin có thể dẫn tới những khoảnh khắc vui vẻ trong và xung quanh môi trường nước.  Với lịch sử 40 năm thành công cung câp các khoá đào tạo kỹ năng tự cứu cho hơn 160.000 trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ISR tìm tòi để duy trì kỷ lục an toàn và vươn ra cộng đồng nhiều hơn để huấn luyện kỹ năng cho nhiều trẻ em hơn và giáo dục an toàn sông nước nhiều hơn cho các bậc cha mẹ để phòng trách các bi kịch tương lai.

3 - The ISR Lesson Experience is a comprehensive six-week program.  Five days per week (Monday- Friday), for a maximum of 10 minutes per day, a child works one-on-one with a certified ISR instructor to master the aquatic survival techniques. No child is ever thrown into the water; instead, they are safely guided through the learning process.  Beginning at 6 months old, infants learn to hold their breath under water, roll onto their backs and float unassisted. Children over one year old learn the following sequence: how to hold their breath underwater, swim with their head down and eyes open, roll onto their back to float, rest, and breathe, and roll back over to resume swimming until the reach the side of the pool and can crawl out. Once skilled, children practice these techniques fully clothed.

Các bài học thực nghiệm của ISR là một chương trình toàn diện dài 6 tuần. Năm ngày trong  một tuần(thứ Hai - thứ Sáu), trong khoảng tối đa là 10 phút một ngày, đứa trẻ sẽ luyện tập một trò - một thầy với một huấn luyện viên có bằng cấp của ISR để nắm được kỹ thuật sống sót trong môi trường nước. Không bao giờ có em bé nào bị quẳng xuống nước; thay vào đó, chúng được hướng dẫn một cách an toàn qua quá trình học tập. Bắt đầu từ 6 tháng tuổi, trẻ sơ sinh học cách nính thở dưới nước, lật mình nằm trên lưng và nổi trên mặt nước không cần trợ giúp. Trẻ nhỏ lớn hơn một tuổi học lần lượt những thứ sau: làm thế nào nín thở dưới nước, bơi với mắt mở và đầu chìm trong nước, lật mình nằm trên lưng, nghỉ ngơi, và thở, lật úp để tiếp tục bơi cho đến khi tới thành bể bơi và bò lên. Một khi đã thành thạo, trẻ nhỏ thực hành kỹ thuật này với cả quần áo.

4 - ISR is now being offered in Naples .Visit www.infantswim.com for more information about our one-of-a-kind, self-rescue swimming program and for specific instructor contact information and locations near you.

ISR hiện đã có mặt tại Naples. Hãy vào thăm trang www.infantswim.com để biết thêm thông tin về chương trình bơi lội tự cứu tuyệt vời của chúng tôi và về thông tin liên hệ với huấn luyện viên và các địa điểm gần bạn nhất.

Fernanda Whitney

Certified ISR Instructor
www.swimsafenaples.com
www.infantswim.com
f.whitney@infantswim.com
Source: Prlog.org
 
Fernanda Whitney
Huấn luyện viên có chứng chỉ của ISR

www.swimsafenaples.com
www.infantswim.com
f.whitney@infantswim.com

Nguồn: 
 Prlog.org
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait