VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Whenever Whenever
Christine Hà - Tôi sẽ là "Vua đầu bếp"
Fairytale
Exercise 84 - Plane crashes into home near Buffalo, killing 50 (2)
A poem
Exercise 72 - Abraham Lincoln's letter to his son's teacher
Số lượt truy cập
4450116
Số người đang xem
46


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 56 - Quan sát thị trường - Giá dầu thô giảm dưới 75$/thùng

Sam Fletcher
Senior Writer


1 - HOUSTON, Oct. 16 -- Energy prices continued to tumble Oct. 15 with crude falling below $75/bbl to its lowest level in more than a year, pulled down by the heavy sell-off in the equities market.

Houston, ngày 16 tháng 10 -- Giá năng lượng tiếp tục giảm nhanh vào hôm 15 tháng 10 với giá dầu thô giảm dưới 75 đô/thùng, tới mức giá thấp nhất trong vòng hơn một năm qua, bị kéo xuống bởi sự bán tháo ồ ạt trên thị trường cổ phiếu.

All three major equity indexes on Wall Street fell more than 7% with the Dow Jones Industrial Average suffering its second-biggest point drop ever. That increased fears that a faltering economy will undercut demand for energy. It also was reported that US retail sales fell 1.2% in September—the largest drop in 3 years and nearly twice the decline economists had expected.

Tất cả 3 chỉ số cổ phiếu chính của thị trường phố Wall đều giảm hơn 7 %, với chỉ số trung bình công nghiệp Down John (DJIA) giảm tới điểm thấp nhất thứ hai mà nó từng rơi vào. Điều đó làm tăng sự lo sợ về một nến kinh tế sa sút dẫn tới việc cắt giảm nhu cầu năng lượng. Sự kiện đó cũng làm cho giá cả bán lẻ (hàng hóa) ở Mỹ sụt giảm 1,2% trong tháng 9 – mức giảm lớn nhất trong vòng 3 năm trở lại đây, và giảm gần gấp đôi so với dự báo của các nhà kinh tế.

2 - It was "another day of selling across asset class, and commodities were no exceptions," said Olivier Jakob at Petromatrix, Zug, Switzerland. "One of the paradoxes is that it was energy stocks that were the largest weight on the DJIA. Lower energy prices should benefit the economy but with volatility and correlations at such a high level, they are actually accelerating the negative momentum on equity indices."

Đó là “một ngày khác nữa của việc bán tháo đủ loại tài sản, và hàng hóa tiện nghi cũng không phải ngoại lệ”, Jackob Olivier nói tại Petromatrix, Zug, Thụy sỹ. “Một trong những nghịch lý đó là cổ phiếu năng lượng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong DJIA. Giá cả năng lượng giảm hơn sẽ có lợi cho kinh tế, nhưng với tính chất không ổn định và tương quan ở mức độ cao như thế này, thực tế, chúng làm tăng thêm động lực tiêu cực ở các chỉ số cổ phiếu.

Meanwhile, Abdalla Salem El-Badri, secretary general of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, said that group's extraordinary meeting to address current economic and market issues has been moved up to Oct. 24 in Vienna from the previous date of Nov. 18. The average price for OPEC's basket of 13 benchmark crudes dropped $4.91 to $68.58/bbl on Oct. 15.

Trong bối cảnh đó, ông Abdalla Salem El- Badri, tổng thư ký của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết cuộc họp bất thường của nhóm bàn về tình hình kinh tế và vấn đề thị trường hiện nay được dời sớm hơn, tới ngày 24 tháng 10 tại Viên – Áo thay vì vào ngày định trước, 18 tháng 11. Giá trung bình cho “rổ” 13 dầu thô chuẩn của OPEC đã hạ mất 4,91 đô xuống còn 68,58 đô/thùng vào ngày 15 tháng 10.

3 - OPEC has lowered its estimate of world demand growth for oil in 2009 by 100,000 b/d to 800,000 b/d (OGJ Online, Oct. 15, 2008). Demand growth for oil among members of the Organization for Economic Cooperation and Development has declined more than 1.8% or 1 million b/d this year primarily because of reduced consumption in the US. Non-OECD demand growth increased 1.2 million b/d through September. Total world oil demand growth for 2008 has been reduced to half of the initial forecast to 600,000 b/d. That is expected to continue in 2009, and OPEC has reduced its estimate of global demand growth by 1 million b/d to 800,000 b/d next year.

OPEC đã giảm mức dự đoán mức tăng nhu cầu về dầu của thế giới năm 2009 từ 100.000 thùng/ngày đến 800.000 thùng/ngày (Tạp chí Dầu khí – Oil and Gas Journal trực tuyến ngày 15 tháng 10 năm 2008). Sự tăng nhu cầu dầu giữa các thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã giảm nhiều hơn 1,8%, hay 1 triệu thùng/ngày trong năm nay, trước tiên là vì sự sụt giảm tiêu thụ của Mỹ. Sự gia tăng nhu cầu của của nhóm ngoài OECD tăng 1,2 triệu thùng/ngày trong tháng 9. Tổng lượng tăng nhu cầu về dầu toàn thế giới năm 2008 đã giảm xuống một nửa so với dự báo lúc đầu, hiện chỉ còn 600.000 thùng/ngày. Điều đó được dự báo sẽ tiếp tục đến năm 2009, và OPEC đã giảm lượng dự đoán của họ về tốc độ tăng nhu cầu tiêu thụ dầu thế giới xuống khoảng 1 triệu thùng/ngày tới 800.000 thùng/ngày vào năm tiếp theo.

4 - US inventories

The Energy Information Administration said Oct. 16 that commercial US benchmark crude inventories jumped by 5.6 million bbl to 308.2 million bbl, more than twice the increase expected by Wall Street analysts, during the week ended Oct. 10. Gasoline stocks shot up 7 million bbl to 193.8 million bbl, vs. a Wall Street consensus of a 3 million bbl build. Distillate fuel inventories fell 500,000 bbl to 122.1 million bbl, which is below average for this time of year. Analysts were expecting a 600,000 bbl increase. Propane and propylene inventories gained 300,000 bbl to 61.2 million bbl in the same period.

Dự trữ của Mỹ

Cơ quan quản lý thông tin năng lượng cho biết hôm 16 tháng 10 rằng, dự trữ dầu thô chuẩn thương mại của Mỹ đã tăng vọt thêm 5,6 triệu thùng lên 308,2 triệu thùng, nhiều hơn hai lần số tăng được kỳ vọng bởi các nhà phân tích phố WALL, trong tuần kết thúc ngày 10 tháng 10; Các kho dự trữ xăng tăng vọt thêm 7 triệu thùng lên mức 193,8 tỷ thùng, so với mức tính toán của phố Wall thì nhiều hơn 3 triệu thùng. Diesel dự trữ của Mỹ giảm 500.000 thùng xuống 122,1 triệu thùng, thấp hơn mức trung bình năm. Các nhà phân tích hy vọng sẽ tăng thêm 600.000 thùng. Dự trữ khí propan và propylene tăng thêm 300.000 thùng lên 61,2 triệu thùng so với cùng thời điểm.

5 - Imports of crude into the US fell 185,000 b/d to 10.2 million b/d that week. However, the input of crude into US refineries increased by 91,000 b/d to 14.1 million b/d with units operating at 82.2% of their capacity. Gasoline production rose to 9.2 million b/d, while distillate fuel production was up 4.2 million b/d.

Nhập khẩu dầu thô vào Mỹ giảm 185.000 thùng/ngày xuống 10, 2 triệu thùng dầu/ngày tại tuần đó. Tuy nhiên, dầu thô cấp cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ tăng 91.000 thùng/ngày tới  14,1 triệu thùng/ngày, với các nhà máy lọc dầu hoạt động ở mức 82,2% tổng công suất. Sản xuất xăng đã tăng tới 9,2 triệu thùng/ngày, trong khi đó, sản lượng Diesel tăng tới 4,2 triệu thùng/ngày.

6 - Jacques H. Rousseau, an analyst at Soleil-Back Bay Research, noted that refined product inventories (gasoline plus distillate plus jet fuel) jumped by 6 million bbl (1.7%) due to higher production and weak demand. "Despite the increase, we expect distillate margins to remain above-average in the fourth quarter since inventories of the product remain 7% below the 5-year average for this calendar week.

Jacques H. Rousseau, một nhà phân tích ở Trung tâm nghiên cứu Vịnh Solei-Back cho biết, dự trữ sản phẩm dầu được tinh chế (gồm xăng, cộng diesel, cộng nhiên liệu phản lực) đã tăng 6 triệu thùng (1,7%), do sản xuất cao hơn và nhu cầu sản phẩm giảm đi. Ông nói: “Mặc dù sản lượng tăng, chúng tôi hy vọng lợi nhuận của Diesel vẫn duy trì trên mức trung bình trong Quý IV vì dự trữ sản phẩm vẫn ở mức 7 % dưới mức trung bình trong vòng 5 năm tính đến tuần này.

However, this negative inventory trend is likely to continue in the near term since demand is well below year-ago levels, in our view. We expect refining stock prices to remain under pressure until third quarter earnings are reported (starting the last week of October) since we forecast earnings to surprise to the upside as a result of the hurricane-related supply losses," he said.

Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, khuynh hướng dự trữ có tính tiêu cực này dường tiếp tục diễn ra trong thời gian tới đây, vì nhu cầu tiêu thụ thấp hơn nhiều so với năm trước. Chúng tôi hy vọng giá các cổ phiếu lọc dầu sẽ vẫn duy trì dưới áp lực cho đến khi lợi nhuận Quý III được báo cáo (bắt đầu vào tuần cuối của tháng 10), vì chúng tôi dự báo mức lãi suất sẽ bất ngờ tăng như là kết quả của việc thiệt hại nguồn cung do cơn bão lớn gây ra.

7 - EIA reported the injection of 79 bcf of natural gas into US underground storage in the week ended Oct. 10. That brought the amount of working gas in storage to 3.3 tcf, down 87 bcf from year-ago levels but 85 bcf above the 5-year average.

EIA thông báo việc cấp 79 bcf (tỷ fít khối) khí gas thiên nhiên vào kho dự trữ ngầm dưới lòng đất của Mỹ vào tuần kết thúc ngày 10 tháng 10. Điều đó làm số lượng khí có thể sử dụng trong kho đạt tới 3,3 tcf (tỷ tỷ fít khối), giảm 87 bcf so với mức cùng kỳ năm ngoái, nhưng 85 bcf cao hơn so với trung bình 5 năm trở lại đây.

8 - Energy prices

The November contract for benchmark US sweet, light crudes dropped $4.09 to $74.54/bbl Oct. 15 on the New York Mercantile Exchange, the lowest settlement for a front-month contract since Aug. 31, 2007. The December contract lost $4.07 to $74.88/bbl. On the US spot market, West Texas Intermediate at Cushing, Okla., was down $4.08 to $74.55/bbl. Heating oil for November lost 6.92¢ to $2.19/gal on NYMEX. The November contract for reformulated blend stock for oxygenate blending (RBOB) fell 10.26¢ to $1.78/gal.

Giá năng lượng

Hợp đồng giao tháng 11 mua bán dầu ngọt chuẩn, dầu thô sáng (nhẹ) của Mỹ giảm 4,09 đô xuống mức 74,54 đô/thùng vào ngày 15 tháng 10 tại Thị trường trao đổi mậu dịch ở Niu York(NYMEX); đạt mức thấp nhất trong hợp đồng giao trong vòng một tháng kể từ ngày 31/8/2007. Hợp đồng giao tháng 12, giá đã giảm xuống 4,07đô còn 74,88/thùng. Tại thị trường bán lẻ của Mỹ, ở Cushing, Okla, West Texas Intermediate, giá đã giảm 4,08 đô còn 74,55đô/thùng. Dầu đốt tháng 11 giảm 6,92 cent đến 2,19 đô/bình tại thị trường NYMEX. Hợp đồng tháng 11 cho các chất được tái cấu trúc dùng để pha trộn tăng hàm lượng oxygene (RBOB - reformulated blend stock for oxygenate blending), giảm từ 10,26 cent đến 1,78đ/bình.

9 - The November natural gas contract declined 13.5¢ to $6.59/MMbtu on NYMEX. A quote was not available for the US gas spot market. In London, the November IPE contract for North Sea Brent dropped $3.73 to $70.80/bbl. The November contract for gas oil fell $39.50 to $704.75/tonne.

Hợp đồng khí tự nhiên tháng 11 tại thị trường NYMEX giảm từ 13,5 cent đến 6,59 đô/Mmbtu (btu - British Thermal Unit – Đơn vị nhiệt lượng Anh). Giá dầu này không thể có được ở thị trường bán lẻ khí thiên nhiên của Mỹ. Ở Luân Đôn, hợp đồng IPE (International Petroleum Exchange – sàn giao dịch điện tử sản phẩm dầu mỏ tại London) tháng 11 cho dầu Brent Biển Bắc giảm 3,73 đô xuống còn 70,80 đô/thùng. Hợp đồng dầu diesel giao tháng 11 giảm 39,50 đô xuống còn 704,75 đô/tấn.

Source: Oil & Gas Journal
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait