VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
As long as you love me
"Động não trước, động thủ sau"
Tại sao bé của bạn sợ nước?
Đám cưới chuột - Gạt tàn đầy
Study English - Series 1, Episode 19: Weather report
Are you the one
Số lượt truy cập
4427247
Số người đang xem
66


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 74 - Dự báo xấu nhất của ngân hàng Thái Lan về 1.4 triệu người thất nghiệp năm nay
Bank of Thailand worst forecast 1.4 mln unemployed this year

1 - BANGKOK, Thailand -- The Bank of Thailand (BOT) on Thursday said in the worst case scenario, if the gross domestic product stop to grow, the unemployment rate would rise to 3.7 percent or around 1.4 million people, including newly graduates and farmers after cultivating, would be jobless.

Bangkok, Thái Lan -- Ngân hàng Thái Lan (BOT) hôm thứ năm vừa qua nói trong kịch bản xấu nhất, nếu như tổng thu nhập quốc nội (GDP) dừng tăng thì tỉ lệ thất nghiệp sẽ tăng đến 3.7% hay khoảng 1.4 triệu người sẽ mất việc, bao gồm cả những ngưòi mới ra trường và những nông dân sau vụ mùa.

2 - Amara Sriphayak, Domestic Economic Department's senior director of BOT, said unemployment is likely to be more severe than the previous year because the economy in 2009 has difficulty to grow, due to world economic recession.

Ông Amara Sriphayak, Giám đốc lâu năm bộ phận kinh tế nội địa thuộc của BOT cho biết nạn thất nghiệp có vẻ sẽ nghiêm trọng hơn so với năm ngoái do nền kinh tế năm 2009 gặp nhiều khó khăn để tăng trưởng vì sự suy thoái của kinh tế thế giới.

3 - Meanwhile, this year government targets 2.5 percent on economic growth and has economic stimulus measures to assist about 1 million unemployed nationwide.

Trong khi đó, năm nay chính phủ nhắm đạt 2,5& tốc độ tăng trưởng kinh tế và có các biện pháp kích thích kinh tế để hỗ trợ khoảng 1 triệu người thất nghiệp trên toàn đất nước.

4 - Amara said the Monetary Policy Committee's sharp interest rate cut to 2 percent will spur the economy by devaluing money, encouraging people to spend, and enabling financial institutions to issue credits at less cost.

Amara cho biết việc cắt giảm lãi suất đột ngột xuống 2% của Ủy Ban Hoạch Định Chính sách Tiền tệ sẽ kích thích nền kinh tế bằng việc phá giá đồng tiền, và giúp cho các thể chế tài chính phát hành tín dụng với chi phí thấp hơn.

5 - Amara believed that people will spend more when they have more confidence in the economic and political situation.

Amara tin rằng người dân sẽ chi tiêu nhiều hơn khi họ thấy tự tin hơn trong tình hình chính trị và kinh tế.

Source: AsiaNews.net
 
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait