VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Yên nghỉ trong giấc ngủ của đất
Hạnh phúc là mua sắm?
Về công nghệ rượu "lậu" và "không lậu"
Exercise 98 - It's only natural
Sửa đổi ĐTM – Nên theo hướng nào?
Về những "sát thủ" ở một thành phố hòa bình
Số lượt truy cập
4175064
Số người đang xem
9


VĂN HOÁ > Sắc màu cuộc sống > Bài hát Nga >


Геологи - Ирина Бржевская
(фото Сергея Веденеева)

Video Clip sưu tầm từ YouTube


Ты уехала в знойные степи
Я ушёл на разведку в тайгу
Надо мною лишь солнце палящее светит
Над тобою лишь кедры в снегу

А путь и далёк, и долог
И нельзя повернуть назад
Держись, геолог, крепись, геолог
Ты ветра и солнца брат

На прощанье небес синевою
Чистотою студёной волны
Голубою заветной Полярной звездою
Поклялись нашей верностью мы

А путь и далёк, и долог
И нельзя повернуть назад
Держись, геолог, крепись, геолог
Ты ветра и солнца брат

Лучше друга нигде не найду я
Мы геологи оба с тобой
Мы умеем и в жизни руду дорогую
Отличать от породы пустой

А путь и далёк, и долог
И нельзя повернуть назад
Держись, геолог, крепись, геолог
Ты ветра и солнца брат

Будь спокоен, мой друг, и отважен
Не ищи проторённых путей
Закалённая ветром, и стужей, и зноем
Только крепче любовь и сильней

А путь и далёк, и долог
И нельзя повернуть назад
Держись, геолог, крепись, геолог
Ты ветра и солнца брат
 
 
 
Bình luận
Thứ tư, ngày 20/9/2017
VIỆT NAM - Tổ quốc Tao
TaLaWho? - Ta là Tao!
Thời đại @
DU LỊCH THIỀN
Sắc màu cuộc sống
Vui một tẹo!
Bài hát Nga
Bài hát Việt
Nhạc không lời
Rock
Guitar
Hội hoạ
Phim hay
Piphotography
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait