VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Đạp nước (5) - Treading water (5)
Dạy trẻ nhỏ học bơi vào bờ
Có phải tại "tính không Pro" của người Việt?
Здравствуй
Ăn mày cũng phải có tri thức
Trẻ nhỏ học nổi
Số lượt truy cập
4426366
Số người đang xem
32


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Jokes & Humors >


A poem
A young poet came to the magazine editorial office and said to the editor:
- I'm sorry! I made a mistake and sent you the foodstuff bill instead of my poem.
- I thought it was a poem in modernistic language and sent it to the printing house - replied the editor.

MỘT BÀI THƠ

Một nhà thơ trẻ đến toà soạn tạp chí nọ và nói với biên tập viên:
- Xin lỗi! Tôi đã nhầm và gửi cho anh tờ hoá đơn thực phẩm thay vì bài thơ của tôi.
Biên tập viên đáp: - Tôi tưởng đó là bài thơ bằng ngôn ngữ hiện đại và gửi nó tới nhà in rồi.
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 26/5/2018
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait