VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Wait a minute!
Trang trí bằng chocolate
Huyền thoại mùa thu
Một mệnh lệnh tai quái
Truyền thuyết Hạt lúa thần
Lão Tao nghĩ về viết
Số lượt truy cập
4391185
Số người đang xem
40


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài dịch 36 - Hãy hỏi Stephen Hawking một câu hỏi về vũ trụSubmit a question for scientist Stephen Hawking
 and we will put the best to him on "The Spirit of Space" in October.

By CNN's Mairi Mackay

1 - LONDON, England (CNN) -- Cosmologist, theoretical physicist and author, Stephen Hawking is possibly the world's greatest living scientist.

Nhà vũ trụ học, nhà vật lý lý thuyết và nhà viết sách, Stephen Hawking có lẽ là nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới thời hiện tại.

2 - Certainly, he is a preeminent authority on all things space-related. This is the man, after all, who once said: "My goal is simple. It is a complete understanding of the universe.

Chắn chắn, ông là một chuyên gia ưu việt về mọi thứ liên quan đến không gian vũ trụ. Đó là người đàn ông, sau rốt, đã một lần nói: “Mục đích của tôi  bình dị thôi. Đó là sự hiểu biết trọn vẹn về vũ trụ”.

3 - It is this drive to get a better grasp on the laws which govern the universe that has informed Hawking's research since the early days when he was a research fellow at Cambridge University in the UK.
 
Đó là nỗ lực để nắm vững hơn những quy luật chi phối vũ trụ đã được các nghiên cứu của Hawking đề cập đến từ những ngày đầu khi ông là một nghiên cứu sinh tại Trường ĐH Tổng hợp Cambride ở Vương quốc Anh.

4 - One of his great achievements since then, together with mathematician Roger Penrose, has been to prove that Einstein's General Theory of Relativity means space and time has a beginning in the "Big Bang" and ends in black holes.

Một trong những thành tựu to lớn của ông từ lúc đó, cùng với nhà toán học Roger Penrose, là chứng minh rằng Thuyết tương đối rộng của Einstein nghĩa là Không gian và Thời gian bắt đầu từ  “vụ nổ lớn” ("Big Bang") và kết thúc trong những lỗ đen.

5 - In 1998, Hawking published "A Brief History of Time," a layman's guide to the origins of the universe. The popular science book, which is aimed at helping the general public to answer questions like, "Where did the universe come from?" and "Will it end and if so, how?" is a best-seller and has since become a modern classic.

Năm 1998, Hawking đã xuất bản cuốn “Lược sử Thời gian”, một sự chỉ dẫn cho người thế tục về nguồn gốc của vũ trụ. Cuốn sách khoa học đại chúng, có mục đích giúp công chúng rộng rãi trả lời những câu hỏi như: “Vũ trụ đến từ đâu?” và “Nó có kết thúc không, và nếu thế thì sao?”, là cuốn sách bán chạy nhất và từ đó trở thành một tác phẩm kinh điển hiện đại.

6 - As part of next month's "The Spirit of Space" show we are interviewing Hawking and giving Web site users the opportunity to submit a question to the professor.

Như một phần trong chương trình của tháng tới: "The Spirit of Space - Linh hồn Vũ trụ”, chúng tôi sẽ phỏng vấn Giáo sư Hawking và cho những người sử dụng Web cơ hội gửi câu hỏi tới Giáo sư.

7 - Please put forward your short and space-related questions in the Sound Off box below. We will put the best to him, and air his responses on "The Spirit of Space" in October.

Hãy bỏ các câu hỏi ngắn và liên quan tới vũ trụ của bạn vào hộp “Sound Off” bên dưới. Chúng tôi sẽ chọn gửi  những câu hỏi tốt nhất tới ông ấy và sẽ truyền đi những câu trả lời của ông trong chương trình "The Spirit of Space ” vào Tháng 10.

8 - The Spirit of Space will air at the following times in October:

Thursday 9 October: 1300, 1730
Saturday 11 October: 0700, 1730
Sunday 12 October: 0300, 0730, 1300

Chương trình "The Spirit of Space” sẽ được truyền đi vào những lần sau đây trong Tháng 10:

Thứ Năm, 9/10: 13h00, 17h30

Thứ Bảy, 11/10: 7h00, 17h30

Chủ Nhật, 12/10: 3h00, 7h30, 13h00.

Source: CNN
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 21/4/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait