VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 53 - How to live and love online
Song đề "Tù nhân cổ điển" & Lý thuyết trò chơi
Tản mạn Nam Du
Lạm bàn về danh hiệu "Hot Blogger"
My House - Talking Flashcards
Nỗi niềm họ hàng nhà Đèn sợi đốt
Số lượt truy cập
4450104
Số người đang xem
44


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 31 - Vladimir V. Putin


James Hill for The New York Times
 
1 - "Vladimir V. Putin is not a household name," The New York Times wrote on Aug. 9, 1999, the day that the ailing and foundering president, Boris N. Yeltsin, appointed him the latest in a string of prime ministers. Four and a half months later, Mr. Yeltsin resigned and anointed him his successor as president. After that, Mr. Putin in a way became the only household name in Russian politics, having consolidated control over almost every aspect of society and business and marginalized what opposition still exists.

“Vladimir V. Putin không phải là một cái tên quen thuộc,” tờ Thời báo NY đã viết vào ngày 9-8-1999, ngày mà Tổng thống ốm yếu và suy sụp Boris N. Yeltsin đã chỉ định ông là người mới nhất vào một chuỗi các Thủ tướng chính phủ. Bốn tháng rưỡi sau, ông Yeltsin đã từ chức và “xức dầu thánh” cho ông Putin thành người kế nhiệm của mình trên cương vị tổng thống. Sau đó, ông Putin đã trở thành cái tên độc nhất vô nhị, quen thuộc trên chính trường Nga, bằng cách củng cố quyền lực trên hầu hết các mặt xã hội và kinh doanh, và phớt lờ sự tồn tại của phe đối lập.

2 - In his eight years as president, Mr. Putin remained extremely popular, and though the terms of his power may be altered now that he has handed the presidency over to his personally chosen successor, Dmitry A. Medvedev, and assumed his new post as prime minister, he has shown no sign of relinquishing control.

Trong 8 năm trên cương vị tổng thống, ông Putin vẫn vô cùng bình dân và bây giờ, mặc dù nhiệm kỳ quyền lực của ông có thể đã thay đổi, rằng ông đã chuyển giao ngôi vị tổng thống cho người kế nhiệm do đích thân ông lựa chọn, Dmitry A.Medvedev, và nắm lấy chức vụ mới là thủ tướng, ông đã cho thấy không có dấu hiệu từ bỏ quyền lực.

3 - Born in Leningrad, now St. Petersburg again, on Oct. 7, 1952, Mr. Putin grew up in a communal apartment in a typically modest Soviet environment. He joined the K.G.B. and served as a counterintelligence officer in East Germany from 1985 to 1990. He retired with the rank of lieutenant colonel.

Sinh ra ở Leningrad, giờ lại là St. Petersburg, vào 7-10-1952, ông Putin lớn lên trong một căn hộ chung cư trong môi trường Xô Viết giản dị điển hình. Ông gia nhập KGB và phục vụ là một sỹ quan phản gián ở Đông Đức, từ 1985 đến 1990. Ông xuất ngũ với cấp bậc trung tá.

4. He left the service in 1990 and joined the St. Petersburg reformists, led by the city's mayor, Anatoly A. Sobchak, a leader of Russia's early democratic movement.

Ông rời quân ngũ năm 1990 và gia nhập phe cải cách St.Peterburg, đứng đầu là thị trưởng Anatoly A. Sobchak, một nhà lãnh đạo phong trào dân chủ thời kỳ đầu của Nga.


Read More...
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait