VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Nên bắt đầu học bơi thế nào? (2 phút)
Sự tích Cái chổi
Giờ Trái đất
Wait a minute!
Cày chìa vôi
E-Bơi - O2 TV - Fortuna và...
Số lượt truy cập
4425000
Số người đang xem
29


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 72 - Thư của (Tổng thống Mỹ) Abraham Lincoln gửi thầy giáo con trai mình






He will have to learn, I know,
that all men are not just,
all men are not true.

Tôi biết, con tôi sẽ phải học (tất cả những điều này),
 rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng,
rằng tất cả mọi người đều chân thật.



But teach him also that
for every scoundrel there is a hero;
that for every selfish Politician,
there is a dedicated leader...
Teach him for every enemy there is a friend. 

Nhưng xin thầy cũng dạy cho cháu biết rằng
cứ mỗi một kẻ vô lại (cháu gặp trên phố thì ở đâu đó) sẽ có một người chính trực;
rằng cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ,
sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm ...
 Xin thày hãy dạy cho con tôi rằng, cứ mỗi một kẻ thù (cháu gặp), sẽ có một người bạn.


It will take him time I know.
 But teach him if you can that
 a dollar earned is of far more value than five pounds.
Teach him to learn to lose.
And also to enjoy winning.

Tôi biết, sẽ mất nhiều thời gian với cháu.
Nhưng xin thầy hãy dạy, nếu có thể, cho cháu biết rằng
một đồng đô-la kiếm được (do lao động của mình) còn quí giá hơn nhiều so với năm bảng (nhặt trên hè phố).
Xin thầy hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại.
Cùng với cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.  

 
Steer him away from envy, if you can.
Teach him the secret of quiet laughter.
Let him learn early that
the bullies are the easiest to lick ...

Nếu có thể, thầy hãy giúp cháu xa lánh lòng đố kỵ, tính ghen tuông!
Hãy dạy cháu bí mật của nụ cười lặng lẽ.
Hãy để cháu sớm học được rằng
những kẻ ức hiếp là những kẻ dễ đánh gục nhất.



Teach him, if you can,
the wonder of books...
But also give him quiet time
to ponder the eternal mystery of birds in the sky,
bees in the sun,
and the flowers on a green hillside.

Nếu có thể, hãy dạy cháu,
sự diệu kỳ của sách vở ...
Nhưng cũng cho cháu những phút giây yên lặng
suy ngẫm về sự huyền bí bất diệt của chim chóc trên bầu trời,
của loài ong dưới mạt trời (toả sáng),
và của hoa trái trên sườn đồi xanh mướt.


In the school teach him
it is far honourable to fail than to cheat ...
Teach him to have faith
in his own ideas,
even if everyone tells him
they are wrong ...

Ở trường, xin thầy dạy cho cháu
biết (chấp nhận) thi trượt còn vinh dự hơn gian trá (trong làm bài) ...
 Xin hãy dạy cháu có niềm tin
vào ý kiến của riêng mình,
ngay cả khi mọi người đều nói
rằng chúng là (hoàn toàn) sai.


Teach him to be gentle
with gentle people,
and tough with the tough.
Try to give my son
the strength not to follow the crowd
when everyone is getting on the band wagon ...

Hãy dạy cháu đối xử dịu dàng, lịch thiệp
với những người lịch thiệp, dịu dàng, 
 và cứng rắn với những người thô bạo.
Hãy cố gắng cho cháu sức mạnh
để cháu không theo đuôi đám đông
khi tất cả đều lao theo thời thế...



Teach him to listen to all men ...
but teach him also to filter
all he hears on a screen of truth,
and take only the good that comes through.
 
Hãy dạy cháu biết lắng nghe mọi người ...
 nhưng cũng chỉ cháu biết cách chọn lựa
tất những gì nghe được qua tấm lưới chân lý,
và chỉ giữ (cho mình) những điều tốt lành còn lại.



Teach him if you can,
how to laugh when he is sad ...
Teach him there is no shame in tears,
Teach him to scoff at cynics
and to beware of too much sweetness ...

Nếu thầy có thể, xin dạy cháu
 biết cách nở nụ cười cả khi buồn bã ...
Xin dạy rằng chẳng có gì xấu hổ khi nước mắt tuôn rơi.
Xin hãy dạy cháu biết chế giễu những kẻ hoài nghi
 và cẩn trọng với những gì quá ngọt ngào. 



Teach him to sell his brawn
 and brain to the highest bidders
but never to put a price-tag
on his heart and soul.

Xin hãy dạy cháu biết bán cơ bắp
và trí tuệ cho người ra giá cao nhất,
nhưng không bao giờ (cho ai) ra giá 
mua trái tim và tâm hồn của mình.


Teach him to close his ears
to a howling mob
and to stand and fight
if he thinks he's right.

Xin hãy dạy cháu ngoảnh tai làm ngơ
trước đám đông (điên cuồng) gào thét 
và biết cách đứng vững, biết cách đấu tranh 
nếu cháu nghĩ rằng là cháu đúng.


Treat him gently,
but do not cuddle him,
because only the test
of fire makes fine steel.

Hãy đối xử với cháu dịu dàng,
nhưng xin đừng vuốt ve, chiều chuộng,
bởi vì chỉ có tôi qua lờ lửa nóng
mới rèn ra thanh thép tuyệt vời.
 

Let him have the courage
to be impatient ...
let him have the patience to be brave.

Xin dạy cho cháu cách không nản lòng
để cháu không trở nên nôn nóng.
Hãy dạy cháu biết cách kiên nhẫn để trở nên ngoan cường. 
 

Teach him always to have
 sublime faith in himself,
because then he will have
sublime faith in mankind.

Xin dạy cho cháu
phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân,
bởi khi đó cháu mới có được 
niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.


This is a big order,
but see what you can do...
He is such a fine fellow, my son! 
 
Đây quả là một yêu cầu lớn, 
 nhưng hãy xem thầy sẽ làm được gì …
Con trai tôi, một cậu bé tuyệt vời lắm đó!


Phần tiếng Anh: Dzuka' Blog
Phần tiếng Việt: Pi C&E
 
 
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 25/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait