VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Từ "hiện tượng Obama" đến những chuyển biến mang tính thời đại
Fairytale
Trăn trở lúc Xuân về
Excersise 138 - St. Francis Dam
Huyền thoại mùa thu
Bài dịch 13 - Việt Nam đề ra đường lối khôi phục
Số lượt truy cập
4355022
Số người đang xem
43


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 7 - Đánh thuế các xe lớn để tiết kiệm nhiên liệu
By Xin Zhiming (China Daily)
Updated: 2008-08-14 06:58
 
PART A

1 - Taxes will be raised on big cars and reduced on smaller ones from Sept 1 to save energy and reduce pollution.

Từ 1/9, các loại thuế đối với các loại ô tô lớn sẽ tăng và giảm với loại ô tô nhỏ hơn nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

2 - Owners of cars with engines above 4-liter capacity will have to pay 40 percent tax, double the existing rate, the Ministry of Finance said yesterday. The tax for vehicles with engines between 3 and 4 liters will be up from 15 to 25 percent.

Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo, chủ nhân các ô tô có dung tích động cơ trên 4-lit sẽ phải trả 40% thuế, gấp đôi mức hiện hành. Thuế của các phương tiện có động cơ giữa 3 và 4 lít sẽ tăng từ 15 đến 20%.

3 - And the tax on cars with engines below 1-liter capacity will be reduced from 3 to 1 percent.

Và thuế đối với ô tô có động cơ dưới 1lít sẽ được giảm từ 3 đến 1%.

4 - China is one of the biggest and fastest growing auto markets, with vehicles accounting for the lion's share of its gasoline.

Trung Quốc là một trong những thị trường xe hơi lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất với các xe cộ chủ yếu dùng xăng.

5 - The proportion of imported oil to total consumption in the country has risen to about 50 percent, prompting it to adopt policies to improve energy efficiency, analysts said.

Các nhà phân tích cho biết, tỷ lệ nhập khẩu xăng dầu trong tổng số tiêu thụ của Trung Quốc đã tăng tới 50%, bắt buộc nước này phải áp dụng các chính sách cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

6 - The country has pledged to lower energy consumption per unit of GDP by 20 percent and cut emission of major pollutants by 10 percent during the 11th Five-Year Plan (2006-10).

Quốc gia này đã cam kết giảm khoảng 20% mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP và cắt giảm 10% các chất ô nhiễm môi trường chính trong kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010).

7 - Last year, however, it could not meet its annual target of 4 percent reduction, falling short by 0.34 percentage points.

Tuy nhiên, năm ngoái, Trung Quốc đã không đạt được mục tiêu của năm là giảm 4%, thiếu 0,34% so với mức đề ra.

PART B

8 - Cars with engines between 3 and 4 liters sold the most last year. The increase in their sales was phenomenal: six-fold to 12,100 units, the China Association of Automobile Manufacturers has said.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết, hầu hết những ô tô có động cơ 3 - 4 lit đã được bán trong năm ngoái. Việc tăng vọt lượng ô tô bán được của họ là điều phi thường: gấp 6 lần, đạt 12.100 chiếc.

9 - In contrast, the sale of cars with engines below 1 liter fell 31 percent to 251,700 units.

Ngược lại, lượng ô tô có động cơ dưới 1 lit bán ra lại giảm 31%, còn 251.700 chiếc.

10 - In another vital step to reduce the use of energy, the government increased gasoline and diesel prices in late June.

Một biện pháp quan trọng khác nhằm giảm sự sử dụng năng lượng là chính phủ đã tăng giá xăng dầu vào cuối tháng 6.

11 - The move was aimed at preventing the country's oil producers and refiners from suffering huge losses, too, because of rising global prices.

Động thái này nhằm tránh cho các nhà sản xuất và chế biến dầu mỏ trong nước khỏi sự thiệt hại nặng nề bởi sự tăng giá trên toàn cầu.

12 - The tax move is a good first step for the country toward an energy efficient and environmentally friendly economy, Zhong Shi, a Beijing-based industrial analyst, said.

Việc điều chỉnh thuế là bước khởi đầu tốt đẹp của đất nước hướng tới việc sử dụng năng lượng hiệu quả và một nền kinh tế thân thiện với môi trường, Zhong Shi - một nhà phân tích công nghiệp ở Bắc Kinh nói.

13 - "It's good to see that the government has started using taxation policies as a tool to achieve its energy efficiency goals."

“Thật tốt khi thấy chính phủ bắt đầu sử dụng các chính sách thuế như một công cụ để đạt tới các mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả”.

14 - The tax increase, however, is not likely to stop the rich from buying big cars because such people are not very sensitive to price changes, he said.

Tuy nhiên, ông ta cho biết, việc tăng thuế không thể nào ngăn những người giàu mua ô tô loại lớn bởi những người này không dễ bị tác động bởi sự thay đổi giá cả.

Source: Chinadaily
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait