VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Nhà toán học Ngô Bảo Châu
Phản ứng hạt nhân & sức dân
Lifestreet
"Với E-Bơi bơi liền"
Ngày xửa, ngày xưa...
Exercise 34 - World's 'rarest tree frog' found
Số lượt truy cập
4450123
Số người đang xem
50


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 116 - Làm thế nào để đạp nước kiểu Đánh Trứng
A - This is a method of treading water used by water polo players that allows a person to get much more of their body out of the water than any other method.

Đây là phương pháp đạp nước được các vận động viên bóng nước áp dụng, nó cho phép người ta giữ được phần cơ thể của mình nhô khỏi mặt nước nhiều hơn bất kỳ phương pháp nào khác.

B - Steps

1 - Get in a pool and position yourself vertically in the water.
2 - Start breaststroke (frog style) kicking to stay afloat, but only kick one leg at a time.
3 - At the same time keep your arms in front of you about shoulder width apart moving back and forth to keep you balanced and to help keep you afloat.
4 - Spread your legs as far as you comfortably can (like doing the splits) and kick each leg somewhat circularly, bringing each leg straight out then back up to your thigh pulling the water underneath your body.
5 - It may take some time learning to keep your hips stable while doing this, so focus on that or have someone hold your hips in place.

Các bước

1 – Hãy bước xuống bể và giữ cho người bạn thẳng đứng trong nước.
2 - Bắt đầu đạp chân kiểu ếch (frog style) để nổii người, nhưng mỗi lần chỉ đạp một bên.
3 – Cùng lúc đó, giữ cho hai tay giang rộng phía trước, ngang vai và chuyển động tới lui để giữ người cân bằng và giúp người nổi.
4 – Giang rộng đùi thoải mái như có thể (giống như là bửa ra, tách ra) và đạp mỗi đùi vòng tròn thế nào đó, nâng mỗi đùi nhanh, dứt khoát và sau đó  ép sát vào bắp chân kéo theo nước phía dưới cơ thể bạn.
5 – Có thể mất một khoảng thời gian nào đó để học cách giữ hông bạn ổn định khi đạp nước, hãy tập trung làm điều này hoặc để ai đó giữ hông của bạn ở yên.

C - Tips

It helps to position your hips slightly behind your shoulders.

Mẹo vặt

Việc để hông của bạn nằm lùi ra sau so với vai sẽ giúp tập dễ  hơn.

D - Warnings

When you first learn this it can be tiring, but after doing it for a couple of days you get used to it and it becomes highly effective. If you are just learning it do not try to stay in very deep water for too long!

Cảnh báo

Khi bạn mới tập đạp nước, có thể sẽ mệt, nhưng sau khi tập vài ngày bạn sẽ quen và việc đạp nước sẽ hiệu quả hơn. Nếu bạn mới học, đừng cố thử ở nơi nước rất sâu quá lâu!

Nguồn:Wikihow.com
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait