VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Không tay không chân vẫn bơi được
Vụ Tiên Lãng: Gieo sự kiện - gặt sự cố
Bạn biết có bao nhiêu kiểu bơi?
Hỏi đáp về Môi trường (4)
Aqua - Arround the World
Exercise 57 - Toni Braxton booted from 'Dancing with the Stars'
Số lượt truy cập
4446212
Số người đang xem
49


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 44 - Các bác sỹ điều trị theo chẩn đoán hay theo (từng) bệnh nhân?
September 18, 2008, 2:11 pm

1 - Often patients visit the doctor with a litany of symptoms and the hope that the doctor can give them a diagnosis. But as Dr. Pauline W. Chen notes in her “Doctor and Patient” column today, a diagnosis doesn’t always lead to better care. The problem, she notes, is that once doctors settle on a diagnosis, they start treating that specific disease, rather than always listening to the specific problems of the patient in front of them. The illness may have a name, but the patient has become anonymous.

Thường, các bệnh nhân đến khám bác sỹ với lời ca thán về các triệu chứng và với hy vọng bác sỹ có thể chẩn đoán bệnh cho họ. Nhưng, hôm nay, bác sỹ Paule W. Chen trong cột báo:”Bác sỹ và Bệnh nhân” lưu ý rằng, chẩn đoán bệnh không phải lúc nào cũng làm cho việc điều trị tốt hơn. Vấn đề, bà lưu ý, là ở chỗ khi các bác sỹ chẩn đoán, họ bắt đầu đối xử với căn bệnh đặc biệt đó, hơn là luôn lắng nghe những vấn đề cụ thể của bệnh nhân ngồi trước mặt. Bệnh tật có thể có tên, nhưng bệnh nhân thì trở thành vô danh.

2 - Dr. Chen writes: Over the last century and a half, however, medicine has increasingly decoupled disease from the individual. This decoupling has given rise to the concept of precise, objective and quantifiable diagnoses, diagnoses so separate from patients that they seem in many ways to take on a life of their own…. When we know what is wrong, we sometimes stop paying such close attention to those patient experiences that seem to have little relevance to the diagnosis at hand. We focus less on the individual and more on the diagnosis.


Bác sỹ Chew viết: Tuy nhiên, trải qua một thế kỷ rưỡi, y học ngày càng phân tách được bệnh của từng cá nhân. Việc phân tách này làm tăng khái niệm chẩn đoán chính xác, khách quan và có thể định lượng. Như thế, việc chẩn đoán là khác nhau theo các bệnh nhân, làm cho họ dường như có nhiều cách lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Khi chúng tôi biết điều gì đó không ổn, chúng tôi thỉnh thoảng thôi không quan tâm nhiều vào những gì bệnh nhân đang chịu đựng, những thứ dường như ít liên quan tới chính việc chẩn đoán. Chúng tôi tập trung vào từng bệnh nhân cụ thể ít hơn, và chú ý đến việc chẩn đoán bệnh nhiều hơn.

3 - To read more, check out today’s fascinating “Doctor and Patient” column: “The Tyranny of Diagnosis.” Have you been frustrated by the medical community’s inability to diagnose your ailment? Did your care improve once doctors were able to put a label on your problems? Please join Dr. Chen in the discussion by sharing your thoughts and experiences below.

Để đọc nhiều (thông tin) hơn,  hãy xem cột báo " Bác sỹ và Bệnh nhân" đang được ưa thích hôm nay: “Sự chẩn đoán chuyên chế”. Bạn đã bao giờ bị thất vọng bởi sự bất lực của hệ thống y tế địa phương trong việc chẩn đoán bệnh tật lặt vặt của bạn chưa? Việc chữa trị của bạn có được cải thiện một khi các bác sỹ có thể gán cho vấn đề của bạn một cái nhãn (tên)? Hãy cũng bác sỹ Chen tham gia thảo luận bằng cách chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của bạn bên dưới.

 
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait