VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Đuối nước là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em
Exercise 36 - Ask Stephen Hawking a space question
Nhật ký về Făng Făng và ...
Bóng đá = Tài mà, ma tuý???
Be water, my Friend
Yesterday when I was young
Số lượt truy cập
4446383
Số người đang xem
54


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 121 - Thế năng và động năng
3 - Potential versus Kinetic Energy

Energy occurs in two primary states, potential and kinetic. Potential energy is stored energy. Kinetic energy is the release of the potential energy to create motion, ultimately to do work. Work is the transfer of energy to move an object a certain distance.

Thế năng so với Động năng

Năng lượng tồn tại ở hai dạng sơ cấp, thế năng và động năng. Thế năng là năng lượng được tích trữ. Động năng là sự giải phóng thế năng tạo ra chuyển động, cuối cùng là sinh công. Công là sự chuyển đổi năng lượng để dịch chuyển một vật tới một khoảng cách nhất định.

4 - An example of potential energy being transformed into kinetic energy to do work is a pump storage facility at a power plant that uses water to generate electricity. In this facility, water is pumped to a holding area where it is stored. The stored water has the potential to do work, or potential energy. When released, the flow of water, or kinetic energy, downstream is doing work. A turbine downstream turns due to the work of the water.

Một ví dụ về thế năng được chuyển thành động năng để sinh công là việc máy bơm tại một nhà máy điện sử dụng nước để tạo ra điện. Trong phân xưởng, nước được bơm vào một khu vực lưu giữ. Nước được lưu giữ có khả năng sinh công, hay có thế năng. Khi được xả ra, dòng nước chảy, hoặc động năng, chảy xuống và sinh công. Một tuốc-bin hạ lưu quay, nhờ công sinh ra của nước.

Source: masstech.org
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait