VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Biến đổi khí hậu là gì?
Poll khảo sát của E-Bơi
Sự tích Bình vôi
Cái khó của mẹ con Tít
С чего начинается Родина?
Third 100 High Frequency Words
Số lượt truy cập
4450115
Số người đang xem
48


MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT > Công nghiệp Dầu khí > Kỹ thuật - Công nghệ >


Chỉ tiêu chất lượng xăng không chì (TCVN 6776:2005)

TT
Tên chỉ tiêu
Xăng không chì
Phương pháp thử
90
92
95
1
Trị số Octan, min
- theo ph­ương pháp nghiên cứu (RON)
- theo ph­ương pháp môtơ (MON)
90
79
92
81
95
84
TCVN 2703:2002 (ASTM D 2699)
ASTM D 2700
2
Hàm lượng chì, g/l, max
0,013
TCVN 7143:2002 (ASTM D 3237)
3
Thành phần cất phần đoạn:
- Điểm sôi đầu, oC
- 10% thể tích, max
- 50% thể tích, max
- 90% thể tích, max
- Điểm sôi cuối, oC, max
- Cặn cuối, % thể tích, max
reported
70
120
190
215
2.0
TCVN 2698:2002 (ASTM D 86)
4
Ăn mòn lá đồng ở  50oC/3 giờ, max
Loại 1
TCVN 2694:2000 (ASTM D 130)
5
Hàm lượng nhựa thực tế (đã rửa dung môi), mg/ 100ml, max.
5
TCVN 6593:2000 (ASTM D 381)
6
Độ ổn định ôxy hóa, phút, min.
480
TCVN 6778:2000 (ASTM D 525)
7
Hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max
500
TCVN 6701:2000 (ASTM D 2622)/ ASTM D5453
8
Áp suất hơi (Reid) ở 37,8 oC, kPa
43 - 75
TCVN 7023:2002 (ASTM D 4953)/ ASTM D 5191
9
Hàm lượng benzen, %thể tích, max
2,5
TCVN 6703:2000/ (ASTM D 3606)/ ASTM D4420
10
Hydrocacbon thơm, %thể tích, max
40
TCVN 7330:2003 (ASTM D1319)
11
Olefin, %thể tích, max
38
TCVN 7330:2003 (ASTM D1319)
12
Hàm lượng ôxy, % khối lượng, max
2,7
TCVN 7332:2003 (ASTM D4815)
13
Hàm lượng Metal content (Fe, Mn), mg/l
5
TCVN 7331:2003 (ASTM D3831)
14
Khối lượng riêng (ở 15oC), kg/m3
Báo cáo
TCVN 6594:2000/ (ASTM D 1298)
15
Ngoại quan
Trong, không có tạp chất lơ lửng
ASTM D 4176

Cập nhật lần cuối:  14/06/2007
 
Thứ sáu, ngày 22/6/2018
THÁM TỬ CÒ TRẮNG
Vì Một Môi trường Xanh
Dự án Môi trường
Công nghiệp Dầu khí
Tin Năng lượng - Dầu khí
Các vấn đề chung
Kỹ thuật - Công nghệ
Tiếng Anh Dầu khí
Hóa Môi trường Biển
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait