VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Giữ trẻ nhỏ dưới nước thế nào?
"Với E-Bơi bơi liền"
Hỏi đáp về Môi trường (13)
Bạn có biết nằm thiền trên mặt nước? (1)
Exercise 92 - Fifa agents held in cocaine case
Kỹ thuật viền, trang trí bánh kem
Số lượt truy cập
4446187
Số người đang xem
49


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 54 - Nhà văn Pháp đoạt giải Nobel
Published: October 9, 2008

Bài của ALAN COWELL
Xuât bản: ngày 9 tháng 10 năm 2008

1 - PARIS — Amid debate over purported bias against American writers, the Swedish Academy on Thursday awarded the 2008 Nobel Prize for literature to Jean-Marie Gustave Le Clézio, a French novelist, children’s author and essayist regarded by some French readers as one of the country’s greatest living writers.
 
PARIS — Giữa cuộc tranh luận về xu hướng dường như chống lại các nhà văn Mỹ, vào thứ Năm, Viện Hàn lâm Thuỵ Điển đã trao giải Nobel văn học năm 2008 cho Jean-Marie Gustave Le Clézio, một tiểu thuyết gia người Pháp, tác giả truyện thiếu nhi và nhà viết tiểu luận được một số độc giả Pháp xem như một trong các nhà văn lớn nhất thời nay của đất nước (họ).

2 - In its citation, the prize committee called him an “author of new departures, poetic adventure and sensual ecstasy, explorer of a humanity beyond and below the reigning civilization.” The prize, won last year by the British author Doris Lessing, was worth $1.43 million.

Trong trích dẫn của mình, Uỷ ban trao giải gọi ông là một “tác giả của những làn gió (sự khởi hành) mới, của sự phiêu lưu thơ mộng và quyến rũ mê hồn, là người thám hiểm bản chất loài người vượt ra ngoài và ẩn dưới nền văn minh đang ngự trị.” Giải thưởng, năm ngoái được trao cho nhà văn người Anh - Doris Lessing, có giá trị 1,43 triệu $.

3 - Mr. Le Clézio , 68, published his first novel —“The Interrogation” — in 1963 and was regarded in the early years of his career as a writer who sought new narrative methods, influenced by travels across the globe, including to Panama, where he lived with an Indian tribe.

Mr. Le Clézio, 68 tuổi, xuất bản tiểu thuyết đầu tiên của mình —“The Interrogation” — năm 1963, và được xem như là một nhà văn tìm kiếm các phương pháp kể chuyện mới trong những năm đầu sự nghiệp của ông, bị ảnh hưởng bởi những chuyến đi ngang dọc địa cầu, bao gồm cả Panama, nơi ông sống với một bộ tộc da đỏ..

4 - The announcement followed days of literary argument over remarks by the secretive Nobel Academy’s permanent secretary, Horace Engdahl, suggesting that American writers were too much under the sway of American popular culture to qualify for the prize.

Lời thông báo diễn ra ngay sau những ngày bút chiến về lời nhận xét của ông Horace Engdahl, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Nobel vốn kín tiếng, cho rằng các nhà văn Mỹ đã là quá đủ dưới sự thống trị của nền văn hoá nổi tiếng của Mỹ để có đủ điều kiện đoạt giải.

5 - Mr. Le Clézio has written more than 40 books, 12 of which have ben translated into English. He was born on April 13, 1940, in Nice, but both parents had strong family connections with the former French colony of Mauritius, the Swedish Academy said.

Mr. Le Clézio đã viết hơn 40 quyển sách, 12 quyển trong đó đã  được dịch sang tiếng Anh. Ông sinh ngày 13 tháng Tư, năm 1940, ở Nice, nhưng cả hai bố mẹ ông có quan hệ gia đình mật thiết với thuộc địa cũ của Pháp Mauritius, Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển nói.

6 - When he was 8, Mr. Le Clézio and his family moved to Nigeria, where the father had been stationed as a doctor during World War II. “During the month-long voyage to Nigeria,” the academy said, “he began his literary career with two books, ‘Un long voyage’ and ‘Oradi noir,’ which even contained a list of “forthcoming books.”

Khi ông lên 8, Mr. Le Clézio và gia đình ông chuyển tới Nigeria, nơi mà bố ông được bổ nhiệm làm bác sĩ trong Thế chiến II. “Trong chuyến đi dài cả tháng tới Nigeria,” Viện Hàm lâm nói, “ông bắt đầu sự nghiệp văn chương của mình bằng hai cuốn sách, ‘Un long voyage - Một chuyến đi dài” và “Oradi noir – Đêm Oradi,” chúng thậm chí còn có cả danh sách những quyển sách sẽ được viết.”

7 - His first novel drew much critical attention. As the Swedish Academy put it on Thursday, “He was a conjurer who tried to lift words above the degenerate state of everyday speech and to restore to them the power to invoke an essential reality.”

His breakthrough novel establishing him as among France’s leading modern writers is generally held to be “Désert” in 1980, which won a prize from the French Academy.

Tiểu thuyết đầu tiên của ông đã thu hút sự chú ý của giới phê bình. Bởi, hôm thứ 5, Viện Hàn lâm Thuỵ Điển nói, “Ông ấy là nhà ảo thuật, là người đã cố gắng nâng từ ngữ lên khỏi trạng thái suy đồi của lời nói hàng ngày và khôi phục cho chúng sức mạnh khuấy động hiện thực cốt yếu.”

Tiểu thuyết đột phá của ông làm cho ông thuộc trong số những nhà văn Pháp hiện đại, nói chung được quy cho cuốn “Désert” ra năm 1980, cuốn đã được giải thướng của Viện Hàn lâm Pháp.

8 - The Nobel committee said on Thursday that “this work contains magnificent images of a lost culture in the North African desert, contrasted with a depiction of Europe seen through the eyes of unwanted immigrants. The main character, the Algerian guest worker Lalla, is a utopian antithesis to the ugliness and brutality of European society.”

Uỷ ban trao giải Nobel nói hôm thứ Năm rằng “cuốn truyện này chứa đụng những hình ảnh tráng lệ về một nền văn hoá đã mất ở sa mạc phía Bắc châu Phi, tương phản với sự mô tả của châu Âu nhìn qua con mắt của những người nhập cư không được chào đón. Nhân vật chính, một công nhân nước ngoài (khách) người Algery tên Lalla, là một người vô thần hoang tưởng đối với sự thù địch và tàn bạo của một xã hội châu Âu.”

9 - Mr. Le Clézio also published collections of essays influenced by long stays in Mexico and Central America, the Swedish Academy said. In 1975 he married his wife, Jemia, a Moroccan, and since the 1990s the two divide their time between Albuquerque, N.M., the island of Mauritius and Nice, the academy said.

Mr. Le Clézio cũng xuất bản nhiều tuyển tập các tiểu luận, bị ảnh hưởng bởi thời dài gian sống ở Mexico và Trung Mỹ, Viện Hàm lâm Thuỵ Điển nói. Vào 1975, ông cưới Jemia, một người Ma-rốc làm vợ, và từ những năm 1990, hai người đã phân chia thời gian (sống) của họ giữa Albuquerque, N.M., bán đảo của Mauritius và Nice, Viện Hàm lâm nói.

10 - Among Mr. Le Clézio’s most recent works are “Ballaciner,” published in 2007 and described by the Nobel committee as “a deeply personal essay about the history of the art of film and the importance of film in the author’s life, from the hand-turned projectors of his childhood, the cult of cinéaste trends in his teens, to his adult forays into the art of film as developed in unfamiliar parts of the world.”

Trong số các tác phẩm mới nhất của Mr. Le Clézio là cuốn “Ballaciner,” xuất bản năm 2007 và được Ủy ban giải thưởng Nobel mô tả là “một tiểu luận hết sức riêng tư về lịch sử nghệ thuật điện ảnh và sự quan trọng của điện ảnh đối với cuộc đời tác giả, từ những chiếc máy chiếu thủ công thời thơ ấu, đến các trào lưu ham mê của những người yêu thích điện ảnh khi cậu thanh niên, cho tới khi cậu trưởng thành, xâm nhập vào nghệ thuật điện ảnh, khi nó được phát triển tại những phần xa xôi của thế giới.”

Source: The New York Times

Nguốn: The New York Times
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait