VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Hydro: nguồn năng lượng mới thay thế dầu - khí trong tương lai
Người quen
Đổ tường ... tượng lo
Bơi lội với năm đầu tiên của bé
Doanh nghiệp Việt Nam và vấn đề nhân tài
Bài dịch 3 - Một du khách Mỹ bị giết trong vụ tấn công ở Beijing
Số lượt truy cập
4426370
Số người đang xem
32


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 8 - Báo cáo: Sản xuất bông vải của Mỹ có thể bị giảm
Report: US cotton production expected to drop

1- By BECKY BOHRER
Associated Press Writer

Bài viết của BECKY BOHRER, hãng tin AP


2 - NEW ORLEANS (AP) --
U.S. cotton production is expected to drop to 13.8 million bales, the lowest level since 1989, after farmers planted fewer acres in favor of higher-priced crops and severe weather took a toll.

NEW ORLEANS (AP) - Sản xuất bông vải của Mỹ được cho là sẽ giảm 13.8 triệu kiện, mức thấp nhất từ 1989, sau khi nông dân đã trồng một ít diện tích thiên về những vụ mùa có giá trị cao hơn và sự thiệt hại do thời tiết khắc nghiệt tạo ra.

3 - The U.S. Department of Agriculture, in a report released Tuesday, said planted acreage has declined from 10.8 million acres in 2007 to 9.2 million this year. The decline has been further compounded by Texas growers, affected by drought and Hurricane Dolly, abandoning a huge chunk of their crop, 1.3 million acres.

Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong báo cáo công bố hôm thứ 3 nói rằng diện tích trồng trọt đã giảm từ 10,8 triệu ha năm 2007 xuống 9,2 triệu ha trong năm nay. Sự sụt giảm càng nghiêm trọng hơn vì người nông dân ở Texas bị tác động bởi hạn hán và bão lớn, đã từ bỏ một khoảnh diện tích trồng trọt khổng lồ của họ,1,3  triệu ha.

4 - Since farmers brought in 23.9 million bales in 2005, the country's total cotton production has fallen steadily. Only three states, Alabama, Oklahoma and Virginia, are expected to see increases in production this year, based on Aug. 1 conditions, the report says. Production in South Carolina is expected to be unchanged.

nông dân sản xuất được 23, 9 triệu kiện vào năm 2005, tổng sản xuất bông của nước này đã giảm đều đặn. Chỉ 3 bang là Alabama, Oklahoma và Virginia được kỳ vọng có sản lượng tăng trong năm nay, dựa trên các con số của 1/8, báo cáo cho biết. Sản xuất ở phía NamCarolina được kỳ vọng là không đổi.


5 - Texas leads the major cotton producing states expecting steep declines. Production there is forecast to fall from 8.3 million bales last year to 5.2 million this year.

Texas đứng đầu các bang sản xuất bông chính được cho là sẽ sút giảm mạnh. Dự báo, sản xuất sẽ giảm từ 8,3 triệu kiện năm trước xuống còn 5.2 triệu kiện năm nay.

6 - In Louisiana, production is expected to reach 540,000 bales, the lowest level in 25 years. The projected yield of 909 pounds an acre, may be a bit optimistic, given the recent dry weather in the state's cotton belt, said Jess Barr, executive vice president of the Louisiana Cotton Growers Association.

Ở Louisiana, sản xuất kỳ vọng đạt 540.000 kiện, mức thấp nhất trong 25 năm. Năng suất dự kiến 909 pound/ha có thể là hơi lạc quan một chút, căn cứ vào thời tiết khô hiện nay tại vành đai sản xuất bông, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội những người trồng bông Louisiana đã nói vậy.

7 - He said he's hopeful that apparently tightening supplies could push up the price for the costly-to-produce, labor-intensive crop - and boost production next year.

Ông ấy nói, ông ấy hy vọng các nguồn cung dường như căng hơn có thế đẩy giá lên có lợi cho mùa màng vốn cần nhiều lao động, tốn kém, và sẽ thúc đẩy sản xuất trong năm tới.

8 - Last year, high corn prices helped fuel a switch from cotton acreage in Louisiana. This year, high soybean and rice prices "contributed to the all-time low in cotton acreage planted in the state," said Nathan Crisp, director of Louisiana's branch of the National Agricultural Statistics Service.

Năm ngoái, giá ngũ cốc cao đã thúc đẩy việc chuyển đổi diện tích trồng bông ở Louisiana. Năm nay, giá đậu nành và giá gạo cao “đã góp phần làm diện tích trông bông theo ha thấp chưa từng thấy ở bang này”, giám đốc chi nhánh Louisiana của Cục Thống kê Bộ Nông nghiệp Quốc gia, Nathan Crips nói.

9 - Louisiana farmers planted just 290,000 acres of cotton, 45,000 fewer than a year earlier.

Nông dân Louisiana vừa trồng 290.000 ha cây bông, ít hơn năm ngoái 45.000 ha .

10 - Nationwide, rice production is expected to rise to 204.9 million hundredweight, with all the major producing states, except California, anticipating larger crops.

Khắp cả nước, sản xuất gạo được kỳ vọng tăng tới 204,9 triệu tạ, ở tất cả các bang sản xuất chính, trừ California, sẽ được mùa lớn hơn.

---
 
Note: The full article "US cotton production expected to drop" can be found with the link bellows: 

Source: NYDailynews.com


 
 

Baodai's Villa - Photo by Pham Troc
Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
To: Free La
Pi C&E, Hành tinh Xanh, 28/08/2008 11:40:04
THANKS FREE!
Góy ý của Free La quá chuẩn. Khổ thế đấy, nghĩ như thế, hiểu như thế viết ra lại không được như thế. Rõ ràng phải luyện nhiều, luyện nhiều nữa.
Mong Free tiếp tục tham gia để chuyên mục này ngày càng tốt hơn.
Pi C&E
Bông vải
free La, http://360.yahoo.com/freeloveandu, 28/08/2008 11:20:48
Mỹ không phải quốc gia có ngành dệt vải đứng đầu thế giới. Nên việc sản xuất vải không phải vấn đề đáng quan tâm của báo chí. Ở đây là bông để dệt vải. Mỹ là quốc gia có nghề trồng bông nổi tiếng thế giới, tập trung ở Texas. Nên cotton production không phải là "sản xuất vải" mà là "sản lượng bông vải" Điều này nhất quán với đơn vị tính là "kiện/bales" trong bài báo Một kiện bông (bale) tiêu chuẩn của Mỹ có các thông số cơ bản như sau: 1./Trọng lượng tịnh (net): 500 pounds / 226.8 kg 2./Dài: 54-55 inches / 1.37 - 1.40m 3./Rộng:20-21 inches / 0.51 - 0.53m 4.Cao : <33inches / <0.84m 5./thể tích 17ft3 / 0.48m3 6.trọng lượng riêng (để tính độ ẩm)tiêu chuẩn: 28lbs/ft3 / 472 kg/m3
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait