VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Ai dễ sa ngã?
Exercise 4 - BP shuts down Georgia pipelines
GS Phạm Duy Hiển: Lạm bàn về văn hoá và kinh tế
Part 1 - The Life and Adventures of Robinson Crusoe
Hỏi đáp về Môi trường (7)
Vì sao người Việt không mê đọc sách?
Số lượt truy cập
4427209
Số người đang xem
34


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 29 - Các quy định về phong cảnh đối với việc ...
Các quy định về phong cảnh đối với việc có bao nhiêu thảm cỏ là đủ, khác nhau theo thành phố

PART A

1 - Depending on what city you live in (and sometimes what part of your city), the rules vary that govern how much greenery you have . Best to check before ripping out the grass and pouring concrete.

Tùy thuộc bạn sinh sống ở thành phố nào (đôi khi là ở vùng nào của thành phố), các luật lệ quy định việc có bao nhiêu cây xanh thì đủ là khác nhau. Tốt nhất hãy kiểm tra trước khi cắt cỏ và đổ bê tông.

By Diane Wedner, Los Angeles Times Staff Writer
September 6, 2008

Tin do Diane Wednerr biên tập viên  – Thời báo Los Angeles.
Ngày 6 tháng 9 năm 2008

2 - KEEPING that thick, verdant blanket of grass watered in these dog days of summer is about as economical and conservation-minded an enterprise as gassing up the family SUV for the weekly commute or a long-distance vacation. It costs a bundle, and pretty soon you have to do it all over again.

Giữ thảm cỏ dày, xanh tươi, được tưới nước trong những ngày hè oi bức khủng khiếp như  một công việc có tính kinh tế và bảo vệ thiên nhiên giống như khi lái (nhấn ga) dòng xe gia đình (SUV - Sport Utility Vehicle) đi nghỉ hàng tuần hay đi nghỉ xa. Sẽ khá tốn kém, và chả thú vị gì khi bạn phải làm lại tất cả.

3 - But before yanking out the Marathon and replacing it with concrete or AstroTurf, it's best to check out the myriad landscaping rules, regulations and ordinances individual municipalities enforce. Just because Los Angeles homeowners can put, pour or plant nearly anything in their frontyards doesn't mean Long Beach residents can too.

Nhưng trước khi từ bỏ đường chạy Marathong (ý nói đường đất, đường tự nhiên) và thay thế nó bằng bê tông hoặc bằng cỏ nhân tạo (AstroTurf) thì tốt nhất hãy kiểm tra một loạt các luật lệ, quy định, sắc luật về phong cảnh của các thành phố tự trị riêng biệt. Chính vì người dân bản địa ở Los Angeles có thể trồng cấy, tưới tắm, chăm sóc gần như toàn bộ cây cỏ trong khuôn viên nhà họ nhưng điều này không có nghĩa là dân Long Beach cũng có thể làm như vậy.

4 - Equally confounding is that some cities are promoting water conservation, while still requiring that yards be at least half grass. Officials are scrambling to catch up with a conservation movement that many of its residents already have embraced.

Cũng lộn xộn tương tự là việc một số thành phố thúc đẩy bảo tồn nguồn nước trong khi yêu cầu sân chơi ít nhất một nửa được phủ cỏ. Giới công chức cũng đang cố gắng theo kịp phong trào bảo tồn thiên nhiên mà những người dân của họ đã bắt đầu.

5 - "It's hard, because changing the zoning ordinances is a long process," said Jesse Brown, assistant planner for Burbank. "It can take a year and needs City Council approval."

“Thật là khó, vì thay sắc lệnh của vùng là một quá trình lâu dài” –“ ông Jesse Brown trợ lý kế hoạch của Burbank phát biểu. “Phải mất cả năm và cần Hội đồng thành phố chấp thuận”

PART B

6 - Add to that the different philosophies among city planning departments, and headaches are born.

Thêm vào đó các triết lý khác nhau giữa các phòng ban kế hoạch và các vấn đề đau đầu nảy sinh.

7 - "We have almost no regulations whatsoever," said Michael O'Brien, a planning associate for Los Angeles.

“Chúng tôi hầu như không có bất cứ quy định nào cả”, ông Michael O’ brien nói:

8 - "If you want to plant a drought-tolerant garden, you can," said Glendale's Neighborhood Services Administrator Sam Engle. "As long as you follow the guidelines."

Nếu bạn muốn trồng một vườn hoa các cây chịu hạn, bạn có thể làm”, ông  Sam Engle nhà quản lý dịch vụ ngoại ô Glendale nói. “Miễn là bạn tuân theo các chỉ dẫn”.

9 - And therein lies the rub, or shrub, if you will: If you're going Sahara, check in first with local government.

Và trong đó có đủ thứ (the rub, or shrub), nếu bạn muốn: Nếu bạn tới (sa mạc) Sahara (ý nói cắt trụi cỏ), trước tiên hãy đăng ký với chính quyền địa phương.”

10 - Longtime Burbank homeowners Margie and Louis Dell had Laramee Haynes do the checking for them. The Pasadena landscaper told the couple that they could implement their drought-tolerant design, which included pebbles and recycled concrete, as long as they met the city's requirement that no more than 45% of their front- and street-facing yards be hard-scaped.

Margies và Louis Dell là những người dân bản địa lâu năm của Burbank đã nhờ Lara Hayes kiểm tra giúp họ. Người trồng vườn ở Pasedena nói với vợ chồng họ rằng họ có thể áp dụng thiết kế vườn cạn có rải đá cuội và bê tông tái chế miễn là họ đáp ứng các yêu cầu của thành phố, đó là không được có nhiều hơn 45% diện tích vùng sân đằng trước và hướng nhìn ra phố dùng các vật liệu phi sinh khí ...

...

Note: The full article "'Landscape rules on how much lawn is enough differ by city" can be found with the link below:

Source: Los Angeles Times 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait