VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Blog là gì?
Exercise 13 - Vietnam sets out recovery path
Exercise 57 - Toni Braxton booted from 'Dancing with the Stars'
Exercise 17 - What found in Vietnam News Agency
Tại sao tôi đọc tiểu thuyết?
... và những người góp sức tạo nên Thương hiệu "Pi C&E"
Số lượt truy cập
4354645
Số người đang xem
42


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 97 - Lịch sử về trẻ sơ sinh biết bơi
1 - The idea of babies being able to swim independently underwater is centuries old. Children on the Pacific Islands have been doing it for generations, as observed by Captain Cook back in 1778. The phenomena has also been medically documented for many years. As early as 1939, Dr Myrtle McGraw published her pioneering study, 'Swimming Behaviour in the Human Infant' in the Journal of Pediatrics, where she filmed and studied 42 swimming babies. 

Quan niệm về những đứa trẻ sơ sinh có thể bơi độc lập dưới nước đã xưa cũ hàng thế kỷ. Những đứa trẻ ờ các hòn đảo Thái Bình Dương đã làm điều này hàng thế hệ, như Thuyền trưởng Cook đã thấy từ năm 1778. Hiện tượng (này) cũng đã được ghi chép trong y học rất nhiều năm. Đầu năm 1939, Dr Myrtle McGraw xuất bản nghiên cứu tiên phong của bà, 'Hoạt động bơi lội của trẻ thơ trong Tạp chí Khoa nhi", ở đó bà đã quay phim và nghiên cứư 42 trẻ thơ bơi lội.

2 - Some of the main pioneer teachers were Virginia Hunt Newman of the USA and Claire Timmermans of Australia. These inspring educators taught both their own and many hundreds of other children to swim during the 1960s and '70s. 

Một vài thày giáo tiên phong chủ chốt là Virginia Hunt Newman của Hoa Kỳ và Claire Timmermans của Úc. Những thày giáo khơi gợi cảm hứng này đã dạy cả con cái họ và hàng trăm đứa trẻ khác bơi trong những năm 1960 và 1970.

3 - In the UK, Dr Francoise Freedman is well known for her work in infant aquatics, inspired by her experiences living with indigenous families in the Upper Amazon. 

Ở Vương quốc Anh, Dr Francoise Freedman được nhiều người biết đến nhờ công trình của bà trong các môn thể thao dưới nước cho trẻ thơ, được khơi gợi bởi kinh nghiệm sống của bà với các gia đình bản địa ở vùng thượng nguồn sông Amazon.

4 - These days baby swimming has definitely arrived as a mainstream activity, with more than 300,000 children under two participating in sessions each week in the UK alone.
 
Ngày nay, trẻ sơ sinh bơi lội chắc chắn đã trở thành hoạt động chính, với hơn 300,000 trẻ em dưới 2 tuổi tham gia vào các khoá học mỗi tuần, chỉ riêng ở Vương quốc Anh.

Source - Nguồn: Waterbabies 
Tiếng Việt: ©E-Bơi 
 
 
 
 
Bình luận
Chủ nhật, ngày 18/3/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait