VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Hoạt hình bơi ếch
Một người nói thật
Exercise 61 - Long Bien Bridge
Những bức ảnh cuối năm Mậu Tý
St. Francis Dam Disaster
Tập thở nhờ ảnh động
Số lượt truy cập
4424716
Số người đang xem
35


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 15 - Vịnh Cam Ranh trở lại vị trí chiến lược
South China Morning Post
August 16, 2008 Saturday
Greg Torode

PART A

1 - Cam Ranh Bay in Vietnam is one place that never seems to die.

Vịnh Cam Ranh ở Việt Nam dường như là một địa điểm bất tử.

2 - Built up as a vast air and sea base by the US military at the height of the Vietnam conflict, it became a glittering prize of the cold war when Hanoi allowed its Soviet Union patron to keep its biggest southern base there.

Được quân đội Mỹ xây dựng như một căn cứ không quân và hải quân rất lớn vào cao trào của cuộc xung đột tại Việt Nam, nó trở thành một chiến lợi phẩm béo bở (lấp lánh) của cuộc chiến tranh lạnh khi Hà Nội cho phép Liên bang Xô-Viết, người bảo trợ của họ bảo vệ căn cứ miền Nam lớn nhất của họ tại đây.

3 - Cam Ranh's deep harbour hosted submarines, ships and an electronic spying centre that swept the Pacific to watch Chinese and US forces.

Cảng nước sâu của Cam Ranh đã lưu giữ nhiều tàu ngầm, tàu thủy và một trung tâm do thám điện tử, giám sát Thái Bình Dương để theo dõi quân lực Trung Quốc và Hoa Kỳ.

4 - Russia withdrew the rusting remnants of its presence in 2002, two years before its lease expired, as Vietnam jacked up the rent to $200US million a year. Cam Ranh may have largely returned to its natural state of windswept beaches, salt pans and rice paddies but it has never been forgotten.

Nước Nga đã rút những thứ sét gỉ của họ còn sót lại vào năm 2002, hai năm trước khi việc thuê căn cứ này kết thúc, vì Việt Nam đã đẩy giá thuê lên 200 triệu USD một năm. Cam Ranh dường như đã trở lại trạng thái tự nhiên của nó với những bãi biển lộng gió, những hồ muối và những cánh đồng lúa vàng, nhưng nó chưa bao giờ bị lãng quên.
 
Bomb Cases remained in Cuchi Tunnel's area 

PART B

5 - Major militaries, including the US and India, have discretely but repeatedly dropped hints to the Vietnamese that they would like ship visits to the area, even though they appear to realise Hanoi is unlikely to grant a foreign power full base rights again.

Những thế lực quân sự lớn, gồm Hoa Kỳ và Ấn Độ, đã nói bóng gió nhiều lần, dù không thường xuyên với Việt Nam rằng họ muốn tàu của họ đến thăm khu vực, mặc dù họ dường như nhận thấy Hà Nội không chắc lại cho phép lực lượng nước ngoài toàn quyền sử dụng căn cứ.

6 - China is eyeing developments closely as Vietnam seeks to broaden and deepen its international military ties. The strategic value of Cam Ranh is difficult to overestimate. Considered the best natural harbour in East Asia, the bay sits beneath the resort of Nha Trang and just west of the disputed Spratly Islands that straddle the vital shipping lanes of the South China Sea.

Trung Quốc đang theo dõi sát sao sự việc diễn biến khi Việt Nam tìm cách mở rộng và củng cố các quan hệ quân sự quốc tế. Giá trị chiến lược của Cam Ranh thật khó bị bỏ qua. Được xem như cảng biển tự nhiên tốt nhất Đông Á, Cam Ranh tọa lạc phía dưới khu nghỉ dưỡng Nha Trang và liền ngay phía Tây của quần đảo đang tranh chấp Spratly, án ngữ tuyến đường biển huyết mạch của biển Nam Trung Quốc.

7 - Recent developments suggest its importance certainly has not been lost on Moscow, which is actively seeking to rebuild its once mighty Pacific fleet out of Vladivostok.

Những diễn biến hiện nay cho thấy tầm quan trọng của nó chắc chắn chưa bị mất đối với Moscow, nơi đang tích cực tìm cách xây lại hạm đội hùng mạnh một thời của họ bên ngoài Vladivostock.

8 - Russian defence analysts and retired generals have talked up the value of Cam Ranh in the Russian media, all reflective of a broader push to expand its military presence as it grows in wealth and confidence after leaner post-Soviet years. The commentaries appear linked to official Russian approaches to Cuba to reopen its controversial listening post at Lourdes - a sister facility to Cam Ranh Bay that closed at the same time.

Các nhà phân tích quân sự và các cựu tướng lĩnh quân đội Nga đã nói tới giá trị của Cam Ranh trên các phương tiện truyền thông Nga, tất cả phản ánh một nỗ lực lớn hơn để mở rộng hiện trạng quân sự của nước Nga, tương xứng với đất nước đang phát triển thịnh vượng và tự tin sau những năm hậu Xô Viết đói kém hơn. Các nhà bình luận dường như liên hệ tới cách tiếp cận chính thức của nước Nga với Cu Ba để mở lại vị trí do thám gây tranh cãi của họ tại Lourdes – một hạng mục cùng kiểu như Cam Ranh đã đóng cửa vào cùng thời gian.

9 - Alexey Muraviev, a Russian security expert based at Australia's Curtin University of Technology, said the flurry of articles appeared to be based on speculation and wishful thinking.

Alexey Muraview, một chuyên gia an ninh Nga công tác tại Đại học công nghệ Curtin của Australia nói: “Sự xôn xao của các bài báo dường như được dựa trên sự đồn thổi và mơ tưởng.

PART C

10 - "But I think they do reflect a widespread view that Russia should never have left Cam Ranh," he said.

“Nhưng tôi nghĩ chúng phản ánh quan niệm rộng rãi rằng Nga không bao giờ nên rời bỏ Cam Ranh, ông nói.

11 - "Some kind of future return would certainly fit into Russia's broader strategic logic."

“Hầu như sự trở lại trong tương lai chắc chắn sẽ phù hợp với lập luận chiến lược rộng hơn của Nga.”

12 - Russian president turned prime minister Vladimir Putin apparently agrees.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa quay lại làm Thủ tướng có vẻ đồng quan điểm.

13 - In April he expressed concern that the US had displayed little goodwill over Russia's closures of bases at Cam Ranh and Lourdes. "What did we get?" he said. "[US] bases in Romania, bases in Bulgaria, the missile shield in the Czech Republic and Poland."

Vào Tháng Tư, ông đã bày tỏ quan ngại rằng Mỹ đã thể hiện ít thiện ý về việc Nga đóng cửa khu căn cứ Cam Ranh và Lourdes. “Chúng ta đã đạt được những gì?”, ông nói. “ [Mỹ] đóng quân ở Rumania, ở Bulgaria, lưới chắn tên lửa ở Cộng hòa Séc và Ba lan.”

14 - Russian entrepreneurs, meanwhile, are also eyeing Cam Ranh's commercial potential as they move into the region, something Hanoi government planners are keen to exploit even while its military experts still debate future usage.

Trong lúc đó, các nhà doanh nghiệp Nga cũng đang để mắt tới những tiềm năng thương mại của Cam Ranh khi họ thâm nhập vào khu vực, điều mà những nhà hoạch định của chính quyền Hà nội hăng hái khai thác ngay cả khi các chuyên gia quân sự của họ còn đang tranh cãi về cách sử dụng trong tương lai.

PART D

15 - Large Russian property developer Mirax Group this week won a licence to build a $200US million resort at Cam Ranh. The group is planning a 300-room five-star hotel and 100 villas, the Vietnam News Agency reported.

Tuần này, nhà thiết kế bất động sản lớn của Nga, Tập đoàn Mirax vừa được cấp giấy phép xây dựng một khu nghỉ dưỡng 200 triệu USD tại Cam Ranh. Tập đoàn dự kiến xây một khách sạn 300 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao và 100 biệt thự, tờ Vietnam News Agency đưa tin.

16 - It would be the first significant resort development in the area.

Nó có thể là sự triển khai khu nghỉ dưỡng quan trọng đầu tiên tại khu vực.

17 - Already, Hanoi has allowed internal commercial flights to use the massive airfields, built initially to handle giant US B-52 bombers.

Hà Nội cũng đã cho phép các chuyến bay thương mại nội địa sử dụng những sân bay lớn, được xây dựng lúc đầu để phục vụ các máy bay ném bom B - 52 khổng lồ của Mỹ.

18 - While it remains far from clear whether Moscow has yet made any formal overtures to Hanoi, the pair have a strong military relationship. Russia remains a key supplier to Vietnam's military and is building two state of the art guided missile frigates, with two more reportedly on order.

Trong khi còn lâu mới rõ, liệu Moscow đã thực hiện bất kỳ đề nghị chính thức nào với Hà Nội, hai nước đã có mối quan hệ quân sự vững chắc. Nga vẫn là nhà cung cấp chính cho quân đội Việt Nam và đang xây dựng 2 hạm đội tàu khu trục hiện đại có tên lửa được điều khiển, với 2 cái nữa đã được đặt hàng.

19 - But Carl Thayer, a Vietnam specialist at Australian National University, has noted than any return on the Cam Ranh base may not come cheaply given the state of the remaining facilities.

Nhưng Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam của trường ĐH quốc gia Australia lưu ý rằng bất kỳ sự trở lại nào ở căn cứ Cam Ranh có thể không rẻ cho dù tình trạng của các hạng mục sót lại ở đó.

Source: Viet-studies.info
 
 
Bình luận
Thứ năm, ngày 24/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait