VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
E-Bơi lên báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam
Exercise 115 - Breaststroke - 3-2-1 STRETCH
Exercise 48 - “A mother’s answer”
Exercise 119 - What Happens When You Drown
Bài 80 - Diễn văn khai mạc của Tiến sĩ Marcus Storch (3)
Quản lý trong một thế giới phi tuyến tính
Số lượt truy cập
4446289
Số người đang xem
15


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 26 - Cuộc chiến chống ngáy ngủ
1 - I have always been happy that I'm not a snorer — or at least I was until recently, when my wife told me otherwise. After a few days of adamant denials, I decided to place a tape recorder on the bedside table. When I hit play the next morning, I was surprised to hear a rhythmic, rumbling noise that was enough to disturb my wife's sleep. In my case, the problem was transient, caused by a recent bout of allergies and sinus trouble. When my breathing cleared up, so did the snoring. Yet for millions of other couples out there, snoring is a cause not just of health worries but also of marital woes.

Tôi đã luôn hạnh phúc rằng mình không phải là người có tật ngáy ngủ, hay ít nhất là như thế cho đến mới đây, khi vợ tôi nói điều ngược lại. Sau ít ngày phủ nhận gay gắt, tôi quyết định đặt một chiếc máy ghi âm ở bàn bên cạnh. Khi tôi nhấn nút chạy băng vào sáng hôm sau, tôi sửng sốt khi nghe một tiếng ầm ầm, đều đều đủ quấy nhiễu giấc ngủ của vợ mình. Trong trường hợp của tôi, vấn đề chỉ là nhất thời do một cơn dị ứng và bệnh xoang gây ra. Khi đường hô hấp của tôi thông thoáng, thế là ngáy. Còn với hàng triệu đôi vợ chồng ngoài kia, ngáy ngủ là nguồn cơn lo lắng về sức khỏe mà còn là những phiền muộn trong hôn nhân.

2 - According to a recent study, nearly 1 out of 4 people married to a snorer will eventually be driven out of the bedroom rather than spend another night battling for sleep. Sometimes even that's not enough. "I see a lot of patients whose spouses can't just go to another room. They have to escape to a whole other area of the house," says Dr. Marc Kayem, medical director of the Snoring and Apnea Center of California, in Los Angeles.

Theo một nghiên cứu mới đây, gần như cứ 1 trong 4 người kết hôn với một người ngáy ngủ, rốt cuộc thà bị đuổi khỏi phòng ngủ còn hơn trải qua một đêm nữa phải vật lộn với giấc ngủ. Thỉnh thoảng, điều đó thậm chí còn chả ăn thua. “Tôi thấy nhiều bệnh nhân mà chồng hay vợ họ còn không thể sang phòng khác được. Họ phải trốn hẳn đến một khu vực khác trong nhà,” giám đốc y khoa của Trung tâm Ngáy ngủ và Ngừng thở đột ngột trong khi ngủ của California, Los Angeles, Bác sĩ Marc Kayem nói.

3 - Snoring is caused by a few things, but the biggest culprit is a vibration of very relaxed muscles and tissues in the throat, which rattle against narrow breathing passages. Symptoms are worse when you are overweight, have a short neck or still have your tonsils. "It's almost like trying to sleep with a straw in your mouth," says Kayem. As you might guess, snorers should refrain from sleeping on their back, as gravity will pull muscles toward the back of the throat. Sleeping on your side is best. It's also helpful to cut back on relaxants like alcohol and certain medications before bed.

Ngáy ngủ là do một số vấn đề, nhưng thủ phạm lớn nhất là do các cơ bị giãn lỏng và các mô trong thanh quản bị rung, chúng rung bần bật trong đường hô hấp chật hẹp. Các triệu chứng sẽ nặng hơn khi bạn thừa cân, có cổ ngắn hoặc vẫn còn amidal. “Nó gần giống như việc cố ngủ với một ống hút trong miệng," Kayem nói. Như bạn có thể đoán, những người ngáy ngủ nên tránh ngủ nằm ngửa, vì trọng lực sẽ kéo các cơ ngược về phía sau cổ họng. Ngủ nằm nghiêng một bên là tốt nhất. Cũng rất hữu ích để cắt bớt cơn ngáy bằng các thuốc giãn cơ như cồn và các thứ thuốc nhất định trước khi ngủ.

4 - Nasal strips, which adhere to the bridge of the nose and widen airways, are popular, but I have always been dubious about them. Kayem recommends them but only for people whose snoring is due to sinus blockage. They won't help chronic snorers with loose muscles in their throats.

Những mảnh dán mũi, dán vào cầu mũi và làm rộng đường thở là khá phổ biến, nhưng tôi luôn lơ mơ về chúng. Kayem khuyên dùng chúng, nhưng chỉ với người mang tật ngáy do tắc xoang. Nó không giúp những người bị ngáy mãn tính với những bó cơ lỏng lẻo trong cổ họng của họ.

5 - There are some over-the-counter sprays that work by coating the soft palate. But if you use the spray, be sure to reapply it after you drink any liquid. Mouth guards customized by a dentist can be useful yet pricey. They work by moving your jaw forward, which allows more room in your throat. Similar appliances are sold over the counter, but sleep experts urge patients to pass up such noncustomized options.

Có một số ống xịt bán sẵn tại quầy (không cần đơn) tác động bằng cách phủ vòm miệng mềm. Những nếu bạn dùng ống xịt, chắc chắn phải dùng lại nó sau khi bạn uống bất kì chất lỏng nào. Các biện pháp bảo vệ miệng do nha sĩ chế tạo theo yêu cầu khách hàng có thể hữu dụng nhưng rất đắt. Chúng tác dụng bằng cách đưa hàm bạn ra phía trước, cho phép nhiều khoảng không trong cổ họng của bạn. Các thiết bị tương tự cũng được bán tại quầy, không cần đơn bác sĩ, nhưng các chuyên gia về giấc ngủ khuyên bệnh nhân từ chối những phương án không được chế tạo theo yêu cầu khách hàng.

6 - Weight plays a key role too. For many people who have noticed their snoring symptoms worsening, the answer may be as simple as dropping five or 10 extra pounds. But many people need to lose a lot more than that. For these folks, snoring is more than a nuisance; it can literally be a matter of life and death. Two-thirds of chronic snorers develop a serious condition known as obstructive sleep apnea. In between snores, the breathing passages get completely blocked, resulting in no air at all for 10 seconds or more. In those 10 seconds, your brain isn't getting oxygen and your blood isn't pumping to your heart. This can cause high blood pressure, fatigue and a decrease in productivity. In severe cases, it can lead to stroke or heart attack.

Trọng lượng cơ thể cũng đóng vai trò then chốt. Với rất nhiều người được cho là triệu chứng ngáy ngủ đang nặng dần lên, câu trả lời có thể đơn giản là giảm bớt 5 hay 10 pound thừa. Nhưng nhiều người cần giảm nhiều hơn thế. Với những người này, ngáy ngủ nghiêm trọng hơn là phiền toái, nó thực sự có thể trở thành vấn đề của sự sống và cái chết. 2 phần 3 số người ngáy ngủ mãn tính tiến tới một tình trạng rất nghiêm trọng được biết tới là chứng nghẽn thở khi ngủ. Giữa các đợt ngáy, đường hô hấp hoàn toàn bị tắc, kết quả là toàn cơ thể không có tý nào không khí trong vòng 10 giây hoặc hơn. Trong 10 giây đó, não bạn không có Oxy và máu bạn không bơm về tim. Điều này có thể gây nên cao huyết áp, tình trạng mệt mỏi và giảm năng suất làm việc. Trong những trường hợp nghiêm trọng, nó có thể dẫn đến đột quỵ hoặc cơn đau tim.

7 - Many patients experience dramatic improvements when their doctors prescribe nighttime breathing masks, which gently force air past obstructions. A relatively new, minimally invasive solution called the pillar procedure may fix the problem permanently with the aid of three to five implants inserted into the soft palate. The idea is to stiffen the tissue and provide a wider opening for breathing. Small studies show a 75% success rate. The procedure takes only about 15 minutes and is said to be virtually painless. The downside is that it costs from $1,500 to $3,000 and isn't usually covered by insurance. No matter what method you choose, the key is not to brush off symptoms. If you catch them early, you can protect both yourself and your marriage. So thanks, honey, for telling me I snore.

Nhiều bệnh nhân cảm nhận thấy sự cải thiện tuyệt vời khi các bác sĩ của họ kê cho mặt nạ để thở vào ban đêm, dụng cụ này đẩy không khí êm ái qua những chỗ nghẽn. Một cách giải quyết khá mới và ít xâm lấn nhất gọi là quá trình chống trụ có thể khắc phục vấn đề một cách lâu dài với sự trợ giúp của 3 đến 5 mô cấy vào vòm miệng mềm. Ý tưởng là làm cho mô cứng lên và cho đường thở rộng hơn. Một vài nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thành công là 75%. Quá trình chỉ mất khoảng 15 phút và được coi là hầu như không đau. Mặt xấu của nó là giá từ 1 nghìn rưỡi đến 3 nghìn USD và thường không được bảo hiểm chi trả. Bất kể bạn chọn phương pháp nào, vấn đề mấu chốt là không bỏ qua các triệu chứng. Nếu bạn phát hiện chúng sớm, bạn có thể bảo vệ bản thân bạn và cuộc hôn nhân của mình. Vậy nên xin cảm ơn vợ yêu, vì đã nói cho tôi rằng tôi ngáy ngủ.

Source: Time.com

 

 

Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait