VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 41 - Oil Prices Return to $100 Territory
Chủ nhân Nobel Hóa từng bị chế giễu và sỉ nhục
Tôi học được rằng ...
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO
Sự tích "Quẩy" hay là "Dầu Cháo Quẩy"
Bài 120 - Năng lượng là gì?
Số lượt truy cập
4427049
Số người đang xem
18


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 55 - Ba nhà hoá học đoạt giải Nobel
Published: October 8, 2008Brain cells of a laboratory mouse glowing with multicolor fluorescent proteins.
Tế bào não chuột trong phòng thí nghiệm phát sáng với protein huỳnh quang nhiều màu 

1 - One Japanese and two American scientists have won this year’s Nobel Prize in Chemistry for taking the ability of some jellyfish to glow and transforming it into a ubiquitous tool of molecular biology for watching the dance of living cells and the proteins within them. The fluorescent proteins are now routinely used for observing the growth and fate of specific cells like nerve cells damaged during Alzheimer’s disease.

Một nhà khoa học người Nhật và hai nhà khoa học người Mỹ đã đoạt giải Nobel hoá học năm nay bởi đã sử dụng khả năng phát sáng của một số loài sứa và chuyển chúng thành một công cụ dễ kiếm (có ở khắp nơi) của sinh học phân tử để quan sát vũ điệu của các tế bào sống và các protein trong chúng. Các protein huỳnh quang hiện đang được sử dụng để quan sát sự phát triển và huỷ diệt của các tế bào đặc biệt, như các tế bào thần kinh bị hư hỏng trong quá trình bị bệnh Alzheimer.


Osamu Shimomura tại nhà riêng 
 ở Falmouth, Mass., hôm Thứ Tư.

2 - The winners are Osamu Shimomura, 80, an emeritus professor at the Marine Biological Laboratory in Woods Hole, Mass., and Boston University Medical School; Martin Chalfie, 61, a professor of biological sciences at Columbia University; and Roger Y. Tsien, 56, a professor of pharmacology at the University of California, San Diego. Each will receive a third of the 10 million krona prize (about $1.4 million) awarded by the Royal Swedish Academy of Sciences.

Những người đoạt giải là Osamu Shimomura, 80 tuổi, một giáo sư danh dự tại phòng thí nghiệm Sinh học Biển (the Marine Biological Laboratory) ở Woods Hole, Mass., và tại Trường Y của Đại học Boston; Martin Chalfie, 61 tuổi, giáo sư các khoa học sinh học của Đại học Columbia; và Roger Y. Tsien, 56 tuổi, giáo sư dược lý tại Đại học California, ở San Diego. Mỗi người sẽ nhận 1/3 của giải thưởng 10 triệu krona (khoảng 1, 4 triệu $) được trao bởi Học viện Khoa học Hoàng gia Thuỵ Điển.Roger Tsien


3 - Dr. Shimomura said he received a 5 a.m. phone call informing him he was a Nobelist. “The reaction was just surprise,” he said. Dr. Tsien was not caught completely unaware. Last week, the Thomson Reuters news service listed him among its predictions for this year’s Nobel Prize winners. “I didn’t want to put any credence in it,” Dr. Tsien said, noting that the predictions for the physics and medicine prizes this week were wrong. Dr. Tsien (pronounced chen) added that his work was “only one little piece” amid the work of many. “It wasn’t necessarily the case they had to give it to me,” he said. “Obviously, it’s pretty nice to hear.”

Dr. Shimomura nói, ông nhận được một cú phôn vào 5 giờ sáng, thông báo cho ông rằng ông là người đoạt giải Nobel. “Phản ứng lúc đó là ngạc nhiên,” ông nói. Dr. Tsien đã hoàn toàn không hiểu gì. Tuần trước, dịch vụ của hãng tin Thomson Reuters đã liệt kê ông trong số các dự báo của họ về những người đoạt giải Nobel năm nay. “Tôi không muốn đặt niềm tin vào đó,” Dr. Tsien nói, lưu ý rằng việc dự báo cho giải thưởng trong y học và vật lý tuần này là sai. Dr. Tsien (phát âm là chen) bổ sung rằng, công việc của ông “chỉ là một mẩu nhỏ” trong công việc của nhiều người. “Việc họ trao giải thưởng cho tôi là không cần thiết,” ông nói. “Hiển nhiên, thật dễ chịu khi nghe (điều đó).”
 

Martin Chalfie bên ngoài căn hộ của mình 
 ở New York vào thứ Tư.

4 - Dr. Chalfie never received the phone call from Sweden. “I slept through it,” he acknowledged at a news conference at Columbia. He said he had inadvertently turned down the ringer on his telephone a couple of days ago. He woke up at 6:10 in the morning and thought the soft ring was coming from a neighboring apartment. “I was a little bit annoyed that they weren’t answering their phone,” he said. “I then realized because it was after 6, that they must have announced the Nobel Prize in Chemistry. I decided to find out who the schnook was that won it this year. So I opened up my laptop and found out I was the schnook.”

Dr. Chalfie chẳng nhận được cú phôn nào từ Thuỵ Điển. “Tôi đã ngủ quên,” ông thừa nhận tại một cuộc họp báo ở Columbia. Ông nói, ông tình cờ vặn tắt chuông điện thoại của mình một vài ngày trước đây. Ông thức vào lúc 6:10 sáng và nghĩ tiếng chuông nho nhỏ là từ căn hộ láng giềng. “Tôi hơi bực mình vì họ không trả lời điện thoại,” ông nói. “Sau đó tôi nhận ra, vì lúc đó là sau sáu giờ, rằng họ phải đang thông báo giải Nobel hoá học. Tôi quyết định tìm ra ai là kẻ khờ được giải năm nay. Thế là tôi mở laptop và thấy rằng tôi là gã khờ (đó).”

5 - Biologists have long observed that some sea creatures glow in the dark. In 1962, Dr. Shimomura, then a researcher at Princeton, and Frank Johnson, a Princeton biology professor, isolated a specific glowing protein in the Aequorea victoria, a jellyfish that drifts in the ocean currents off the west coast of North America. The protein looked greenish under sunlight, yellowish under a light bulb and fluorescent green under ultraviolet light. Dr. Shimomura and Dr. Johnson called it the green protein, but now it is known as green fluorescent protein, or G.F.P. for short.

Từ lâu, các nhà sinh học đã quan sát thấy rằng một số sinh vật biển phát sáng trong bóng tối. Năm 1962, Dr. Shimomura, lúc đó là một nhà nghiên cứu ở Princeton, và Frank Johnson, một giáo sư sinh học của Princeton, đã phân lập được một loại protein đặc biệt phát sáng trong Vịnh Aequorea victoria, một con sứa sống trong dòng chảy đại dương, ngoài khơi bờ tây phía Bắc nước Mỹ. Loại protein này có màu xanh lá cây dưới ánh sáng mặt trời, có màu vàng dưới ánh sáng đèn điện và có huỳnh quang màu xanh lá cây dưới ánh sáng cực tím. Dr. Shimomura và Dr. Johnson gọi nó là protein màu xanh lá cây, nhưng bây giờ, nó được biết đến là protein huỳnh quang xanh lá cây, hay viết tắt là G.F.P.

6 - The green fluorescent protein consists of a chain of 238 amino acids bent into a beer can-like cylindrical shape, and for two and a half decades it remained a little-known biological curiosity. Dr. Chalfie first heard about the protein at a seminar in 1988, and thought he might be able to use it in his studies of Caenorhabditis elegans, a transparent roundworm.

“It didn’t take much to realize that if I put that fluorescent protein inside this transparent animal, I would be able to see the cells that were making it,” he said. “And that’s what we set out to do.”

Note: The full article  "Three Chemists Win Nobel Prize" can be found with the link below:

Source: The New York Times

Protein phát huỳnh quang xanh lá cây gồm một chuỗi 238 amino axít xoắn, tạo dáng hình trụ giống như lon bia, và trong hai thập kỷ rưỡi nó tồn tại như một điều bí ẩn nho nhỏ được biết tới trong sinh học. Dr. Chalfie, lần đầu tiên nghe về protein tại một hội thảo (seminar) năm 1988, và nghĩ, ông chắc sẽ có thể sử dụng nó trong nghiên cứu Caenorhabditis elegans, một loại giun tròn trong suốt của mình.

“Không khó khăn gì  để nhận thấy, khi tôi bỏ loại protein huỳnh quang đó vào cơ thể động vật trong suốt này, tôi có khả năng nhìn thấy các tế bào tạo nên nó,” ông nói. “Và đấy là cái chúng tôi định làm.”

Chú thích: Toàn văn bài báo"Ba nhà hoá học đoạt giải Nobel" có trong đường dẫn dưới đây:

Nguồn: 
The New York Times 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait