VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 2 - The Philippines: Competing with China and Vietnam
Gặp “ông chủ” Viet-studies
'Sát thủ đầu mưng mủ'
Tương lai - Phần 1
Cày chìa vôi
Bridge over troubled water
Số lượt truy cập
4424736
Số người đang xem
35


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 40 - Na-uy tham gia cuộc chiến cứu Amazon


 

Rừng mưa Amazon
 • Rừng nhiệt đới liên tục lớn nhất
 • Trải rộng trên 9 quốc gia
 • Chiếm 65% lãnh thổ Brasil
 • Diện tích tổng cộng 6.6 triệu km2
 • Dân số : 30 triệu - 23.5 triệu ở Brasil

 • 1 - Norway has pledged $1bn (£500m) to a new international fund to help Brazil protect the Amazon rainforest.

  Na-uy đã cam kết trao 1 tỷ đô la (500 triệu bảng) tới một quỹ quốc tế mới để giúp đỡ Brasil bảo vệ rừng mưa Amazon.

  2 - The donation is the first to the fund which Brazil hopes will raise $21bn to protect Amazon nature reserves. Norway's prime minister said the project was important in the fight to reduce global warming. Brazil is one of the world's biggest greenhouse gas emitters, with three-quarters of its total coming from the burning of trees in the Amazon.

  Khoản tiền tặng này là khoản đầu tiền cho quỹ mà Brasil hi vọng sẽ nâng lên đến 21 tỷ USD để bảo vệ những khu bảo tồn thiên nhiên của Amazon. Thủ tướng Na-uy cho biết, dự án là quan trọng trong cuộc chiến giảm sự ấm dần lên của toàn cầu. Brasil là một trong những nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính cao nhất thế giới, với  ¾  tới từ các cây cối bị cháy ở Amazon.

  3 - The money will be released over seven years to promote alternatives to forest-clearing for people living in the Amazon, and support conservation and sustainable development. Norwegian prime minister Jens Stoltenberg said: "Efforts against deforestation may give us the largest, quickest and cheapest reductions in greenhouse gas emissions. "Brazilian efforts against deforestation are therefore of vital importance if we shall succeed in our campaign against global warming," he added.

  Số tiền này sẽ được giải ngân trong vòng 7 năm để đẩy mạnh các khả năng lựa chọn làm sạch rừng cho những người sống ở Amazon, và khuyến khích việc bảo tồn và phát triển bền vững. Thủ tướng Na-uy Jens Stoltenberg cho biết: “Những nỗ lực chống lại sự phá rừng có thể làm giảm sự thải khí gây hiệu ứng nhà kính rộng rãi nhất, nhanh nhất và rẻ nhất cho chúng ta”. Những nỗ lực của Brasil chống lại sự phá rừng, do đó có tầm quan trọng sống còn nếu chúng ta thành công trong chiến dịch chống lại việc toàn cầu đang ấm dần lên của mình.” Ông nói thêm.

  4 - The Brazilian government wants to raise $21bn through foreign donors by 2021, although President Luis Inacio Lula da Silva has insisted that the Amazon's preservation is Brazil's responsibility. He welcomed Norway's pledge, saying: "The day that every developed country has the same attitude as Norway, we'll certainly begin to trust that global warming can be diminished."

  Chính phủ Brasil muốn nâng tới 21 tỷ đô la đến năm 2021 thông qua những người hiến tặng nước ngoài, mặc dù Tổng thống Luis Inacio Lula da Silva đã nhấn mạnh rằng việc bảo tồn Amazon là trách nhiệm của Brasil. Ông đã hoan nghênh sự cam kết của Na-uy: “Vào cái ngày mà mỗi quốc gia phát triển có cùng thái độ như Nauy, chúng ta chắc chắn bắt đầu tin tưởng rằng việc toàn cầu đang ấm dần lên có thể được giảm bớt.”

  5 - Japan, Sweden, Germany, South Korea and Switzerland are said to be considering donating to the fund, which was launched last month.

  Nhật Bản, Thuỵ Điển, Đức, Nam Hàn và Thuỵ Sĩ nói đang xem xét việc tặng tiền cho cái quỹ đã được khai trương tháng trước.

  Source: BBC 
   
   
   
  Bình luận
  Thứ năm, ngày 24/5/2018
  Smart Way to English
  Introduction
  Words given by God
  Jokes & Humors
  Music & Songs
  Videos for Learning
  Smart Tips
  Useful Websites
  Translation Exercises
  Pi C&E's Translations
  E - BƠI
  QUỸ HỌC BỔNG Pi
  Tao Pro - Tao Chủ
  Kỹ năng thoát hiểm
  Bánh nóng
  Models - Mẫu
  Food Photography
  Brownies
  Photoshop
  Photo Collection
  Technics - Tips
  Lifestreet
  Landscape
  Portrait