VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Mẹ tập cho bé lặn dưới nước nào ...
Nhà máy nhiệt điện và tác động môi trường
Exercise 76 - Barack Obama’s Inaugural Address (2)
Exercise 136 - Tearful Putin Declares Victory at Rally
Vì sao người Việt ở nước ngoài lấy tên Tây?
Food Photography
Số lượt truy cập
4427234
Số người đang xem
56


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 58 - Thủ đô Bangladesh lập kế hoạch giao thông đặc biệt cho lễ hội lớn nhất của người Hồi giáo
 

Muslims will be celebrating Eid -ul-Fitr on 13 or 14 October depending on the appearance
of the moon, marking the end of the holy month of Ramadan

Các tín đồ Hồi giáo sẽ kỷ niệm Lễ hội Eid – ul – Fitr vào ngày 13 hoặc 14 tháng 10 tuỳ thuộc sự xuất hiện của mặt trăng, đánh dấu ngày kết thúc của tháng mộ đạo Ramadan

1 - DHAKA, Banglladesh -- Dhaka Metropolitan Police (DMP) has arranged a coordinated traffic system for smooth movement of millions of outbound and inbound passengers of the country's capital ahead of the Muslim's largest religious festival, local newspaper reported Monday.

DHAKA, Bangladesh -- Cảnh sát thủ đô Dhaka (DHK) đã chuẩn bị một hệ thống giao thông định vị để giao thông của hàng triệu hành khách trong và ngoài phạm vi thủ đô của đất nước được thông suốt tiến tới lễ hội tôn giáo lớn nhất của người Hồi giáo, báo chí địa phương đã thông báo, hôm thứ hai.

2 - This is for the first time the police authorities of the capital city launched a special traffic plan for the Eid-ul-Fitr festival, the largest religious festival of the Muslims which falls in early October, The Financial Express said.

DMP Commissioner Naim Ahmed Sunday said under the new system, DMP officials would stay at different strategic points with wireless sets helping ease traffic congestions amid a mad rush.

Đây là lần đầu tiên những nhà chức trách của cảnh sát của thành phố thủ đô đưa ra một kế hoạch giao thông đặc biệt cho lễ hội Eid-ul-Fitr, lễ hội tôn giáo lớn nhất của Đạo Hồi, rơi vào đầu tháng 10, tờ Tin nhanh Tài chính cho biết.

Naim Ahmed - viên chức cao cấp của DMP cho biết, dưới hệ thống mới (này), các lãnh đạo DMP sẽ đứng ở những điểm chiến lược khác nhau với hệ thống liên lạc không dây giúp tình trạng tắc nghẽn giao thông bớt căng thẳng giữa đám đông điên loại.

3 - He said the new system would hopefully help ease vehicular movement through reducing traffic congestions. Besides, thousands of policemen have been providing three-phase security on the eve of Eid, during the Eid time and after the festival to check extortion, mugging and other kinds of crimes.
 
Ông cho biết, hệ thống mới hy vọng có thể giúp xe cộ chuyển động thông suốt giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông. Bên cạnh đó, hàng nghìn cảnh sát được cung cấp biện pháp an ninh ba giai đoạn, vào đêm trước lễ hội Eid, trong thời gian lễ hội Eid và sau khi lễ hội để kiểm tra nạn móc túi, lừa đảo và các loại tội phạm.

Source: Asianews.net
 

 

 

Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait