VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Câu chuyện nhỏ về dòng họ mối
Cò trắng ra CD
Tại sao nhiều người bơi vất vả mà không đẹp, không xa? (2 phút)
Prayer
Bài 87 - Yahoo có thể tiết lộ việc cải tổ trong tuần tới: bản tin
Exercise 37 - Prince William to become rescue pilot
Số lượt truy cập
4426386
Số người đang xem
31


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 67 - Daewoo tạm ngưng việc thăm dò tại Vịnh Bengal
Exploration / Development
 
Eric Watkins
Oil Diplomacy Editor

1 - LOS ANGELES, Nov. 10 -- Daewoo International Corp., under pressure from the government of Bangladesh, has suspended oil and gas exploration in contested waters of the Bay of Bengal.

LOS ANGELES, ngày 10 tháng 11 -- Tập đoàn quốc tế Daewoo, dưới áp lực của chính phủ Bangladesh, đã tạm ngưng việc thăm dò dầu và khí ở vùng nước tranh chấp trong Vịnh Bengal.
  
2 - Daewoo had undertaken exploration in Block AD-7, backed by an agreement with Myanmar. Daewoo's rig, the Trans Ocean Legend, was moved on Nov. 8 to Block A-3, according to Myanmar's state newspaper Myanma Ahlin.

Daewoo thực hiện việc thăm dò ở lô AD-7, dựa trên một thoả thuận với Myanmar. Giàn khoan của Daewoo, tên là Trans Ocean Legend, đã được chuyển hôm 8 tháng 11 sang lô A-3, theo tờ báo Myanma Ahlin của Myanmar.     

3 - Daewoo's move came after the Bangladeshi naval ship Nirvoy detected four drilling vessels and a tug along with the Trans Ocean Legend in the disputed waters on Nov. 1.

Động thái di rời của Daewoo xảy ra sau khi tàu chiến của Banladesh Nirvoy phát hiện 4 tàu khoan a một tàu kéo cùng với giàn khoan Trans Ocean Legend trong vùng nước tranh chấp hôm 1 tháng 11.

4 - Bangladesh also reinforced troops along the border it shares with Myanmar, and sent a diplomatic team to Yangon to discuss the issue. The two countries have been holding talks for years to settle their claims in the Bay of Bengal.

Bangladesh cũng tăng cường các nhóm vũ trang dọc theo biên giới với Myamar, và gửi một nhóm các nhà ngoại giao tới Yangon để đàm phán về vấn đề này. Hai nước đã tiến hành đàm phán nhiều năm để giải quyết tranh chấp ở Vịnh Bengal.

5 - Technical delegations from both sides are scheduled to meet in Dhaka Nov. 16-17 to discuss maritime boundary demarcation.

Đoàn cán bộ kỹ thuật của hai bên đã có kế hoạch gặp nhau ở Dhaka vào 16-17 tháng 11 để bàn về đường ranh giới biển.

Contact Eric Watkins at hippalus@yahoo.com.
 
 

Bình luận
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait