VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
English Grammar Level 2
First 100 High Frequency Words
Bạn biết gì về hai lá phổi?
Hỏi đáp về Môi trường (4)
Đạp nước (5) - Treading water (5)
Đổ tường ... tượng lo
Số lượt truy cập
4334862
Số người đang xem
28


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Jokes & Humors >


A poem
A young poet came to the magazine editorial office and said to the editor:
- I'm sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff bill instead of my poem.
- I thought it was a poem in modernistic language and sent it to the printing house - replied the editor.

MỘT BÀI THƠ

Một nhà thơ trẻ đến toà soạn tạp chí nọ và nói với biên tập viên:
- Xin lỗi! Tôi đã nhầm và gửi cho anh tờ hoá đơn thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: - Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn ngữ hiện đại và gửi nó tới nhà in rồi.
 
 
 
Bình luận
Thứ sáu, ngày 23/2/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait