VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 29 - Landscape rules on how much lawn is enough differ by city
Ngẫu hứng doanh nhân
Đền là gì? - Thành Cổ Loa và đền thờ An Dương Vương
Exercise 52 - Japanese refiner considering new facility
Tóc cũng cãi nhau ...
Vì sao người Việt ở nước ngoài lấy tên Tây?
Số lượt truy cập
4424738
Số người đang xem
37


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 129 - Thông điệp Liên bang 2012 của TT Obama (1)
1 - THE PRESIDENT: Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, distinguished guests, and fellow Americans:

Thưa ngài Chủ tịch Hạ viện, thưa ngài Phó Tổng thống, thưa các nghị sĩ Quốc hội, các vị khách quý và toàn thể đồng bào Mỹ:
Last month, I went to Andrews Air Force Base and welcomed home some of our last troops to serve in Iraq. Together, we offered a final, proud salute to the colors under which more than a million of our fellow citizens fought -- and several thousand gave their lives.

Tháng trước, tôi đã tới Căn cứ Không quân Andrews và chào đón một số binh lính cuối cùng của chúng ta phục vụ tại Irắc trở về. Chúng tôi đã cùng cử hành lễ chào cờ cuối cùng, đáng tự hào mà dưới ngọn cờ đó hơn một triệu đồng bào của chúng ta đã chiến đấu – và vài nghìn người đã hy sinh tính mạng của mình.

2 - We gather tonight knowing that this generation of heroes has made the United States safer and more respected around the world. (Applause.) For the first time in nine years, there are no Americans fighting in Iraq. (Applause.) For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country. (Applause.) Most of al Qaeda’s top lieutenants have been defeated. The Taliban’s momentum has been broken, and some troops in Afghanistan have begun to come home.

Chúng ta tụ họp tối nay biết rằng thế hệ những người anh hùng này đã làm cho nước Mỹ an toàn hơn và được tôn trọng hơn trên toàn thế giới. (Vỗ tay). Lần đầu tiên trong vòng 9 năm, không còn một người Mỹ nào chiến đấu ở Irắc. (Vỗ tay). Lần đầu tiên trong hai thập kỷ qua, Osama bin Laden không còn là một mối đe dọa cho đất nước này. (Vỗ tay). Phần lớn những chỉ huy cấp cao của Al Qaeda đã bị tiêu diệt. Động lực của Taliban đã bị phá vỡ, và một số binh lính ở Afghanistan đã bắt đầu trở về nhà.

These achievements are a testament to the courage, selflessness and teamwork of America’s Armed Forces. At a time when too many of our institutions have let us down, they exceed all expectations. They’re not consumed with personal ambition. They don’t obsess over their differences. They focus on the mission at hand. They work together. 
 
Những thành tựu này là một minh chứng cho lòng dũng cảm, sự quên mình và tinh thần đồng đội của Các lực lượng vũ trang Mỹ. Vào thời điểm khi có quá nhiều các thể chế của chúng ta làm chúng ta thất vọng, họ đã vượt quá mọi sự trông đợi. Họ không bị tham vọng cá nhân bào mòn. Họ không bị ám ảnh về sự khác biệt. Họ tập trung vào sứ mệnh được giao. Họ sát cánh bên nhau.

Source: Internet
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ năm, ngày 24/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait