VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
АЛЁНА АПИНА-УЗЕЛКИ
Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ.
Dancing waves
Video Clip bơi ếch
Caravelli - The Last Waltz
7 Rules to Speak English Fluently - Rule 4
Số lượt truy cập
4234965
Số người đang xem
15


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Jokes & Humors >


Is there a war?
Two women neighbours are talking.
"Mary, what's wrong with you? Are you ill? I saw the doctor coming out of your house twice last week."
"So what? I saw an officer coming out of your house five times last week but I'm not saying that a war has broken."
 
CÓ CHIẾN TRANH A?
 
Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau:
"Marry, bà có chuyên gì vậy? Bị ốm à? Tuần rồi, tôi thấy bác sĩ đến nhà bà hai lần."
"Bà nói gì thế? Tuần trước, tôi nhìn thấy một ông sĩ quan ra vào nhà bà năm lần đó, nhưng tôi đâu có nói chiến tranh đã nổ ra."
 
 
 
Bình luận
Thứ tư, ngày 22/11/2017
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait