VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
E-Bơi dạy bơi bằng thơ con cóc
Silent Night
Sống trong làng phun sơn: Khó thở khó nói
Red Rabbit...
Exercise 88 - Six Ways to Boost Brainpower
Bài 131 - Thông điệp Liên bang 2012 của TT Obama (3)
Số lượt truy cập
4446218
Số người đang xem
50


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 64 - Lòng dũng cảm
1 - A little girl was suffering from a rare and serious disease. Her only chance of recovery appeared to be a blood transfusion from her five-year- old brother, who had miraculously survived the same disease because he developed the antibodies needed to combat the illness.

Một cô bé đang phải chịu một căn bệnh hiếm và hiểm nghèo. Cơ hội hồi phục của cô duy nhất có được là nhờ truyền máu từ người em trai 5 tuổi, đã thoát khỏi căn bệnh tương tự một cách kỳ diệu vì ở cậu đã sinh ra nhiễm kháng thể cần thiết chống lại bệnh tật.

2 - The doctor explained the situation to her little brother and asked him whether he was ready to transfer blood. He hesitated for only a moment, then took a deep breath and said, “Yes, I’ll do it if it will make my sister healthy.”

Bác sỹ giải thích tình trạng cho cậu em trai của cô và hỏi cậu liệu có sẵn sàng truyền máu (cho chị) không. Cậu bé chỉ do dự một chút, rồi thở sâu và đáp: “Có ạ! Cháu sẽ truyền máu nếu việc này làm chị cháu khoẻ lại”.

3 - As the transfusion progressed, he lay in a bed next to his sister. He smiled as seeing the color returning to her cheeks. Then his face grew pale and his smile faded. He looked up at the doctor and asked with a trembling voice, “Will I start to die right away? Please save my dear sister.”

Trong quá trình truyền máu, cậu bé nằm ở giường bên, cạnh chị mình. Cậu mỉm cười khi thấy má chị hồng trở lại. Thế rồi mặt cậu tái đi, nụ cười nhạt dần. Cậu nhìn bác sỹ, giọng run run hỏi: Có phải cháu sắp chết không? Xin hãy cứu lấy chị gái yêu quý của cháu”.

4 - Being young, the boy had misunderstood the doctor; he thought he was going to have to give her all his blood.

Còn nhỏ, nên cậu bé đã hiểu lầm bác sỹ; Cậu nghĩ cậu sẽ phải truyền hết máu của mình cho chị.”

Dan Millman

Courage is resistance to fear, mastery of fear, not absence of fear– MarkTwain

Dũng cảm là chống lại sợ hãi, chế ngự sợ hãi, không phải trốn tránh sợ hãi - Nhà văn MarkTwain.  

Source: Love, Happy's Blog
 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait