VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 97 - History of baby swimming
Funny Accidents 1
Ngồi ghế đạp chân ếch
Chuyện giần sàng
Truyền thuyết Hạt lúa thần
Bài 55 - Ba nhà hoá học đoạt giải Nobel
Số lượt truy cập
4426377
Số người đang xem
32


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 123 - Nhiệt năng
7 - Thermal energy is the use of heat as the source of energy. Thermal energy can be transformed into:

•  mechanical energy using a steam engine.

Nhiệt năng là việc sử dụng nhiệt như là nguồn năng lượng. Nhiệt năng có thể được chuyển đổi thành:

• Cơ năng khi sử dụng một động cơ hơi nước.


Chemical energy is generated from chemical reactions in which the chemical bonds of a substance are broken and rearranged to form new molecules that can provide energy. Chemical energy can be transformed into:

•  thermal energy by burning wood
•  mechanical energy through digestion of food in our bodies
•  electrical energy by burning coal.

Năng lượng hóa học được tạo ra từ phản ứng hóa học, trong đó liên kết hóa học của một chất bị phá vỡ và được tái sắp xếp tạo thành phân tử mới, quá trình đó có thể cung cấp năng lượng. Năng lượng hóa học có thể được chuyển đổi thành:

• nhiệt năng khi đốt cháy gỗ;
• cơ năng thông qua việc tiêu hóa thức ăn của cơ thể chúng ta;
• điện năng khi đốt than.


Source: masstech.org
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait