VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 52 - Japanese refiner considering new facility
Bán bánh khoai, bánh chuối mùa rét: Lãi 1 triệu/ngày
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) - Khái niệm, khung pháp lý ...
Áp dụng "Bản mô tả công việc" trong quản lý
Líu lo Tuổi xanh
Huyền Chíp
Số lượt truy cập
4427196
Số người đang xem
22


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 86 - Núi Rushmore
1 - This epic sculpture features the faces of four exalted American presidents: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, and Abraham Lincoln. South Dakota's Black Hills provide the backdrop for Mount Rushmore, the world's greatest mountain carving. These 60-foot high faces, 500 feet up, look out over a setting of pine, spruce, birch, and aspen in the clear western air. 
  
Tác phẩm điêu khắc có tính sử thi này khắc hoạ khuôn mặt của bốn vị tổng thống Hoa Kì cao quý: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, và Abraham Lincoln. Những Ngọn Đồi Đen phía Nam Dakota đã tạo ra một bức phông cho Núi Rushmore, một tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất thế giới. Những khuôn mặt (của tượng) cao 60 phút (foot – đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0,3048 m), và toàn bộ tượng cao 500 phút (feet), nhìn qua một thảm thông, vân sam, bulô, dương lá rung trong không khí miền Tây trong lành.

2 - Sculptor Gutzon Borglum began drilling into the 5,725-foot mountain in 1927. Creation of the Shrine of Democracy took 14 years and cost a mere $1 million, though it's now deemed priceless. 
  
Nhà điêu khắc Gutzon Borglum bắt đầu khoan vào dãy núi cao 5725  phút (foot) từ năm 1927. Việc tạo ra một nơi linh thiêng cho nền dân Chủ mất 14 năm và tốn chỉ một triệu đô, dù rằng giờ đây nó được cho là vô giá.

3 - The Avenue of Flags leads from the Concession Building to the Grandview Terrace. The flags of the 56 states and territories fly below the memorial. Here, the avenue provides direct and easy access to the Grandview Terrace and Presidential Trail, a half-mile walking trail that offers spectacular views of the mountain sculpture.

Đại lộ Ngọn cờ chạy từ Toà nhà Tô giới tới Khu ngắm cảnh trên cao. Cờ của 56 bang và lãnh thổ bay phấp phới bên dưới đài kỷ niệm. Ở đây, đại lộ có lối chạy thẳng dễ dàng tới Khu ngắm cảnh trên cao và Đường mòn Tổng thống, nửa dặm đường mòn đi bộ giúp (bạn) thấy một khung cảnh đẹp mắt của quần thể điêu khắc trên núi.

4 - The memorial offers interpretive programs, exhibits and a film at the Lincoln Borglum Museum. Rangers provide interpretive walks and talks, including the Evening Sculpture Lighting Ceremony. The lighting program takes place at approximately 9 p.m. nightly (May-September) in the park's amphitheater. The amphitheater is fully accessible via the Avenue of Flags to elevators at the museum.

Đài kỷ niệm có những chương trình nghệ thuật, triển lãm và một bộ phim ở Bảo tàng Lincoln Borglum. Những người lang thang tổ chức đi bộ và nói chuyện nghệ thuật, gồm cả Đêm Lễ hội Điêu khắc Toả sáng. Chương trình toả sáng này tổ chức vào khoảng 9 giờ tối (tháng 5- tháng 9) tại sân khấu ngoài trời trong công viên. Sân khấu ngoài trời rất dễ tiếp cận nhờ qua Đại lộ Ngọn cờ tới cầu thang tại bảo tàng.

5 - Other programs being offered include guided walks to the Sculptor's Studio, Presidential Trail walks, talks on the Grandview Terrace, afternoon children's activities and studio talks. Please check at the park's Visitor Center or call the park at (605) 574-2523 for times of these activities. More information is also available on the Mount Rushmore National Memorial website.

Những chương trình khác được tổ chức gồm hướng dẫn đi bộ tới nơi làm việc của nhà điêu khắc, đi bộ trên Đường mòn Tổng thống, nói chuyện tại Khu ngắm cảnh trên cao, những hoạt động buổi chiều của trẻ em và nói chuyện trong xưởng điêu khắc. Xin vui lòng liên hệ ở Trung tâm Khách thăm quan của công viên hoặc gọi tới công viên theo số (605) 574-2523 để biết lịch trình của các hoạt động này. Các thông tin khác cũng có thể có trên Website của Đài kỷ niệm quốc gia Núi Rushmore.
 
Source: Travelsd.com 


  
   
 

Bình luận
Ý kiến bạn đọc:
To Linh
Pi Tao, Hành tinh Xanh, 24/02/2009 23:12:21
Bài này nhiều từ mới. Nhiều chỗ khó phết đấy. Mới dịch mà được thế là khá lắm rồi Linh ạ. Tiếp tục chiến đấu.
Núi Rushmore
Linh Phan, tieungunhi2489@yahoo.com, 24/02/2009 20:56:45
Ôi giời ơi ! Cháu dịch bài nay sai nhiều quá
Chủ nhật, ngày 27/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait