VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 8 - Report: US cotton production expected to drop
Thành viên nhí của E-Bơi
Exercise 24 - Shevchenko 'spoilt' at AC Milan
Áp dụng "Bản mô tả công việc" trong quản lý
Tranh và tượng ở Bảo tàng Orsay
Bạn bè ảo thực trong thế giới Blog
Số lượt truy cập
4355021
Số người đang xem
42


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 6 - Hãng AP và sự tự do thông tin
1 - The Associated Press is the bastion of the people’s right to know around the world. With a long history of involvement in FOI issues and actions, AP is an industry leader in “open government issues.”

Hãng tin AP là thành trì của quyền con người trong việc tìm hiểu thế giới xung quanh. Với chiều dài lịch sử liên quan đến các vấn đề tự do thông tin và hành động, AP là người đi tiên phong có quy mô công nghiệp trong “vấn để chính phủ cởi mở”.   

2 - The scope of AP’s efforts worldwide is extraordinary. Whether reporting on Iraqi prisoner abuse or the difficulty in getting aid to tsunami victims, AP captures the consequences of government action or inaction.

Phạm vi tác động của AP khắp thế giới thật phi thường. Dù là bài tường thuật về sự ngược đãi tù nhân Irắc hay khó khăn trong việc chuyển trợ giúp đến những nạn nhân sóng thần, AP nắm bắt được hậu quả của việc chính phủ hành động hay trì trệ.

3 - At the state level, AP open government efforts are coordinated by the chief of bureau, working in conjunction with state members, FOI councils, industry associations and other interested groups.

Ở mức độ nhà nước, nỗ lực của AP về một “chính phủ cởi mởi” được điều phối bởi một ông sếp có một quan hệ công việc mật thiết với các thành viên nhà nước, hội đồng FOI, những hiệp hội công nghiệp và các tập đoàn có quan tâm khác.4 - Associated Press President and CEO Tom Curley testifies before the Senate Judiciary Committee hearing, Wednesday, March 14, 2007 on the Open Government Freedom of Information Act. (AP Photo by Susan Walsh)
Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AP Tom Curley phát biểu trước Uỷ ban Toà án Thượng viện họp vào thứ 4, ngày 14-3-2007, nghe báo cáo về đạo luật hoạt động tự do thông tin của chính phủ cởi mở.

5 - "What has become clear in the aftermath of 9/11 is how much expediency trumps safeguards."

"Điều rõ  ràng rằng sau hậu quả ngày 11-9 các thủ đoạn qua mặt được các biện pháp bảo vệ an ninh là bao nhiêu?”

6 - Associated Press President and CEO Tom Curley, in a March 6, 2008 speech accepting the Radio and Television News Directors Foundation's First Amendment Leadership Award.

Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành AP Tom Curley, trong diễn văn ngày 6-3-2008, khi nhận giải thưởng vì sự lãnh đạo đổi mới hàng đầu của Quỹ các giám đốc truyền thanh và truyền hình.
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait