VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 72 - Abraham Lincoln's letter to his son's teacher
Việt phủ Thành Chương (3) - Suy ngẫm
Trời ơi, các em giỏi quá!
Đọc thật chậm: Có rồi hẵng cho (H.Ayn Rand)
Dancing waves
Nhảm cơm tối
Số lượt truy cập
4353981
Số người đang xem
58


Giới thiệu > Hồ sơ năng lực > Công việc 2008 >


Hoa Súng - Ảnh: Du lịch Thiền

STT
Tên Dự án / Dịch vụ do Pi C&E thực hiện / phối hợp thực hiện
Tổ chức tài trợ / Khách hàng
14

Đề án "Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá, xây dựng cơ chế chính sách tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng và đoàn thể vào hoạt động bảo vệ môi trường".

Tổng cục Môi trường

13
Dự án "Luyện dịch tiếng Anh"

Pi C&E

12
Dự án Quản lý chất thải Nam Định.
SDC – COLENCO - Sở TNMT Nam Định
11
Đánh giá giữa kỳ việc thực hiện Chiến lược truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về môi trường 2005-2010.

Chính phủ Đan Mạch

 

10

Tư vấn ngắn hạn về môi trường cho Ngân hàng Thế giới 

Ngân hàng Thế giới

9

Soạn thảo Hướng dẫn kỹ thuật về lập Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án chăn nuôi quy mô nhỏ. Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về môi trường 2005-2010.

Chính phủ Đan Mạch

8

Soạn thảo Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) đối với dự án quy hoạch phát triển công nghiệp. Chương trình Nâng cao năng lực quản lý đất đai và môi trường. 
 Chính phủ Thuỵ Điển

7

Dự án "Phòng chống tai nạn sông nước cho học sinh" (E-Bơi Group)

Pi C&E 

6

Xây dựng bộ chỉ số theo dõi và giám sát cho các hoạt động của Hợp phần “Kiểm soát ô nhiễm vùng đông dân cư nghèo” (PCDA) thuộc Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Đan Mạch về môi trường 2005-2010.

 Chính phủ Đan Mạch

5

Soạn thảo tài liệu hướng dẫn về rào cản kỹ thuật trong WTO
Sở TNMT, Tp. Hồ Chí Minh  

4

Nghiên cứu tình hình thị thị trường dầu mỡ Việt Nam

Khách hàng tự do 

3

Xây dựng đề án "Quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn".

UNCEF và Bộ NNPTNT

2

Chương trình quốc gia đào tạo giảng viên về Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) 

SEMLA-GTZ-SDC

1

Dự án "Du lịch Thiền"

Pi C&EThứ bảy, ngày 17/3/2018
Pi C&E
Định hướng phát triển
Hồ sơ năng lực
Giám đốc
Đội ngũ chuyên gia
Công việc 2009
Công việc 2008
Công việc 2007
Công việc 2006
Visitors
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait