VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 11 - The real Thing
Thế giới đại đồng ... chí
Chùa là gì? - Chùa Một cột
Ngứa tai 1
Casablanca song with lyric
Ngày hôm qua là thế
Số lượt truy cập
4446160
Số người đang xem
38


MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT > Công nghiệp Dầu khí > Tiếng Anh Dầu khí >


Số giàn khoan của Mỹ tăng cao trong 6 tuần qua
Drilling / Production - Khoan / Sản xuất 

US rig count hits 6-week high

By OGJ editors

HOUSTON, Nov. 7 -- US drilling activity climbed by 21 rotary rigs to 1,992 units drilling this week—the highest count in 6 weeks—vs. 1,801 working in the same period a year ago, said Baker Hughes Inc.

HOUSTON, ngày 7 tháng 11 năm 2008 -- Baker Hughes Inc. cho hay, tuần này, hoạt động khoan của Mỹ tăng 21 giàn khoan xoay, đạt tới 1992 giàn khoan, số cao nhất trong 6 tuần – so với 1801 trong cùng thời kỳ vào năm ngoái.

Land operations accounted for most of the increase, up 20 units to 1,907 working. Inland waters activity increased by 3 rigs to a total of 22. Offshore drilling was down by 2 rigs to 63 in federal coastal waters, including 60 in the Gulf of Mexico.

Các hoạt động (khoan) trên đất liền được coi là tăng nhiều nhất, tăng 20 giàn, tới tổng 1907 giàn đang hoạt động. Các hoạt động thềm lục địa tăng thêm 3 giàn, tới tổng 22 giàn. Các hoạt động khoan ngoài thềm lục địa giảm 2 giàn, còn 63 giàn ở vùng nước thuộc bờ biển liên bang, bao gồm 60 giàn trong Vịnh Mexico.

Of the rigs working this week, those drilling for oil increased by 34 to 442. The number drilling for natural gas declined 13 to 1,539; 11 units were unclassified. Directional drilling increased by 12 to 393 rigs. Horizontal drilling was down 6 to 644.

Trong các giàn hoạt động tuần này, những giàn khoan dầu tăng 34 chiếc, tới 442 giàn. Số giàn khoan tìm kiếm khí thiên nhiên giảm 13 chiếc, xuống còn 1539; 11 giàn khoan chưa được phân loại. Khoan thẳng tăng 12 giàn, tổng số là 393. Khoang ngang giảm 6, còn 644.

Texas had the biggest gain among the biggest producing states, up 11 to 922 rigs at work. North Dakota increased by 5 rotary rigs to 90 drilling. Alaska gained 2 rigs to 10 making hole. Louisiana, New Mexico, and California increased by 1 rig each to respective counts of 191, 92, and 46. Rig counts for Colorado and Arkansas were unchanged at 124 and 57, respectively. Wyoming's rig count dipped by 1 to 77. Oklahoma was down 2 rigs to 195.

Bang Texas tăng nhiều nhất trong các bang sản xuất dầu khí lớn nhất, tăng 11 giàn trong tới 922 giàn đang hoạt động. Bắc Dakota tăng 5 giàn khoan xoay, tới 90 giàn đang khoan. Alaska được thêm 2 giàn, đạt tổng 10 giàn. Louisiana, New Mexico, và California tăng mỗi bang thêm 1 giàn đạt tới 191, 92, và 46 tương ứng. Không có gì thay đổi đối với ColoradoArkansas, số giàn khoan tương ứng là 124 và 57. Tại Wyoming, giảm 1 giàn xuống còn 77. Tại Oklahoma, giảm 2 giàn còn 195.

Canada's weekly rig count increased by 2 to 445 vs. 361 drilling in the same week last year.

Tại Canada, số giàn khoan trong tuần tăng 2 giàn đạt 445 giàn so với 361 giàn đang khoan cũng vào tuần này năm ngoái.

Bản dịch tiếng Việt: Pi C&E 
 
 
Bình luận
Thứ hai, ngày 18/6/2018
THÁM TỬ CÒ TRẮNG
Vì Một Môi trường Xanh
Dự án Môi trường
Công nghiệp Dầu khí
Tin Năng lượng - Dầu khí
Các vấn đề chung
Kỹ thuật - Công nghệ
Tiếng Anh Dầu khí
Hóa Môi trường Biển
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait