VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Đặt một cục gạch ... về cầu khấn tại chùa.
Exercise 134 - Raising Cecily (1)
Từ thiện là tốt nhưng ...
I have Nothing - Withney Houston
Tạo ra thông điệp kết dính
Bài 79 - Diễn văn khai mạc của Tiến sĩ Marcus Storch (2)
Số lượt truy cập
4427094
Số người đang xem
33


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 50 - Phi hành gia Trung Quốc bước vào khoảng không vũ trụ
Chinese astronaut walks in space
1 -
 • 1. Forward orbital module - crew live and work in this section, which contains scientific equipment. In future missions, this module may remain in orbit as part of a Chinese space station
 • 2. Re-entry capsule - contains seats for three crew
 • 3. Propulsion module - contains spacecraft's power unit and liquid fuel rocket system
 • 4. Solar panels - spacecraft carries one pair of solar panels
 • 5. Spacewalk - One yuhangyuan (astronaut) exits the orbital module on a tether. Another crew member stands just inside to assist in case of an emergency

 • 1. Module quỹ đạo phía trước - phi hành đoàn sống và làm việc trong khu vực này, nơi chứa các thiết bị khoa học. Trong các sứ mệnh tương lai, module này có thể ở lại trên quỹ đạo như một phần của trạm không gian của Trung Quốc;
 • 2. Khoang trở về - gồm chỗ ngồi cho 3 phi hành gia;
 • 3. Module đẩy - chứa thiết bị năng lượng và hệ thống tên lửa nhiên liệu lỏng của tàu vũ trụ;
 • 4. Các tấm pin mặt trời – Tàu vũ trụ mang một đôi tấm pin mặt trời;
 • 5. Lối ra ngoài khoảng không - Một phi hành gia bước ra khỏi module quỹ đạo, có dây nối (với tàu). Một thành viên khác của phi hành đoàn đứng ngay phía trong để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

 • 2 - A Chinese astronaut has become the first in his country's history to take a walk in space. In an operation broadcast live on national TV, fighter pilot Zhai Zhigang emerged from the capsule orbiting the Earth to wave a Chinese flag. Mr Zhai, 42, stayed outside the capsule for 15 minutes while his two fellow astronauts stayed in the spacecraft. The exercise is seen as key to China's ambition to build an orbiting station in the next few years.

  Một phi hành gia Trung Quốc đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đất nước của mình bước ra khoảng không vũ trụ. Trong một buổi truyền thanh trực tiếp trên truyền hình quốc gia, phi công chiến đấu Zhai Zhigang (Trác Chí Cương) hiện ra từ khoang tàu đang quay quanh quỹ đạo vũ trụ, vẫy lá cờ Trung Quốc. Ông Zhai, 42 tuổi, ở ngoài khoang tàu 15 phút trong khi hai người bạn du hành ở lại trong tàu vũ trụ. Việc diễn tập được coi là mấu chốt trong sự m vọng của Trung Quốc xây dựng một trạm du hành vũ trụ trong vài năm tới đây.

  3 - Mr Zhai began the manoeuvre just after 1630 Beijing Time (0830 GMT) on Saturday, and completed it about 15 minutes later. "I'm feeling quite well. I greet the Chinese people and the people of the world," he said as he climbed out of the Shenzhou VII capsule. His colleague, Liu Boming, also briefly got his head out of the capsule to hand him the flag. Mr Zhai wore a Chinese-made spacesuit thought to have cost between £5m and £20m ($10m-$40m) for the space walk. The "yuhangyuan" (astronaut) was tethered to the capsule with an umbilical cable. Mr Zhai retrieved an externally mounted experiment. The third yuhangyuan on the mission is Jing Haipeng.

  Ông Zhai bắt đầu cuộc diễn tập ngay sau 16g30 giờ Bắc Kinh (0830 GMT) vàoThứ Bảy, và hoàn thành nó sau khoảng 15 phút. "Tôi cảm thấy hoàn toàn khoẻ. Tôi xin chào nhân dân Trung Quốc và nhân dân toàn thế giới", ông nói khi trèo ra khỏi khoang tàu Shenzhou (Thần châu) VII. Đồng nghiệp của ông, Liu Boming (Lưu Bá Minh), cũng thò đầu ra khỏi khoang tàu một lát để đưa cho ông lá cờ. Ông Zhai mặc một bộ áo phi hành do Trung Quốc chế tạo, được cho là có giá trị khoảng 5 triệu - 20 triệu bảng (£) (10 triệu – 40 triệu USD) để bước vào khoảng không vũ trụ. Nhà du hành được nối với khoang tàu bằng dây nối trung tâm. Ông Zhai đã khôi phục một thí nghiệm được gắn bên ngoài khoảng không. Phi hành gia thứ ba cùng sứ mệnh là Jing Haipeng (Cảnh Hải Bằng).

  4 - Leap

  The Shenzhou VII capsule soared into orbit on a Long March II-F rocket from Jiuquan spaceport in north-west China on 25 September. The rocket put the Shenzhou capsule in a near-circular orbit more than 300km above the Earth. Earlier, Zhang Jianqi, one of the chief engineers for China's space programme, said keeping three men in the spacecraft, and then sending one outside, would be a "big test".

  Bước đột phá

  Tàu Shenzhou (Thần Châu) VII được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Long March II-F từ sân bay vũ trụ Jiuquan ở phía Tây - Bắc Trung Quốc vào ngày 25 Tháng 9. Tên lửa phóng tàu Shenzhou lên một quỹ đạo gần tròn ở phía trên Trái đất khoảng 300 km. Trước đây, ông Zhang Jianqi, một trong các kỹ sư trưởng của Chương trình vũ trụ Trung Quốc, nói việc giữ 3 phi hành gia trong con tàu vũ trụ và sau đó đưa một người ra ngoài (khoảng không), sẽ là một “thử nghiệm lớn”.

  5 - "This is a big technological leap," he told state-run news agency Xinhua. "The risks are quite high. Sending up three astronauts is a jump both in quantity and quality." The ship is to release a 40kg (90lb) satellite which will circle the orbiter and beam back images to mission control. At the end of the mission, the Shenzhou re-entry capsule will target a landing in north China's Inner Mongolia Autonomous Region.

  "Đó là bướt đột phá công nghệ lớn," ông nói với Hãng tin quốc gia Xinhua. "Sự mạo hiểm là hoàn toàn lớn. Việc phóng 3 phi hành gia là một cú nhảy cả về khối lượng và chất lượng." Con tàu sẽ thả một vệ tinh nặng 40kg (90lb), vệ tinh này sẽ quay theo quỹ đạo và sẽ gửi về các bức ảnh kiểm tra sứ mệnh. Khi kết thúc sứ mệnh, Khoang trở về của tàu Shenzhou sẽ hạ cánh ở Vùng tự trị nội Mông, phía bắc Trung Quốc.

  6 - China became only the third nation after the United States and Russia to independently put a man in space when Yang Liwei, another fighter pilot, went into orbit on the Shenzhou V mission in October 2003. Two years later, Fei Junlong and Nie Haisheng completed a five-day flight on Shenzhou VI. According to the Associated Press news agency, Xinhua posted an article on its website prior to the lift-off that was written as if Shenzhou VII had already been launched into space.

  Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 duy nhất sau Mỹ và Nga tự mình phóng người lên vũ trụ, khi Yang Liwei, một phi công chiến đấu khác, đã đi vào quỹ đạo trên phi đoàn Shenzhou V vào tháng 10 năm 2003. Hai năm sau đó, Fei Junlong và Nie Haisheng hoàn thành chuyến bay 5 ngày trên tàu Shenzhou VI. Theo Hãng tin AP, Xinhua đã đăng một bài báo trên trang web của mình trước chuyến bay, bài báo nói rằng dường như tàu Shenzhou VII đã được phóng lên vũ trụ.

  7 - The article reportedly carried a date of 27 September and came complete with a dialogue between the astronauts. Chinese media report that this latest mission is the "most critical step" in the country's "three-step" space programme. These stages are: sending a human into orbit, docking spacecraft together to form a small laboratory and, ultimately, building a large space station. The Shenzhou VIII and IX missions are expected to help set up a space laboratory complex in 2010. China launched an unmanned Moon probe last year about one month after rival Japan blasted its own lunar orbiter into space.

  Bài báo được cho là ra vào ngày 27 tháng 9 và đưa toàn bộ cuộc hội thoại giữa các phi hành gia. Truyền thông Trung Quốc báo cáo rằng sư mệnh mới nhất này là “bước quan trọng bậc nhất” của “chương trình vũ trụ ba bước" của quốc gia. Các bước này bao gồm: đưa người lên quỹ đạo, neo tàu vũ trụ lại với nhau tạp một phòng thí nghiệm nhỏ và, cuối cùng, xây dựng một trạm không gian lớn. Sứ mệnh của tàu Shenzhou VIII và IX được kỳ vọng là giúp xây dựng mộ tổ hợp phòng thí nghiệm không gian vào năm 2010. Trung Quốc đã phóng một thử nghiệm không người lên Mặt Trăng năm ngoái, khoảng một tháng sau khi đối thủ Nhật Bản phóng lên không gian tàu vũ trụ bay theo quỹ đạo Mặt Trăng của họ.

  Source: BBCNews

   
  Bình luận
  Chủ nhật, ngày 27/5/2018
  Smart Way to English
  Introduction
  Words given by God
  Jokes & Humors
  Music & Songs
  Videos for Learning
  Smart Tips
  Useful Websites
  Translation Exercises
  Pi C&E's Translations
  E - BƠI
  QUỸ HỌC BỔNG Pi
  Tao Pro - Tao Chủ
  Kỹ năng thoát hiểm
  Bánh nóng
  Models - Mẫu
  Food Photography
  Brownies
  Photoshop
  Photo Collection
  Technics - Tips
  Lifestreet
  Landscape
  Portrait