VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bài 66 - Toàn văn diễn văn thắng cử của Barack Obama
7 Rules to Speak English Fluently - Rule 6
Bài 39 - Mẹ đã nghĩ việc Spears có thai là chuyện đùa
"Quất con iphone"
Mẹ tập cho bé lặn dưới nước nào ...
Exercise 83 - Plane crashes into home near Buffalo, killing 50 (1)
Số lượt truy cập
4237612
Số người đang xem
54


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Jokes & Humors >


How did you make your fortune?
"How did you make your fortune?"
"I became the partner of a rich man. He had the money and I had experience."
"How did that help?"
"Now he has experience and I have the money."
 
BÍ QUYẾT LÀM GIÀU
 
- Làm sao anh tạo được sản nghiệp này?
- Tôi hợp tác với một gã giàu có. Hắn có tiền còn tôi có kinh nghiệm.
- Thế chuyện đó lợi lộc ra sao? 
- Giờ thì hắn có kinh nghiệm, còn tôi thì có tiền.
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 25/11/2017
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait