VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Đơn vị của pH là gì?
Bể bơi mùa đông
Exercise 83 - Plane crashes into home near Buffalo, killing 50 (1)
Exercise 59 - Sony cuts profit forecast in half
Part 1 - The Life and Adventures of Robinson Crusoe
Tao tự bạch
Số lượt truy cập
4355023
Số người đang xem
44


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 10 - Hãy tóm ông ấy nếu có thể
Exercise 10 - Catch him if we can
(BangkokPost.com, with Agency reports)

PART A

1 - The red, diplomatic passport of ousted Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra may be revoked as the first step in a long process to try to extradite him from England to face corruption charges at home.

Hộ chiếu đỏ, ngoại giao của Thủ tướng Thái Lan bị “lật đổ” - Thaksin Shinawatra có thể sẽ bị huỷ bỏ như động thái đầu tiên trong quá trình lâu dài cố gắng dẫn độ ông ta từ nước Anh về để đối mặt với lời buộc tội tham nhũng tại quê nhà.

2 -  "We will act promptly. This is our priority," Foreign Minister Tej Bunnag said.

“Chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức. Ðây là quyền của chúng tôi”. Bộ trưởng Ngoại giao Tej Bunnag nói.

3 - History, however, suggests it will be many years before Mr Thaksin is sent home from London - if ever.

Tuy nhiên, lịch sử gợi cho thấy sẽ mất nhiều năm trước khi Ông Thaksin bị dẫn độ từ London, nếu chuyện đó xảy ra.

4 - Britain is a bolt-hole for many wealthy ex-politicians and businessmen keen to exploit generous visa rules and a long-winded extradition process.

Nước Anh là nơi ẩn dật cho nhiều cựu chính khách giàu có và những thương gia sắc sảo lợi dụng các quy tắc thị thực rộng rãi và một quá trình dẫn độ nhiêu khê.

5 - A Supreme Court arrest warrant issued on Monday meant the government could cancel the 59-year-old ex-premier's diplomatic travel document, which he and his wife are entitled to hold because he is a former prime minister.

Vào hôm Thứ Hai, Toà án tối cao đã ký lệnh bắt, có nghĩa là Chính phủ Thái Lan đã có thể huỷ bỏ giấy tờ du lịch ngoại giao của cựu Thủ tướng 59 tuổi này, cái ông ta và vợ có được bởi là cựu Thủ tướng.

6 - "The extradition procedure is difficult, complicated and time consuming and we cannot predict the timetable," a Thai government spokesman said.

Một người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan cho biết, “Thủ tục dẫn độ khó khăn, phức tạp và tốn thời gian, và chúng tôi không thể đoán trước được lịch trình".
Water Hyacinth (near Cu Chi Tunnel) - Photo by Pham Troc

PART B

7 - "We have to prove that what he did in Thailand was wrong under British law," prosecutor Kosonlavat Intujunyong said.

“Chúng tôi phải chứng minh rằng, điều ông ta đã làm ở Thái Lan là trái với luật pháp nước Anh”, công tố Kosonlavat Intujunyong nói.

8 - A team of lawyers has been appointed to begin research on the case. The team is waiting for the formal signature of the attorney-general, due to return from an overseas trip this week.

Một nhóm luật sư đã được bổ nhiệm để bắt ðầu nghiên cứu vụ án. Nhóm này đang đợi chữ ký chính thức của viên chưởng lý, người phải trở lại từ một chuyến công cán nước ngoài tuần này.

9 - The Ratchadaphisek land trial will proceed against Mr Thaksin and Khunying Potjaman in their absence, but by law all other trials against the former premier will not proceed until he can appear personally before the court. 

Phiên toà vùng Ratchdaphisek xử vắng mặt ông Thaksin và Khunying Potjaman, nhưng theo luật pháp, mọi phiên toà khác chống lại cựu Thủ tướng sẽ không được tiến hành cho đến khi ông ta có thể đích thân xuất hiện trước toà.

10 - In a statement justifying his decision to jump bail, Mr Thaksin said the political enemies who engineered his removal in a 2006 coup were meddling in the courts, making it impossible for him to receive a fair hearing. 

Trong lời phát biểu biện hộ cho quyết định bỏ qua sự bảo lãnh của mình, ông Thaksin nói, những kẻ thù chính trị, những người đã sắp đặt kế hoạch loại bỏ ông trong cuộc đảo chính năm 2006 đang can thiệp vào toà án khiến toà không thể lắng nghe ông một cách vô lý.

11 - This had the sound of a submission to an English court, which traditionally would resist extradition if it felt foreign courts were prejudiced against an applicant. 

Ðây là sự đánh tiếng tới một toà án nước Anh, nơi mà theo truyền thống sẽ chống lại việc dẫn độ nếu cảm thấy toà án nước ngoài có định kiến chống lại người thỉnh cầu.

12 - There is speculation Mr Thaksin might seek UK political asylum as part of a defence against extradition. 

Có tin đồn rằng, ông Thaksin có thể tìm kiếm sự tỵ nạn chính trị tại Anh như một phần bảo vệ chống lại việc dẫn độ.

Source: Bangkok PostBình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait