VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài 117 - Nếu bạn sợ bơi, tại sao còn xuống nước?
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) - Quy trình và phương pháp thực hiện
"Sức mạnh của tôi ở đâu?"
Đối phó với "chuột rút" khi bơi lội
Lương Châu Từ - khúc bi ca thời chiến
Tip 3 - Một ngày học bao nhiêu là đủ?
Số lượt truy cập
4446367
Số người đang xem
54


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 14 - Trẻ em dân tộc giả tại buổi mở màn Thế vận hội
Reuters
Friday, 15 August 2008

PART A

1 - Fake fireworks, a fake singer and now fake children at the Olympics opening ceremony.

Pháo hoa giả mạo, ca sĩ giả mạo và giờ những em bé giả mạo tại Lễ khai mạc Thế vận hội.

2 - Organisers of the Games acknowledged today that children dressed in ethnic costumes from around China who carried the Chinese flag at the ceremony were not actually from those ethnic groups, some of whom have tense relations with the government.
Các nhà tổ chức Thế vận hội hôm nay thừa nhận là những em bé mặc trang phục dân tộc Trung Quốc trong Lễ khai mạc, mang cờ Trung Quốc thực tế không phải đến từ những nhóm tộc người này, một vài nhóm trong số đó còn có quan hệ căng thẳng với chính phủ.

3 - This is the third faking incident to emerge from the 8 August ceremony after it was revealed an angelic nine-year-old girl lip-synched the song "Ode to the Motherland" as the real singer was not pretty enough and some "live" fireworks were pre-recorded. Games Vice President Wang Wei played down the latest incident, saying he did not know exactly where these children were from as they were performers representing China's 56 minority groups.

Đây là vụ giả mạo thứ ba nổi lên kể từ buổi lễ khai mạc ngày 8/8, sau sự việc bé gái 9 tuổi đẹp như thiên thần đã hát nhép ca khúc “Ode to the Motherland” (Ca ngợi Tổ quốc) vì ca sĩ thực không đủ xinh đẹp, và việc một số màn pháo hoa đã được thu từ trước đó. Phó chủ tich Vương Vỹ giải thích về vụ việc gần đây nhất, nói rằng ông không biết chính xác về lai lịch của các em bé này, vì chúng là những người biểu diễn đại diện cho 56 dân tộc của đất nước Trung Quôc.

4 - "It is typical for Chinese performers to wear different apparel from different ethnic groups. There is nothing special about it," Wang told reporters.

Việc những người biểu diễn Trung Quốc mặc các trang phục khác nhau của các dân tộc là đặc trưng. Không có gì đặc biệt về chuyện này”, ông nói với các phóng viên.

5 - "They will wear different apparel to signify people are friendly and happy together."

“Họ sẽ mặc các bộ trang phục khác nhau để thể hiện rằng mọi người thân thiện và hạnh phúc khi ở bên nhau”.

PART B

6 - But China's attempt to control every aspect of the ceremony, even if it meant some trickery and substitutions, and other manipulation at the Beijing Games such as bussing in cheering crowds has come under heavy criticism internationally.

Tuy nhiên, những nố lực của Trung Quốc kiểm soát bất cứ khía cạnh nào của Lế khai mạc, kể cả một số việc bịp bợm và thay thế, và sự lôi kéo khác tại Thế vận hội Bắc Kinh như ôm hôn trong các đám đông phấn khích đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề của quốc tế.

7 - "Rather than announcing China's arrival as a modern, dynamic country, they risk reinforcing the view that the Beijing government is comprised of control-freaks," said a commentary by the Financial Times.

Theo bình luận của tờ Financial Times: “Họ rủi ro củng cố quan niệm rằng Chính phủ Bắc Kinh gồm những người kiểm soát sự thay đổi, hơn là tuyên bố rằng việc tới thăm Trung Quốc như một đất nước hiện đại và năng động,”

8 - Media reports said the children were from the Galaxy Children's Art Troupe, which involves young actors and actresses mainly from the dominant Han ethnic group which makes up about 92 per cent of China's 1.3 billion population. 

Các phương tiện truyền thông cho biết những đứa trẻ đến từ Đoàn Nghệ thuật thiếu nhi Ngân hà, bao gồm nữ và nam nghệ sĩ trẻ chủ yếu thuộc dân tộc Hán, dân tộc chiếm tỷ lệ 92% trong tổng số 1,3 tỷ dân Trung Quốc.

9 - But the programme for the four-hour ceremony had said the children were from different ethnic groups.

Nhưng, chương trình khai mạc kéo dài 4 giờ lại nói rằng những đứa trẻ đến từ các dân tộc khác nhau của Trung Quốc.

10 - "56 children from 56 Chinese ethnic groups cluster around the Chinese national flag, representing the 56 ethnic groups," read the media guide for the opening ceremony.

“56 em bé đến từ 56 dân tộc của đất nước Trung Quốc tụ tập quanh lá cờ Trung Quốc đại diện cho 56 dân tộc” theo lời giới thiệu của phương tiện truyền tông trong buổi Lễ khai mạc.

Mangroves in Monkey Island (Can Gio District, HCM City) - Photo by Pham Troc 

PART C

11 - The fill-ins came as China struggles to keep conflicts with its ethnic groups out of the spotlight during the Olympics.

Việc thế người xảy ra khi Trung Quốc nỗ lực giữ cho các cuộc xung đột với các nhóm dân tộc khỏi bị chú ý trong thời gian Thế vận hội.

12 - Human rights groups have tried to use the world's focus on the Olympics to highlight what they say is repression of Tibetans and Muslim Uighurs of Xinjiang by China's government. 

Những nhóm nhân quyền đã cố sử dụng mối quan tâm của Thế giới đến Thế vận hội để làm rõ những gì họ nói là sự đàn áp của Chính phủ Trung Quốc đối với người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo.

13 - Today pro-Tibet independence campaigners staged a protest outside the state TV headquarters, the CCTV building, in Beijing.

Hôm nay, những người tham gia chiến dịch ủng hộ sự độc lập của Tây Tạng đã tổ chức một cuộc biểu tình bên ngoài tổng hành dinh của đài truyền hình quốc gia, toà nhà CCTV tại Bắc Kinh.

14 - "This is a very unwelcome and unacceptable action in China," said Wang, adding that most of the protesters were not Chinese.

"Đây là hành động rất không được chào đón và không thể chấp nhận được ở Trung Quốc", ông Wang nói, và thêm rằng phần lớn những người phản đối không phải là người Trung Quốc.

15 - "Tibet is part of China and the whole world recognise it. The free Tibet movement is not welcome here."

"Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và toàn Thế giới công nhận điều này. Phong trào Tây Tạng độc lập không được chào đón ở đây"

Source: The Independent
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait