VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
I should come to see
Love's Concerto
Dạy bơi ở bể Bắc Linh Đàm
Richard Marx- Right Here Waiting For You w/lyrics
Журавли - Đàn sếu
..."Thật đáng buồn cho cách dạy của chúng ta..."
Số lượt truy cập
4449272
Số người đang xem
24


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 122 - Các dạng của năng lượng
5 - Forms of Energy - Các dạng của năng lượng

Energy, whether in the potential or kinetic state, occurs in different forms . These forms can be transformed from one to another to generate energy necessary to do work. Our lives depend on many types of energy transformations. What are these forms? Here are a few definitions and examples of energy transformation:

Năng lượng, cho dù ở dạng thế năng hay động năng, tồn tại dưới các dạng thức khác nhau. Các dạng năng lượng này có thể được chuyển đổi từ một dạng này sang một dạng khác tạo ra năng lượng cần thiết để sinh công. Cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào rất nhiều dạng biến đổi năng lượng. Các dạng này là gì? Dưới đây là một vài định nghĩa và ví dụ về chuyển đổi năng lượng:

6 - Electrical energy is the flow of electrons along a circuit. The movement of electrons creates an electric current which generates electricity. Electrical energy can be transformed into:

•  mechanical energy by an elevator
•  thermal energy by a space heater.

Điện năng là dòng của các điện tử chạy trong một mạch kín. Sự chuyển động của các điện tử tạo ra một dòng điện tạo ra điện. Năng lượng điện có thể được chuyển đổi thành:

• Cơ năng nhờ thang máy;
• Nhiệt năng bởi một máy sưởi ấm.

Source: masstech.org
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait